Carl F:s sorteringsanläggning hanterar blandat byggavfall. Nu sorteras avfallet i åtta olika fraktioner med hjälp av en självlärande robot, som gör 4000 plockningar i timmen och ökar återvinningsgraden markant.

Sveriges första avfallssorteringsrobot finns hos Carl F i Malmö. Foto: Carl F.

”Varje år hanterar vi drygt 35 000 ton blandat avfall i vår sorteringsanläggning. Mycket av avfallet kommer från byggindustrin och trots att våra kunder är duktiga på att sortera hamnade tidigare ungefär 40 procent som energibränsle. Här såg vi ett onödigt resursslöseri. Vi ville öka andelen avfall som sorteras till materialåtervinning och började leta efter mer effektiv sorteringsteknik. Nu finns Carl-Robot på plats – Sveriges första avfallssorteringsrobot”, berättar Carl Fredrik Jönsson vid Carl F AB i Malmö.

Sorterar material, storlekar och former

”Från att ha varit ny på jobbet har nu Carl-Robot tränats upp och blivit allt bättre på att sortera sopor. Roboten från finska Zen Robotics kan sortera en mängd olika material i olika former och storlekar. Den sorterar metall, trä, plast och sten och kan skilja på en handfull olika plastsorter och trämaterial. Carl-Robot är en praktisk tillämpning på begreppet artificiell intelligens och genom sensorer och smarta program lär sig roboten medan den sorterar avfallet. Det går faktiskt att lära den att sortera nästan vad som helst”, konstaterar Carl Fredrik Jönsson.

Robotsystemet består av ett löpande band med kameror och sensorer. När avfallet rullar in på bandet analyseras det. En 3D-skanner definierar objektens form och höjd. En metall­detektor och kameror – varav en för infrarött ljus – används för att skilja på de olika materialen. Själva sorteringen utförs av två robotarmar som kastar ner avfallet i åtta olika fack. Systemet är i gång 18 timmar per dygn och roboten kan göra närmare 4 000 plockningar i timmen.

”Det finns hundratusentals ton avfall att sortera till materialåtervinning och bara i vår anläggning räknar vi med att öka återvinningen med ytterligare 12 000 ton per år. Våra kunders avfall blir bättre sorterat vilket gör att de – genom den ökade återvinningen – kan vinna upphandlingar hos sina kunder. Miljöaspekterna blir allt viktigare i hela leverantörskedjan och ökad materialåtervinning skapar en kombination av affärsnytta och miljönytta. Vi har investerat drygt 18 miljoner kronor i anläggningen och återbetalningstiden ligger på sex till sju år. Så här långt fungerar roboten över förväntan”, säger Carl Fredrik.

Vindkraftverk

Carl F är självförsörjande med el från ett eget vindkraftverk. Foto: Carl F.

”Vi hade tidigare investerat i ett vattenreningsverk på vår återvinningsanläggning och för några år sedan var det dags för att installera ett vindkraftverk. Vad vi vet är vi det första företaget i Malmö som satsat på att producera el från ett eget vindkraftverk. Det 44 meter höga gårdsverket ger i storleksordningen 150 MWh el per år vilket försörjer återvinningsanläggningen, inklusive Carl-Robot, med fossilfri el”.

”Vi vill att vår verksamhet ska ha en positiv inverkan på miljön och våra ambitioner ökar efterhand. Vi är sedan många år kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Med hjälp av den senaste tekniken och effektiv logistik erbjuder vi kostnadseffektiva och miljöriktiga lösningar. Exempelvis är alla våra transportfordon av senaste modeller och drivs på HVO, alltså syntetisk diesel som kommer från förnybara råvaror”, avslutar Carl Fredrik Jönsson.

Artikeln publicerades i april 2018.