Varje hjul styrs individuellt av varsin elmotor. Det gör att inget av hjulen skjuvar undan marktäcket och skadorna på marken blir därför små

Varje hjul styrs individuellt av varsin elmotor. Det gör att inget av hjulen skjuvar undan marktäcket och skadorna på marken blir därför små.

Vad är en ”skotare”? Några förknippar kanske ordet med segling men begreppet hör hemma inom det skandinaviska skogsbruket. I vår del av världen fälls träden och kapas på plats i skogen i längder som passar för transport med timmerbil. Här kommer skotaren in. En skotare är en skogsmaskin som används för transport (skotning) av rundvirke från avverkningsplatsen till en upplagsplats där timmerbilen kan hämta upp virket.

En skotare påminner om en dumper men i stället för flak har den kran och timmerrede. En skotare ska kunna lyfta tunga träd och kräver under kort tid ett högt effektuttag. Traditionella skotare har därför kraftfulla dieselmotorer. I Sverige köps det cirka 350 skotare per år och världsmarknaden omfattar cirka 1500 maskiner per år.

Ny skotare laddad med ny teknologi

En skotare är utformad för att ge så små markskador som möjligt. Här har tillverkarna av skogsmaskiner kommit relativt långt men det återstår en hel del att göra. Utöver markskadorna påverkar skotaren miljön på andra sätt. Exempelvis är bränsleförbrukningen hög och utsläppen av växthusgaser blir betydande. Dessutom blir bränslekostnaderna höga.

”Vår nya skotare har många fördelar ur miljösynpunkt”, konstaterar Gunnar Bäck, som är vd för företaget El-forest. Gunnar berättar att tankarna på att bygga en skogsmaskin som inte skadar miljön uppstod i huvudet på innovatören Lennart Lundström, som bor utanför Örnsköldsvik. Med familjerötterna i skogsbruket och en lång karriär som elingenjör vid ABB var förutsättningarna goda för att kombinera miljöhänsyn med modern teknologi. Resultatet blev en maskin som av Sveaskogs koncernchef uppfattas som den största innovationen på 10 år på maskinsidan. ”Låt mig gå igenom de olika tekniska lösningarna som finns i vår skotare så ska jag peka på de olika fördelarna”, säger Gunnar Bäck.

Minskad bränsleförbrukning och mindre markskador

Skotarens vikt är förhållandevis låg (15 ton) men en robust ram gör att den ändå kan lasta 14 ton virke. De sex stora hjulen ger hög markfrigång och minskar marktrycket. Varje hjul drivs via en navväxel av en 30 kW växelströmsmotor och alla de tre hjulparen styr. Det andra och tredje hjulparet följer exakt spåren av det första hjulparet och Gunnar Bäck talar om ”hundraprocentig spårning”. Fordonet kan vända nästan på en femöring och vändradien är 6,2 meter, vilken är ungefär hälften av en traditionell skotare. När en vanlig skotare svänger vrids maskinen via ramstyrning som en personbil med låst differential spärr. Resultatet blir att marktäcket rivs upp. ”I vår maskin regleras hastigheten individuellt hos varje hjul. Detta gör att inget av hjulen skjuvar undan marktäcket och skadorna på marken blir små”, säger Gunnar Bäck.

En dieselmotor från Deutz på 60 kW körs på konstant varvtal vilket ger låg bränsleförbrukning. Dieseln har bland annat som uppgift att ladda batterierna. Batteripaketet väger cirka 400 kg. När skotaren kör i nedförsbackar fungerar elmotorerna som generatorer som laddar batterierna. Kombinationen av dieselmotorn och de sex elmotorerna ger både tillräcklig dragkraft och lyftkraft. El-forests mätningar av bränsleförbrukningen visar att förbrukningen blir 30 – 35 procent lägre jämfört med en vanlig skotare. Bränslekostnaden sjunker och utsläppen av koldioxid minskar. ”Drivtekniken kan utvecklas vidare och dieselmotorn skulle exempelvis i framtiden kunna ersättas av miljöbränslemotorer eller bränsleceller”, säger Gunnar Bäck.

”Skotaren har även fördelar ur produktivitets- och arbetsmiljösynpunkt”, avslutar Gunnar Bäck. Maskinen är utrustad med en nyutvecklad runtomsvängande hytt som uppfyller höga ergonomiska krav avseende buller och sikt. En klimatanläggning ger lämplig temperatur i hytten och stolen är ergonomiskt utformad. Reglage och monitorer finns inom bekvämt räckhåll för föraren. Bra för föraren och bra för produktiviteten.

Första maskinen testas av Sveaskog

Volvo bidrar med kompetens bland annat vid utformningen av styrsystem, hyttframtagning och motorval.

Volvo bidrar med kompetens bland annat vid utformningen av styrsystem, hyttframtagning och motorval.

Den första kommersiella maskinen köptes av den statliga skogskoncernen Sveaskog. Den lämnade Thordabs verkstad i Örnsköldsvik under vårvintern 2009 och har nu testkörts under cirka 1 000 timmar. Ytterligare ett par maskiner har tillverkats och utvecklingsarbetet följs med intresse av de svenska skogsbolagen. Exempelvis har Holmen sponsrat utvecklingen av skotaren.

Riskkapitalbolaget Volvo Technology Transfer, som ägs av AB Volvo, gick in under 2007 som största ägare i El-forest. Volvo bidrar med kompetens bland annat vid utformningen av styrsystem, hyttframtagning och motorval. För ett litet företag som El-forest är det viktigt med en kraftfull samarbetspartner och i framtiden kan den elhybridskotaren ingå som en produkt i Volvos program för skogsmaskiner. Går allt enligt planerna ska serietillverkning av maskinen inledas under 2010.

Artikeln publicerad i augusti 2009