På taket till köpcentret Väla Centrum finns numera en av Sveriges största solcellsanläggningar. Solcellerna ger den energi som behövs för att kyla ner de 180 butikerna – och utsläppen minskar med 450 ton per år.

airson1”En av Sveriges största solcellsanläggningar finns sedan i våras på taket på det köpcentrum i Sverige som haft nöjdast hyresgäster åtta år i rad. Det rör sig om Väla Centrum strax utanför Helsingborg med närmare sex miljoner besökare per år. Solkraftanläggningen beräknas producera lika mycket energi som behövs för att kyla ner de 180 butikerna”, berättar Fredrik Arvidsson, driftchef på Väla Centrum och som arbetar för Skandia Fastigheter.

”Belysning är en viktig värmekälla i ett köpcentrum och det behövs därför kylning för att skapa ett bra inomhusklimat. Vi på Väla Centrum använder i storleksordningen 1 MWh el per år för kylning av lokalerna och kom fram till att vårt enorma tak kan användas för att generera solkraft istället för att stå tomt. För uppdraget anlitade vi AirSon Engineering”.

Energieffektivisering på ett systematiskt sätt

”Under slutet av 2012 inledde vi arbetet med energieffektivisering på Väla Centrum med ett energisparprojekt. Under ett par år arbetade vi systematiskt med att optimera olika installationer, samt med investeringar i datasystem och mätning. Arbetet gav snabba resultat och den specifika fastighetsenergin (använd energi per kvadratmeter yta) sjönk från cirka 150 kWh/m2 till 129 kWh/m2”, säger Fredrik Arvidsson.

”Det systematiska arbetssättet följer Skandia Fastigheters mall för energieffektivisering. I det här fallet genomförde AirSon en energikartläggning som ledde fram till en övergripande energiplan. Planen utgjorde i sin tur underlag för investeringsbeslut. Mellan 2012 och 2016 sparade vi ungefär 25 procent av fastighetsenergin och ungefär 2,5 miljoner kronor. Ur detta föddes idén om att bygga en solkraftsanläggning på Välas tak. Parallellt med detta har vi arbetat vidare med en handfull andra projekt, bland annat kring att förbättra inomhusklimatet och minska klagomålen, att minska den onödiga energianvändningen nattetid, samt att skapa bättre balans mellan tilluft och frånluft”.

Helikopter lyfte solcellerna

airson2”Under senvåren 2016 lyfte vi med hjälp av en helikopter 232 pallar med solcellsutrustningen upp på Väla Centrums tak. Den sammanlagda vikten var nästan 110 ton och vissa förstärkningar av takkonstruktionen blev därför nödvändiga. Solcellerna togs i drift under hösten 2016 och den installerade toppeffekten är 1,1 MW, vilket motsvarar 8 procent av Välas totala elanvändning och 25 procent av fastighetselen. Anläggningen består bland annat av 18 växelriktare som omvandlar likspänning (DC) till växelspänning (AC), samt 4 232 polykristallina solpaneler (IBC). Panelerna har 10 graders lutning och är installerade i öst-västlig riktning. De täcker ungefär 11 000 m2 av fastighetens tak”, konstaterar Dan Kristensson vid AirSon Engineering.

”Solcellerna är naturligtvis mest effektiva under den ljusare delen av året men producerar energi även under vintermånaderna. Vi räknar med en livslängd på 30 – 40 år för solcellerna och 15 – 20 år för växelriktarna. De senare kommer därför sannolikt att behöva bytas ut. Avskrivningstiden ligger på cirka 25 år. Ser man på klimatpåverkan gör solcellerna att utsläppen minskar med ungefär 450 ton per år”.

Butikstävling sparar energi

”Sedan 2013 så har vi på Väla Centrum anordnat en årlig butikstävling. Den butik inom kategorierna Butik, Restaurang och Café som sparat mest energi under året belönas med ett pris och tävlingen har gett fina resultat för många av butikerna. Energiarbetet med fokus på tävlingen blev 2015 en av de tre finalisterna till EON:s och Veckans affärers stora energipris (E-prize)”, berättar Fredrik Arvidsson.

”Som en fortsättning på tävlingen har vi nu inlett ett centralt butiksprojekt med några av våra större butiker, som valts utifrån kriterier som energianvändning, butiksyta, storlek på butikskedja och verksamhet. Vår avsikt är att identifiera butiker med potential för energieffektivisering, samtidigt som vi vill bidra till att ett lyckat energiarbete också kan spridas till andra av butikskedjans butiker. Vi kontaktar butikerna på central nivå och erbjuder dem att använda Väla Centrums energiuppföljningssystem även för egna pilotprojekt för energieffektivisering”, avslutar Fredrik Arvidsson. ”Vi ser energifrågan ur ett större perspektiv och vill göra skillnad i fler än våra egna fastigheter”.

Artikeln publicerades i november 2016.