Det finns en del ord i det svenska språket som man får läsa några gånger innan man förstår vad det hela går ut på – amfibisk vassklippare och amfibisk redskapsbärare är antagligen några sådana ord.

”Det är inte alls några konstiga ord”, konstaterar Torbjörn Hahlin, som är vd för Dorotea Mekaniska. ”Det är vanligt att vassarna breder ut sig i sjöar och vattendrag och en orsak till detta är övergödning. Det kan röra allt möjligt sig från de små dammarna på en golfbana till långa sträckor av floden Donaus vattensystem. För eller senare måste vassen klippas och då duger det inte med vanliga klippare eller anläggningsmaskiner”, fortsätter Torbjörn. ”Då behövs en amfibisk maskin som kan jobba både i vatten och på land”.

Dorotea Mekaniska utvecklar och säljer vassklippare och annan miljöteknik till ett 40-tal länder. Amfibiskt är ett nyckelord i verksamheten och i sortimentet hittar man bland annat verktyg för uppsamling av vass, muddring och oljesanering.

Övergödning – ett lokalt och regionalt problem

Klippt för igenväxtande sjöarI sjöar och vattendrag är det nästan alltid näringsämnet fosfor som orsakar övergödning och det är framför mindre sjöar som påverkas. De värst drabbade vattendragen hittar vi på de uppodlade slätterna i södra och mellersta Sverige. Ända sedan början av 1900-talet har övergödning orsakat problem med igenvuxna vikar och krympande fria vattenytor. Detta gäller både insjöar och i havet.

Orsakerna till övergödningen har skiftat under årens lopp. Bristande rening av avloppsvatten var tidigare ett stort problem för de svenska vattendragen, men nu kommer näringsämnen framförallt från andra källor. Läckage från jordbruksmark, samt utsläpp från fordon och industrier bidrar med stora mängder kväve och fosfor. Otillräcklig avloppsvattenrening är fortfarande ett stort problem i många delar av världen, inte minst i Östersjön.

”Övergödningsproblematiken skapar en världsmarknad där våra maskiner bidrar till att hålla vattendragen öppna. Vi har teknik för att klara många olika vasstyper men det dyker ständigt upp utmaningar. Ett exempel är den asiatiska vattenhyacinten som sprider sig snabbt och kan få en tio meter bred å att växa igen på åtta månader. Här krävs det innovativa lösningar, något som vi funderar på”, säger Torbjörn Hahlin.

Truxor klarar det mesta

”Den första klipparen som vi utvecklade i början av 1990-talet kunde man fästa på en fritidsbåt och vi säljer fortfarande den typen av relativt enkla klippare. Dagens avancerade amfibieklippare är baserade på en modell som vi tog fram i mitten av 1990-talet. Den kallas Truxor och vi bygger ungefär 60 maskiner per år, nästan alla går på export”, berättar Torbjörn.

”Förutom att klippa vass kan Truxor samla upp vassen, utföra muddring, grävning, oljesanering och andra uppgifter. De amfibiska egenskaperna och ett lågt marktryck gör det möjligt för maskinen ta sig fram i känsliga områden utan att skada naturen. Det rör sig om arbete i gränslandet mellan land och vatten, exempelvis i naturskyddade områden, golfbanor, våtmarker eller privata tomter, där vanliga entreprenadmaskiner orsakar markskador. Maskinen vänder lätt runt sin egen axel och stannar från full fart på mindre än en halv meter. Uppsamlingen av växter är viktig annars ligger de kvar i vattendraget och orsakar fortsatt övergödning”, fortsätter Torbjörn.

Klippt för igenväxande sjöar

Ett annat område där Truxor kommer till användning är vid sanering av oljespill. ”Det går att arbeta på väldigt grunt vatten med hjälp av en ”skimmer” som avskiljer oljan från vattnet. Därefter pumpas föroreningen till en tank och därefter kan föroreningen tas om hand på ett säkert sätt. Vi har också en roterande spridarrulle som monteras på Truxor som gör det enkelt att lägga ut oljeabsorberande material. Det har alltså hänt mycket sedan 1990-talet och under 2009 presenterade vi nästa generation av Truxormaskiner. Samma storlek men med högre prestanda och större kapacitet för att olika verktyg”, avslutar Torbjörn Hahlin.

Artikel publicerad september 2014