TRINE:s investeringsplattform länkar ihop kapital från privatpersoner med energientreprenörer i fattiga regioner utan elnät. Mikrolånen bygger upp möjliggörande solenergilösningar som minskar utsläpp och förbättrar livsvillkor.

Mer än var sjätte människa på jorden saknar tillgång till el. Var tredje lever i energifattigdom, saknar tillgång till rena matlagningsmöjligheter, och tvingas lägga mycket tid och kraft på att samla bränsle till det dagliga behovet.

Pålitlig tillgång till el minskar direkt exponeringen för skadlig rök från öppna eldar och fotogen- och dieselångor. Det är också en enorm möjliggörare, som underlättar utbyggnad av vatten- och avloppssystem, förenklar arbete och förlänger dagarna. Energiförsörjning är ofta första steget i en positiv spiral, där ökad produktivitet driver på utveckling, ger ekonomisk tillväxt och snabbt minskar fattigdom.

Digital plattform ska få bort energifattigdomen

Via TRINE:s plattform kan investerare låna ut pengar till lokala installatörer av solpaneler. Ett projekt i Nyabondo i Kenya ger ren el till 12 000 människor via 2 400 soldrivna hemanläggningar för belysning, el och mobilladdning, och sparar 2902 ton koldioxid. Foto: TRINE.

”Elektricitet förändrar allt”, som Göteborgsbaserade TRINE sammanfattar det i sin devis. Företaget har utvecklat en digital plattform som kopplar ihop mikroinvesterare i den rika delen av världen med lokala installatörer av solenergianläggningar i länder som Kenya, Zambia, Tanzania, Senegal och Uganda, och bygger upp långsiktiga, affärsmässiga samarbeten. Alla lokala samarbetspartners utvärderas noggrant av TRINE för att projektet ska få goda förutsättningar att lyckas och för att ge investerarna en god uppfattning om riskerna.

”Hittills har 18 projekt finansierats av mer än 2000 investerare. Den direkta klimatnyttan motsvarar 55 000 ton minskade koldioxidutsläpp, och vi har försett 180 000 personer med förnybar energi. Vårt mål är att genomföra tusen projekt omfattande 66 miljoner människor till år 2021”, säger Sam Manaberi, VD för TRINE.

”Under de närmaste 24 månaderna kommer vår utökade verksamhet generera 100 miljoner euro av publika investeringar. Vi vill skapa den perfekta kopplingen mellan investerare, de som driver projekten och och de som får tillgång till solenergin. Vårt mål är att få bort energifattigdomen”.

Finansiella, miljömässiga och sociala fördelar

Människor utan tillgång till el utsätts för fotogenångor som är skadliga för hälsan. Med solenergin kan fotogen och andra fossila energikällor ersättas, samtidigt som hushållens energikostnader sjunker. Foto: TRINE.

I Afrika och Asien, där energifattigdomen är störst, är förutsättningarna för solenergi ofta goda. Elen blir billigare än fotogen och diesel – men solpanelerna kostar, och de höga installationskostnaderna är en svårforcerad tröskel för hushållen. Via lånen som TRINE förmedlar får slutkunderna omedelbar tillgång till den miljöeffektivare och billigare energin, och kan betala för den månadsvis. Samtidigt får investerarna avkastning på de pengar de lånar ut. Företaget själva kallar modellen för ”triple impact investing”, med finansiella, miljömässiga och sociala fördelar:

  • Investeringarna är både hållbara och lönsamma. De går till företag på plats och bidrar till att utveckla den lokala ekonomin.
  • Projekten ger en direkt miljöförbättring genom att ersätta fossila bränslen.
  • Slutkonsumenterna får ökad livskvalitet och bättre ekonomi

Enligt företaget har nödhjälp och bistånd sin plats – men varaktig skillnad för miljö- och samhällsutveckling förutsätter investeringar med lönsamhet:
”Våra investerare får rimlig avkastning samtidigt som de bidrar till att förändra världen, och de lokala solenergiföretagen vi investerar i kan bygga upp långsiktigt hållbara verksamheter som öppnar enorma möjligheter för regionerna.”

Enkelt att investera hållbart

För investeringarna vänder sig företaget framför allt till privatpersoner. Genom den digitala plattformen kan man tillföra kapital och kontiuerligt få inblick i projektens utveckling och den nytta de bidrar med.

”Det ska vara enkelt att investera hållbart”, förklarar Sam Manaberi.

”Våra aktiva projekt och hur stora lån som efterfrågas presenteras på hemsidan. Investerare väljer vilka de vill stödja och med hur mycket – från 25 euro till så mycket som återstår. När projektet är fullt finansierat utfärdas lånet till vårt partnerföretag, och investerarna får tillbaka sin insats med ränta genom kontinuerliga utbetalningar under projektets löptid.”

Kapitalet erbjuds som lån till entreprenörer på landsbygden i utvecklingsländer, som sedan genomför själva projektet. Det lokala solföretaget betalar en förmedlingsavgift på fem procent av lånet till TRINE, som också delar ränteintäkterna från projektet lika med investerarna.

Enklare och billigare för slutkunderna

Tre olika typer av soldrivna anläggningar finansieras: lampor, modulära hemmasystem som ger belysning, el och mobilladdning till enskilda hushåll och företag, eller minielnät som försörjer flera hushåll eller hela samhällen. Slutkunderna betalar för den el de använder enligt en pay-as-you-go-modell, och slipper höga initialkostnader.

”Nästan allt är digitalt, så solenergiföretagen som vi lånar ut pengar till kan koppla ihop systemets elmätare med slutkonsumentens mobil. Genom mobilen dras pengar löpande i takt med att systemet används. Det gör att både en kredithistorik sparas samtidigt som solenergiföretagen har bra översikt för hur avbetalningarna går. Eftersom det är mikrobetalningar över en längre tid så reducerar det faktiskt energikostnaderna för slutkonsumenten, gentemot vad de i dagsläget betalar för till exempel fotogen och diesel”, berättar Hanna Lindqust, TRINE:s kommunikationschef.

Artikeln publicerades i oktober 2017.