Hr Björkmans Entrémattor har en intressant miljöhistorik. ”Vi startade företaget för drygt 20 år sedan och vi hyr ut och tvättar mattor. Miljöfrågorna har alltid varit en viktig komponent i vår affärsstrategi och vi har varit först i Sverige inom ett antal områden. År 1999 var vi det första tvätteriet som certifierades enligt ISO 14001 och året efter var det dags för miljöregistrering enligt EMAS” berättar Carl-Johan Björkman, VD för Hr Björkmans Entrémattor.

Vi funderade tidigt över miljöpåverkan från fordonen som hämtar och levererar mattor till kunderna. Det blir många mil på ett år och 2001 köpte vi vår första gasbil och sedan ungefär tio år tankas alla ordinarie bilar med biogas eller naturgas. År 2005 blev vi det första tvätteriet i södra Sverige med Svanenmärkning och så där har det fortsatt med en tydlig miljöprofil på våra processer, transporter och tjänster”, konstaterar Carl-Johan.

image01

Som första företag utanför Nordamerika certifierades Hr Björkmans under 2013 av standarden Clean Green. Clean Green certifierar företag som tvättar textilier och kriterierna är inriktade minskad miljöpåverkan genom exempelvis effektivare resursanvändning, lägre utsläpp och ökad återvinning. Bolagets insatser inom miljöområdet har uppmärksammats på många sätt och senast i raden var nomineringen till EMAS Award 2014 där Hr Björkmans Entrémattor tävlade om miljöutmärkelsen.

EMAS Awards

Det europeiska EMAS Award är det mest prestigefyllda priset inom miljöledning och har arrangerats för EMAS-registrerade organisationer sedan 2005. EMAS (Eco-Managent and Audit Scheme), som etablerades 1993 av Europeiska kommissionen, belönar de främsta miljöinsatserna bland registrerade organisationer runt om i Europa.

image00

Hur gick det för Hr Björkmans? Företaget kammade hem priset i konkurrens med bidrag från bland annat Storbritannien, Belgien, Irland och Tyskland. ”Vi är stolta över att ett mattuthyrningsföretag från Malmö kan vara med och leda utvecklingen på Europanivå. Detta visar att alla kan vara med och dra sitt strå till stacken och vi hoppas kunna inspirera andra”, berättar Carl-Johan.

Tävlingen 2014 hade titeln ”Effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance” och lade tonvikten på cleantech. Det var bolagets innovativa tvättanläggning som i kategorin ”Small companies” plockade hem segern. Hr Björkmans har utvecklat ett slutet system där upp till 98 procent av vattnet i tvättprocessen återanvänds. Återstoden dunstar bort och ersätts med regnvatten som samlats upp från anläggningens stora takytor. Detta har resulterat i stora energi- och vattenbesparingar tillsammans med mindre utsläpp av förorenat vatten.

Helhetssyn på miljöarbetet

”År 2005 byggde vi en ny tvättanläggning utanför Malmö. På många sätt var den en föregångare och vi har efterhand vidareutvecklat tvättprocessen”, berättar Carl-Johan Björkman. ”Energin till tvättmaskinen och torktumlaren kommer från naturgas. Det renade vattnet återanvänds och eftersom det håller en temperatur på cirka 30 °C minskar energiåtgången för uppvärmning av tvättvattnet. De senaste förbättringarna som kompletterat tvättsystemet, har att göra med hur vattnet syresätts och övergången till bioteknologiskt tvättmedel”.

image02

Det bioteknologiska tvättmedlet är som mest effektivt i låga temperaturer och Hr Björkmans har, som det första tvätteriet i världen, valt att använda sig av en metod som bygger på att enzymer och proteiner från naturliga mikroorganismer bryter ner och tar hand om smutsen i mattorna. Metoden har enligt företagets tester visat sig mer effektivt än traditionella kemikaliebaserade tvättmedel. ”Vi köper tvättmedlet från ett litet företag i Kanada som heter Innu-Science som är specialister på bioteknologiska produkter. En intressant bieffekt av den biologiska tvättprocessen är att mattans ytspänning påverkas. I praktiken medför detta att den kan suga upp ner smuts, något som gynnar våra kunder”, säger Carl-Johan.

”Vi försöker tillämpa en helhetssyn på vårt miljöarbete som rör allt möjligt från förarutbildning i Eco-Driving till högkvalitativa entrémattor, innovativa tvättsystem och inköp av el från vindkraft. Vi har faktiskt också en speciell entrématta som är tillverkad av plast från återvunna PET-flaskor. Den kallas för Sober Black och efter 200 tvättar går det inte att se skillnad mellan en ny och gammal matta. Mattan kan få illustrera att goda affärer och bra miljö går hand i hand.”

Artikeln publicerades i juni 2014