Scandinavian Biogas Fuels ny anläggning för production av biobränsle hjälper Ulsan City reducera utsläpp av vattenföroreningar och koldioxid.

Scandinavian Biogas Fuels ny anläggning för production av biobränsle hjälper Ulsan City reducera utsläpp av vattenföroreningar och koldioxid.

Jakten på olika former för att minska växthuseffekten fortsätter. Nu annonseras ett nytt lovande projekt som kanske kommer att stå som modell för andra alternativa energiprojekt i Asien. Det är det svenska bolaget Scandinavian Biogas Fuels som har startat en anläggning i Sydkorea som ska omvandla avlopp och hushållsavfall till industribränsle. SBF hävdar att anläggningen som ligger i industrihamnstaden Ulsan, kommer att innebära ett stopp för avfallsdumpning till havs och medföra minskade koldioxidutsläpp samtidigt som satsningen kommer att bli självfinansierande genom försäljning av biogasbränslen och utsläppsrätter.

Biogasanläggningen i Ulsan ligger i direkt anslutning till Yongyeons reningsverk vilket underlättar för de lokala myndigheterna med ansvar för avloppsrening att möta upp mot de nya tuffa koreanska reglerna som innebär stopp för utsläpp i havet från år 2012. “Koreas regering ser allvarligt på landets höga utsläppsnivåer som nu ska reduceras och Ulans borgmästare Bak Maeng-woo, har gjort klart att han tänker vara den som driver på processen,” säger Annika Andersson, processchef på Scandinavian Biogas Fuels. “Han vill göra Ulsan till en grön stad och det här är ett led i den planen.”

Ulsan-anläggningen har kapacitet att hantera ca 180 ton torra sopor om dagen, vilket gör att man kan producera ca 9,8 miljoner kubikmeter biogas om året. Gasen går i ledningar till en näraliggande industrianläggning där den används till uppvärmning av processvatten. Det gör att nuvarande petroleumbaserade bränslen kan undvikas och den minskade användningen av fossila bränslen motsvarar nästan 11 700 ton koldioxid per år. I samarbete med ett annat svenskt bolag, Tricorona, hoppas SBF kunna generera finansiering för att expandera verksamheten genom att sälja utsläppsrätter i linje med Kyotoprotokollets Rena Utvecklingsmekanism eller Clean Development Mechanism, CDM.

CDM erbjuder industriländer som aktivt strävar mot att reducera växthuseffekten investeringsmöjligheter i projekt som rör minskade utsläpp i utvecklingsländer – detta som ett alternativ till andra mer kostnadskrävande investeringar i hemlandet. I väntan på godkännande av den FN-kommitté som granskar CDM så bör samarbetet kunna generera ett tillskott till projektets säkra inkomstkälla som består av avgifter för avfallshantering och försäljning av biogas.

“Vårt samarbete med Tricorona kommer att ge draghjälp åt våra expansionsplaner i Korea och andra länder,” säger Andersson.

Ansvarige för Tricoronas tekniköverföring, Marco Berggren, hävdar att den stora och tydliga klimatvinsten med Ulsan-projektet borde medföra att man får ett CDM-godkännande. “Vi hoppas kunna stötta Scandinavian Biogas så att de kan skaffa nya marknader i Indien och i Kina där vi har jobbat i många år och där vi ser ett enormt intresse för energilösningar som kräver små insatser,” säger Berggren.

En viktig miljövinst för projektet består i att man reducerar volymen för det behandlade avloppet till nästan hälften genom att centrifugera bort vätskan i avloppsvattnet och hushållsavfallet innan förbränningen. Den solida restprodukten som återstår efter proceduren skulle i teorin kunna användas som gödningsmedel inom jordbruket men på grund av giftiga tungmetaller som dessvärre hamnar i avloppsvattnet är det ogenomförbart. Restprodukten har emellertid tillräckligt högt energivärde för att kunna brännas.

Höggradiga bränslen

Anläggningen I Ulsan väntar på FNs godkännande för att sälja koldioxid-utsläppsrätter under Kyoto-protokolets Clean Development Mechanism.

Anläggningen i Ulsan väntar på FNs godkännande för att sälja koldioxid-utsläppsrätter under Kyoto-protokolets Clean Development Mechanism.

Trots problemet med tungmetaller prisar Andersson Sydkoreas strävan att noggrant sortera sina sopor. “Koreaner är oerhört duktiga på sopsortering” säger hon. “Här i Sverige måste vi hantera plast och andra oönskade material som hamnar i avloppet. I Korea får vi utmärkt avloppsvatten till anläggningen och det sparar stora kostnader genom att vi slipper en förbehandling.”

På lång sikt hoppas SBF kunna ta fram höggradiga biogasbränslen för fordon. “Biogas används av bussar i storstadstrafik i Sverige,” förklarar Andersson. “Men innan vi tar ett sådant steg vill våra koreanska samarbetspartners veta att vi kan klara våra åtaganden och producera biogas som är av lika god kvalité som naturgas. Det är fortfarande för tidigt men jag tror vi är där inom några år.”

Ulsanprojektet är det första fullskaliga kommersiella affärssamarbetet för SBF som har fyra år på nacken. Tidigare har företaget erbjudit konsulttjänster och teknologilicensiering i samband med mindre uppdrag tillsammans med svenska kommuner. I Korea hoppas SBF kunna visa upp en mer ambitiös affärsmodell där företaget äger och driver produktionsenheter på längre sikt.

Andersson säger att Sveriges väletablerade image som ledande inom miljöområdet var ett viktigt skäl till varför SBF vann det koreanska kontraktet. “Sverige är bland de bästa i världen när det gäller biogasframställning eftersom vi är duktiga på att hantera hela kedjan från inkommande avlopp till förbränningsteknik och till bränsle som vi kan leverera till kund,” förklarar hon.

Artikeln publicerad i september 2009