”Vi är innovatörer och inte imitatörer. Vi ska vara först”, fastslår Håkan Thysell, som är grundare av och huvudägare i HTC Sweden. En av bolagets mest framgångsrika produkter – Twisterrondellen – har revolutionerat städbranschen och är en av Håkans uppfinningar.

”Jag hade säkert provat hundra olika lösningar när jag slutligen kom på hur produkten skulle utformas. Detta hände en natt under 2005 och redan dagen efter kunde jag testa min idé om golvrengöring helt utan kemiska produkter”, fortsätter Håkan Thysell.

De egna innovationerna ligger bakom HTC:s expansion och lönsamhet och idag föreskrivs golvslipning med bolagets utrustning av flera av världens största golvleverantörer och betongtillverkare. HTC Superfloor™ är idag den enda standardiserade metoden för slipning och polering av betonggolv. Även bolagets slipmetoder för att förädla golvspackel är numera standard.

Twisterrondellen

Städning av fabrikslokaler och kommersiella lokaler medför oftast användning av olika typer av kemiska produkter. Mycket har förbättrats vad det gäller städkemikaliernas hälso- och miljöegenskaper, men många företag och offentliga verksamheter har som ambition att minska sin kemikalieanvändning.

Håkan Thysells innovation, som kallas för Twister™, är ett städsystem som består av rondeller som är preparerade med miljarder mikroskopiska diamanter. Kombinationen av den mjuka golvunderhållsrondellen och diamanternas hårdhet och skärpa, skapar en rengöringsprodukt som följer golvets struktur och effektivt avlägsnar smuts, samtidigt som ytan poleras. Rondellerna sitter i en konventionell städmaskin men i stället för kemi-kalier används vatten.

Det finns olika typer av Twisterrondeller och skillnaden är storleken på diamanterna. Grövre diameter används till djuprengöring och mindre diamanter till daglig städning och polering. Rondellerna kan användas på de flesta vanliga golvtyper, exempelvis terrazzo, klinker, linoleum, vinyl, plast, gummi, natursten och betong. I genomsnitt kan cirka 30,000 m2 golvyta städas innan det är dags att byta ut rondellerna.

Dem kemikaliefria rengöringsmetoden har spritts över världen och exempelvis ISS, som är en av världens största leverantörer av städning, använder Twisterrondeller i sina verksamheter. Rondellerna används vid ett trettiotal svenska sjukhus, muséet Luovren i Paris, den brittiska parlamentsbyggnaden i London samt vid ett antal internationella flygplatser.

HTC framhåller flera fördelar med rondellerna, exempelvis:

  • Minskad miljöpåverkan genom användning av vatten i stället för kemikalier.
  • Minskad risk för allergier och problem med torr hud och hudsprickor hos städpersonalen.
  • Minskad totalkostnad för städningen. Detta inkluderar lägre kemikaliekostnader och lägre underhållskostnader på städmaskinerna.
  • Rondellerna är tillverkade av återvunnet PET-plast.

Polerad betong

Betonggolv är mycket vanliga i industrin och i offentlig miljö och HTC:s metoder för att slipa och polera sådana golv har fått stor användning. I dessa sammanhang är det HTC SuperfloorTM som gäller, dvs ett diamantslipat och högglanspolerat betonggolv. Metoden bearbetar betongytan maskinellt och avlägsnar det övre skiktet av cementslam och exponerar den underliggande mer hållbara betongen. Ytan slipas och poleras därefter med HTC:s maskiner och diamantverktyg. Golvet städas och underhålls därefter med TwisterTM och någon ytbeläggning med epoxifärg eller andra material behövs inte. Något som ger miljövinster med avseende på klimatpåverkan och andra faktorer.

Miljöanpassat vägunderhåll

”Ett produktområde som är mycket intressant för oss är vägunderhåll”, säger Lars Landin, som är vd för HTC Sweden. ”Asfaltvägarna slits och mycket partiklar från vägbeläggningen och däcken sprids i luften. Med våra tekniska lösningar skulle vägarna kunna underhållas på ett annorlunda sätt och resultatet kan bli minskat buller, mindre partiklar i luften och minskad bränsleförbrukning hos fordonen”, fortsätter Lars. ”Vi ser detta som en världsmarknad där vi måste samverka med andra aktörer för att nå framgång, avslutar Lars Landin.

Artikeln publicerades i november 2012