Varje år kasseras 14 miljoner ton däck. Samtidigt har inte minst fordonsindustrin stort behov av gummi. AnVa Polytech återvinner kimrök ur gummiavfall och tillverkar nya komponenter av det. Miljögummit ger 60 procent lägre koldioxidutsläpp – och företaget är först i världen med metoden.

”Cirkulär ekonomi är något som många pratar om. Vi gör verklighet av begreppet och är troligen först i världen med ett kommersiellt miljögummi som innehåller kimrök som kommer från kasserade bildäck. Gummit används i komponenter i nya bilar och därmed sluter vi cirkeln och minskar miljöpåverkan”, berättar Bo Norlin, som är VD för AnVa Polytech. ”Gummispill från vår egen produktion gör samma cirkulära resa och den återvunna kimröken får nytt liv i nya gummiprodukter”.

Volvo först ut

Volvo Cars har godkänt att det återvunna miljögummit används i chassipluggar de nya modellerna XC90, V90 och S90 som nu lanseras på världsmarknaden. Godkännandet är ett resultat av många tester som verifierat att gummiprodukterna uppfyller de tekniska krav som Volvo har för chassipluggar.

”Förutom däcken kan det i en bil det finnas mellan 35 och 70 olika gummikomponenter. Det rör sig exempelvis om tätningar, upphängningar, pluggar, lister, torkarblad och slangar. Vi vet att potentialen för miljögummi är stor inom fordonsindustrin och ser goda möjligheter i andra branscher, där man också tar miljöfrågorna på allvar. Miljögummit är inte dyrare än traditionella gummiprodukter och genom introduktionen av materialet har vi skapat ett försprång på marknaden”, konstaterar Bo Norlin.

Återvinning av kimrök genom pyrolys

Bo Norlin vid AnVa Polytech ser en stor marknad för gummikomponenter som innehåller återvunnen kimrök.

Bo Norlin vid AnVa Polytech ser en stor marknad för gummikomponenter som innehåller återvunnen kimrök.

”Miljögummit är framtaget av AnVa tillsammans Scandinavian Enviro System. Vår samarbetspartner levererar kimrök som återvinns från bildäck genom pyrolys. Enviro har en produktionsanläggning i Dalsland som ligger ganska nära vår egen verksamhet. Kimrök är ett mycket finkornigt kolpulver som utgör cirka en tredjedel av ingredienserna i gummiblandningar för däck och som påverkar egenskaper som slitstyrka och draghållfasthet. Ser man på klimatpåverkan blir utsläppen av koldioxid ungefär 60 procent lägre jämfört med om nyproducerad kimrök skulle använts i våra produkter. Samarbetet med Enviro omfattar även återvinning av vårt eget gummispill”.

Varje år produceras 14 miljoner ton däckavfall som måste hanteras. Att förbränna eller granulera miljoner ton gamla däck är ofördelaktigt ur både miljö- och ekonomisk synvinkel. Däcken innehåller nämligen betydande mängder kvalitativ råvara som går att utvinna. Scandinavian Enviro Systems patenterade process för utvinning av råmaterial baseras på pyrolys – en metod som innebär termokemisk nedbrytning av organiskt material vid förhöjda temperaturer i frånvaro av syre. Den termokemiska nedbrytningen gör att materialet inte förbränns utan snarare delas upp i olika beståndsdelar. När pyrolys används på uttjänta och strimlade däck omvandlas materialet till kol (kimrök), olja, stål och gas. Läs mer om Scandinavian Enviro Systems pyrolysmetetod i artikeln ”Gammal återvinningsmetod får nytt liv”.

”Vi har en uttalad miljöstrategi med stort fokus på teknikutveckling för miljöapplikationer. Fordonsindustrin är ett av våra viktigaste kundsegment och en tuff kravställare inom många områden. Vi är övertygande om att vårt miljögummi kommer att skapa en efterfrågan även inom övriga kundsegment och generera långsiktig affärstillväxt”, avslutar Bo Norlin.

Artikeln publicerades i augusti 2016.