”Jag vill skapa möbler som ger oss en inkörsport till det som är viktigt i livet, som för oss närmare livets essens”, konstaterar Nirvan Richter som är VD och formgivare vid möbelföretaget Norrgavel. Nirvan anser att möbler inte ska ta över, inte pocka på uppmärksamhet, utan vara vackra, funktionella och tillverkade i naturmaterial som andas.

 

Han har skapat möbler i snart 20 år med inspiration från allmoge i Dalarna, från Shaker i USA och Wabi-sabi i Japan. Wabi-sabi står för en allsidig japansk estetik att bejaka det övergående. Estetiken beskrivs ibland som skönhet som är ”bristfällig, tillfällig och ofullständig”. Föremål som är naturliga, skrovliga, oregelbundna, enkla och anspråkslösa utmärker wabi-sabieestetiken.

”Det konsekventa valet av naturmaterial i vårt sortiment handlar ytterst om en djup respekt för naturen och kretsloppet. Våra möbler ska tillåtas att åldras vackert, alltså det som kännetecknar wabi-sabiestetiken”, säger Nirvan. ”Men det är inte primärt möbler vi säljer, utan ett förhållningssätt till inredning, egentligen till livet i stort”, fortsätter han. Helhetssynen på inredning beskrivs i Norrgavels tre värdegrunder som humanistiska, ekologiska och existentiella.

”Möbler är på samma gång livsviktiga och oväsentliga. Det är utmärkande för vår tredje värdegrund, den existentiella. Att köpa möbler för att bli lycklig är ingen smart idé. Men om man är lycklig i betydelsen att man förstår att verkligen leva, så blir det naturligt att unna sig det som känns riktigt bra, att köpa färre men bättre saker”, avslutar Nirvan Richter.

Naturmaterial

Norrgavel arbetar med naturmaterial för att åstadkomma miljönytta men också för att öppna upp för känslor och upplevelser. Naturmaterial är i många fall vackra, lätta att underhålla och tål att slitas på.

Så långt det är möjligt framställs möblerna av svenska träslag. Björk, ek och bok samt i mindre omfattning al och ask. På vissa möbler lämnas träytan helt obehandlad. Annars används öppna ytbehandlingar som olja, såpa och äggoljetempera som inte täpper till träets porer.

Som stoppningsmaterial används allt från tagel och kroll till naturgummi och sjöfågelfjäder. Textilierna är framförallt av linne och ull, ibland med inblandningar av siden och viskos (cellulosafiber). I de möbler där skinnprodukter ingår används renskinn, nöthud och fårskinn som garvas med miljöanpassade metoder. En grundtanke är att använda så få material och materialkombinationer som möjligt. Detta underlättar skötseln, eventuella reparationer och gör möbeln lättare att ta hand om när den i framtiden ska återgå i kretsloppet.

Ur Nirvan Richters skissbok nr 26

Tanken är att Norrgavels möbler ska få lång livslängd och användas i generationer. Men om konsumenten tröttnar på matbordet, eller tycker att stolen är för stor, finns det möjlighet att via Norrgavel Vintage lägga upp en annons och sälja Norrgavelmöbeln.

Svanenmärkning och helhetssyn på miljöpåverkan

År 1998 var Norrgavel först med att svanenmärka hemmöbler och 1999 fick företaget möbelbranschens miljöpris. Priset delas ut i samarbete med Världsnaturfonden. Numera är alla företagets möbler svanenmärkta. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden (se faktaruta om Svanen).

Norrgavel använder öppna ytbehandlingar av flera anledningar. Oljan, såpan och temperafärgen tillåter träet att ta upp vattenånga när den omgivande luften är fuktig och avge ånga när luften är torr. Rörelserna avtar med tiden men upphör aldrig helt. Tempera är latin och betyder blanda och färgen består av ägg, vatten, linolja och pigment. Med sin lyster och djup ger färgen en speciell karaktär jämfört med andra möbelfärger. En annan egenskap med äggoljetempera är att den inte torkar genom avdunstning som andra färger, utan oxiderar tillsammans med underlaget. Det är en långsam process som gör att ytbehandlingen av möblerna tar mycket lång tid. I början är därför färgen känslig för stötar men den fortsätter att oxidera under lång tid och blir till sist nästan outslitlig.

Norrgavel var först i Sverige med ekologisk bomull till möbler. Ett urval av textilierna är märkta med EU-Blomman, GOTS (Global Organic Textile Standard) för den ekologiska bomullen, eller Öko-Tex, en märkning som garanterar att det inte finns några kemikalierester i tyget. Skinnet som används i möblerna är vegetabiliskt garvat.

Flera av möblerna har fått pris i Utmärkt Svensk Form, där miljöaspekten nämnts i juryutlåtandet.

Artikeln publicerad i maj 2011