sekab tall

”Användning av gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan.”

Utvecklingen av biobaserade baskemikalier och kemiprodukter är en av förutsättningarna för hållbar utveckling i näringslivet och samhället. Att använda förnybara råvaror – eller resurser som idag betraktas som avfall – är en viktig del i omställningen. Infrastrukturen i Sverige är välutvecklad och det finns god tillgång till biomassa, alltså förutsättningar som ger svensk industri goda möjligheter att möta ökad efterfrågan på hållbara produkter och kemikalier.

Inom företag, forskningsinstitut och universitet pågår för närvarande ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete inom detta snabbt växande område. Ett exempel är projektet ”Närodlad Plast” som baseras på svensk skogsråvara och som syftar till industriell produktion av bio-polyeten. Genom att ta tillvara restprodukter från skogsbruket och koppla ihop olika tekniska möjligheter vill företagen i projektet skapa en värdekedja som sträcker sig hela vägen från skogen till färdiga produkter som bärkassar eller korkar till mjölkkartonger.

Tekniken finns redan

”SEKAB är projektledare för ”Närodlad Plast” och en förutsättning för framgång är att vi har med oss hela värdekedjan. Vi behöver skogsindustrin, processindustrin, kemiindustrin och de företag som producerar plastförpackningar. Sedan gäller det också att konsumenterna kommer med på tåget och frågar efter produkter och förpackningar som är baserade på bioplast”, konstaterar Ylwa Alwarsdotter, som är ansvarar för Strategic Market Development vid Sekab i Örnsköldsvik.

”Tekniken för att framställa plasten finns redan men nästan hela produktionen av bio-polyeten sker i Brasilien. Fast då med sockerrör som råvara. Det finns för närvarande ingen industriell produktion av bio-polyeten från skogsråvara. Om vi lyckas blir ”Närodlad Plast” världsunikt och produktionen skulle skapa arbetstillfällen i Sverige och minska klimatpåverkan”, fortsätter Ylwa.

Grön kemi

”Idag är stora delar av kemiindustrin beroende av organiska föreningar som framställs ur fossil råvara – kol, olja och naturgas. Den traditionella kemiindustrin är alltså beroende av råvaror som påverkar klimat och miljö och som sannolikt kommer att bli allt dyrare”, berättar Roger Sellgren, affärsområdeschef Kemi vid SEKAB. ”Användning av gröna kemikalier är därför ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. SEKAB är det enda kemiföretaget i Europa som kan erbjuda helgröna kemikalier som producerats av fossilfri råvara och med grön insatsenergi”.

”De kemikalier som SEKAB tillverkar är etanolderivat, dvs produkter som framställs ur etanol. Vi importerar biologiskt framställd hållbar etanol och förädlar den till nya råvaror som efterfrågas av kemiindustrin. Alla kemikalier som kan tillverkas av olja kan istället göras av etanol”.

Acetaldehyd och andra kemikalier från bioetanol

”Vi levererar exempelvis acetaldehyd från biologiskt framställd etanol. Acetaldehyd är en mycket viktig råvara vid tillverkning av ett stort antal kemiska produkter, bland annat färgbindemedel i alkydfärger, mjukningsmedel för plaster, brandskyddsfärger och sprängämnen. Vad det gäller klimatpåverkan är utsläppet av koldioxid från tillverkningen av den gröna acetaldehyden är 0,75 kg/kg produkt vilket är betydligt lägre än fossilt framställd acetaldehyd”, fortsätter Roger.

”För vissa av kunderna är produktens klimategenskaper särskilt viktiga. Här kan SEKAB erbjuda acetaldehyd som är tillverkad av andra generationens etanol. Detta innebär att råvarorna kommer från restprodukter från skogen, exempelvis ved och flis. Kombinerar man detta med vår produktionsprocess utnyttjar förnybar bioenergi blir klimatfördelarna uppenbara”, konstaterar Roger Sellgren.

RD4

”CelluApp® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljöanpassade, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin.”

”Förutom acetaldehyd producerar vi etylacetat, 99-procentig etanol och ättiksyra. Bland de organiska lösningsmedlen anses etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten. Till kunder med höga miljökrav kan SEKAB leverera ”grön etylacetat” tillverkad från biologiskt framställd etanol. Den framställs i en process som drivs med förnybar bioenergi och ger därför en produkt med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxidekvivalenter”

”Vi arbetar med katalytiska processer där råvaran reagerar med väldigt hög effektivitet. Vår största biprodukt är faktiskt vanligt vatten. Tillverkningslinjerna för acetaldehyd och ättiksyra är försedda med avancerad gasrening, där reningsgraden är högre än 99 procent. Det utgående processvattnet behandlas i en anaerob (syrefri) vattenreningsprocess som är mycket effektiv – efter reningen har vattnet en status som ligger nära helt opåverkat naturvatten”.

Hundraårig tradition

I mer än hundra år har sulfitsprit tillverkats i Sverige, alltså etanol av restprodukter från massa- och pappersindustrin. Idag finns bara en sulfitfabrik kvar i Sverige, nämligen Aditya Domsjö i Örnsköldsvik. Här talar vi om ”andra generationens etanol” där råvaran är en restprodukt från en annan tillverkningsprocess, i det här fallet specialcellulosa för viskos. Den första generationens etanol framställs ur jordbruksprodukter som sockerrör, spannmål eller majs. Andra generationens etanol har flera fördelar:

  • Klimatpåverkan är lägre jämfört med fossila råvaror och dessutom lägre jämfört med första generationens bioetanol.
  • Råvaran konkurrerar inte med produktionen av livsmedel utan baseras på restprodukter.

”Kunskapen att göra etanol av skogen sitter alltså i väggarna och därifrån är steget till bioplast inte särskilt långt. ”Närodlad Plast” är i högsta grad verklighet och det är här som konceptet CelluApp® kommer in”, fortsätter Roger.

SEKAB CelluApp®

”CelluApp® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljöanpassade, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin. I bioraffinaderiklustret utanför Örnsköldsvik har vi med ett intensivt forskningsarbete, och kontinuerliga testkörningar av vår pilotanläggning, förfinat en teknik för att ta tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Idag har vi en rad patent inom allt från rötning av biogas till avskiljning av lignin och förbehandling av råvara och ligger i den internationella forskningens framkant”, avslutar Roger Sellgren.

Demonstrationsanläggningen som kallas Biorefinery Demo Plant ligger i nära anslutning till SEKAB produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Utvecklingen av CelluApp® teknologin har omfattat allt från råvaror, kemiska och biologiska processer, styr- och reglerteknik till integration med annan produktion. För SEKAB skapar ”Närodlad Plast” förutsättningar för uppskalning av teknologiplattformen CelluApp® från demoskala till kommersiell skala när det gäller skogsråvara.

Artikeln publicerad i Februari 2015