We aRe SpinDye färgar syntetfibrer när råvaran smälts, istället för att doppa färdiga tyger i färgbad. Tekniken sparar vatten, kemikalier och energi – och öppnar för en hållbarhetsrevolution av  textilindustrin.

I en stor och globalt sett ganska smutsig textilindustri framstår We aRe SpinDye litet grand som det lilla barnet i sagan om kejsarens nya kläder. Barnet som pekar på det uppenbara som ingen vill låtsas om, och kallar det för vad det är.

I sagan var avslöjandet att kejsaren alls inte hade några kläder. I verkligheten görs det bara fler och fler – 53 miljoner ton i världen, varje år – men den märkliga sanning som blundats för är hur bakvänt de alltför ofta produceras.

SpinDye-processen eliminerar hela processteget med färgning av tyg i vattenbad. I ett livscykelperspektiv minskar vattenåtgången med 75 procent – som skillnaden mellan bägarna. Kemikaliemängden minskar 90 procent och koldioxidavtrycket med en fjärdedel. Foto: We aRe SpinDye.

”I vanliga fall så gör man färdiga tyger och doppar dem i hett vatten och en massa kemikalier för att färga dem. Vi tillsätter färgen i polyestermassan, innan den pressas ut och blir en fiber”, berättar Pelle Jansson, marknadsansvarig på We aRe SpinDye, och konstaterar:

”Det är så här syntetfibrer ska färgas in. Utan tvekan. Det är skam på torra land att det inte skett tidigare inom klädbranschen – men nu är det möjligt.”

Ett provisorium som aldrig rättats till

Trots att kläderna som tillverkas i världen idag till 63 procent består av syntetråvara – överlägset störst är polyester – färgas de fortfarande med metoder som en gång utvecklats för bomull. För plast är det en både ineffektiv och resursslösande process – och ingen annan bransch som färgar plast arbetar heller på det viset. Pelle Jansson tar Lego-byggklossar som exempel:

”En blå kloss är ju givetvis blå rakt igenom. Hela den industriella plastindustrin hanterar plasten med dess fantastiska egenskaper på rätt sätt – men textilindustrin har inte hakat på det. Man har använt samma processer och maskiner som för tyger av naturmaterial. Historiskt sett, när polyestern kom på 50-talet, så tänkte man inte på att plasten erbjöd andra möjligheter.”

Resultatet: förorenade vattendrag, osäkra arbetsmiljöer där skadliga kemikalier hanteras, och ett enormt slöseri med resurser. Den globala textilindustrin använder kopiösa mängder vatten, och så mycket som en femtedel av världens utsläpp till vatten kan kopplas till färgning av tyger. Det är det i särklass mest resurskrävande steget i hela processen från råmaterial till färdigt plagg.

”Den här branschen producerar enorma mängder tyg i länder med akuta vattenproblem, som Kina. Det finns siffror som indikerar att 2025 kommer två miljarder människor i världen att sakna tillgång till rent vatten”, berättar Pelle Jansson, och fortsätter:

”Både Kina och Indien har börjat mobilisera kraftigt för att stävja det här, och stänger ner fabriker som inte följer hårda krav; de välkomnar den här tekniken.”

Färgbaden kan uteslutas helt

SpinDyes färgsystem erbjuder 1950 nyanser, var och en med sitt unika recept. Pigmentet blandas och smälts tillsammans med råvaran, återvunnen klar polyester, i en precis process som ger enhetligt resultat från batch till batch. Den extruderade fibern spinns till ett genomfärgat garn, som sedan kan vävas eller stickas till olika tygmaterial. Illustration: We aRe SpinDye.

Genom att blanda pigmentet med den klara plastråvaran innan den smälts, i en torr process, kan WRSD extrudera fibrer som är genomfärgade från början – och eliminera hela det separata steget med färgbad ur processen. Miljönyttan är stor: åtgången av vatten kan minskas med 75 procent, av kemikalier med 90 procent, och av energi med 30 procent. Fibern spinner företaget sedan till garn, som vävs eller stickas till tyg.

”Allt vi producerar är återvinningsbart. Kundernas specifikation styr råvaran, men idag jobbar vi exklusivt med återvunnen polyester. Principen fungerar dock på alla syntetiska fibrer som kommer från en massa och extruderas till fiber”, säger Pelle Jansson.

I dagsläget licensieras tillverkningen till produktionsenheter runt om i världen, nära kunderna. För kunderna blir det en lite annan turordning i design- och inköpsprocessen: man får utgå från att bestämma färger, och köpa in de tygvolymer man behöver av var och en. Å andra sidan effektiviserar det materialanvändningen och minskar spillet. Det färgade garnet erbjuder dessutom helt nya möjligheter att göra olika detaljer och material i ett plagg i exakt samma färg.

Frigörande precision ger 1950 standardfärger

”I och med att vi har en kontrollerad miljö och blandar i exakta, receptbaserade ingredienser i exakta mängder, så kan vi återupprepa samma färg gång efter gång. Det är i praktiken omöjligt att uppnå med den vanliga infärgningen. Det blir en mycket högre precision i produktionen”, säger Pelle Jansson.

We aRe SpinDyes teknik är från början en vidareutveckling av en process som förekommit bland annat i bilindustrin och mattindustrin – men där har den använts för stora volymer, garn med hög trådtjocklek och väldigt snäva färgskalor på omkring 40 färger.

”I klädbranschen räcker inte det. För att kunna ta tekniken till modebranschen behövde vi lägga till en stor palett av färger – idag erbjuder vi 1950 standardnyanser. Vi behövde också kunna göra mindre orderkvantiteter, och mycket tunnare trådar som fungerar i mjuka, kroppsnära material”, förklarar Pelle Jansson, och berättar att man nu kan spinna trådar i 50 denier.

Eftersom fibrerna färgas homogent så blir materialen unikt tåliga mot tvätt- och solblekning av färgerna.

”Vi har gjort tester med artificiell belysning som motsvarar ett års full exponering för solljus på hög höjd. På tyger som färgats i efterhand ser det inte ens ut att vara samma färg. Våra färger och tyger är helt överlägsna – där ser man ingen optisk skillnad. Det gör ju att plaggen håller längre och kan användas längre.”

Digitaliserar en analog bransch

Tyg av genomfärgat garn bleks inte av solexponering, tvätt och mekaniskt slitage som det gör när färgen lagts på tyget utifrån: ett laboratorietest motsvarande ett års solexponering gav ingen synlig påverkan alls. Färgäktheten gör att kläderna lever och används längre – ytterligare en viktig fördel när det gäller resursutnyttjande. Foto: We aRe SpinDye.

”Vi har hundra procent transparens och spårbarhet i hela vår produktkedja. Vi köper in återvunnen polyester som är certifierad enligt Global Recycle Standard, och syntetiskt framställda färgpigment som är garanterat fria från otillåtna substanser. Från det momentet tills vi levererar tyg till våra kunder kan vi följa exakt när, var och vilka steg som görs, med hjälp ett transaktionsbaserat certifikat”, berättar Pelle Jansson.

Det här gör det i princip möjligt för slutkunder att i framtiden spåra ursprunget bakåt med hjälp av digital teknik, till exempel RFID-taggar som inkluderas i plaggen. Varumärken kan få chansen att följa sina containrar under transport, och därigenom få överblick och kontroll över hela värdekedjan.

I steget från outdoor till mode

När WRSD började lansera sin teknik var det inom det skandinaviska sport- och outdoorsegmentet, där grundarna hade sin bakgrund – först genom Fjällräven, och ryggsäcken Re:Kånken.

”Det fanns en naturlig ingång. Det blev ett väldigt lyckat projekt och det är väldigt stort både internationellt och i outdoor-världen”, säger Pelle Jansson.

Med omkring fem procent av klädindustrins omsättning är sport- och outdoor en viktig nisch, men ändå relativt liten jämfört med branschen i stort – och nu är WRSD mitt i steget över till den vidare europeiska modeindustrin. Första kunden inom mode var Odd Molly – och allt fler följer efter:

”Vi jobbar också med Quiksilver och Roxy. Vi har Peak Performance och norska Bergans, och ett lite mindre finskt märke som heter Makia. Och för en månad sedan blev det officiellt att vi blir del av Filippa K:s frontrunner-projekt, en spjutspetskollektion där de testar sina framtida material. Det är jättekul och en fjäder i hatten”, säger Pelle Jansson, och avslutar:

”Alla de varumärken vi jobbar med idag har ju en hög profil. Det är också strategiskt – vi vill ju jobba med premiumvarumärken för att vi framställer en premiumprodukt. Den är hållbarare i så många avseenden.”

Artikeln publicerades i oktober 2018.