I det nationella miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” är bly framhållet som ett särskilt farligt ämne, som kan skada både miljö och människor. Användningen av bly har under en längre tid reglerats, men fortfarande framställs många blyhaltiga komponenter. Bly tillsätts bland annat i stål för finmekaniska delar, som sedan kan bli till delar i urverket i våra klockor. Med hjälp av ett nytt material finns nu potential för att fasa ut bly ur finmekaniken världen över.

Traditionellt tillsätts bly i stål för finmekaniska delar exempelvis till klockor.

Runtom oss finns många produkter med små mekaniska delar, där kraven är höga på hållbarhet. Det gäller allt från ABS-bromsar, tandläkarverktyg, sonder, detaljer i instrumentpaneler till urverket i våra klockor. Förutom hållbarhet krävs också att materialet som dessa komponenter tillverkas av lätt kan skäras, svarvas och fräsas till önskad form. Traditionellt sett har man använt ett stål med blyinnehåll, eftersom tillsatsen av bly ger stålet de önskade skäregenskaperna.

Bilden förändrades då den Schweiziska klockindustrin för ett antal år sedan började se förändringar i EU-kraven på produkter med blyinnehåll som förväntades öka kostnaderna. Med förhoppningen om att ett alternativt material utan blytillsats kunde ersätta standardmaterialet kontaktades det svenska företaget Sandvik. Sandviks lösning blev materialet Finemac – ett nytt högkolhaltigt stål utan blyinnehåll, som passade perfekt in i klockindustrins kravspecifikation.

Finemac har nämligen genom tester bekräftats vara lika bra eller till och med ännu bättre än sina blyhaltiga föregångare. Det nya, blyfria stålet har ett bredare temperatur- och tidsspann och behöver därför inte kylas lika snabbt efter härdning. Det är en fördel för komponenttillverkarna, eftersom stålet vid för snabb kylning kan slå sig och därför måste skrotas. Alltså är processerna enklare med Finemac, och de genererar också mindre skrot – vilket också innebär en bättre resurshushållning.

Hemligheten med tillverkningen av det nya stålet avslöjas av Pär Berglund, marknadsansvarig för Finemac på Sandvik Materials Techlology: ”Vi har helt enkelt bytt ut tillsatsen av bly mot en tillsats av framför allt svavel, vilket ger samma goda egenskaper i skärbarhet för stålet. Det gör att vi kan undvika utvecklingen av de blyhaltiga gaser som är farliga för människa och miljö och som vanligtvis bildas i smältan”.

Materialet har endast några år på nacken och utsikterna för att kunna byta ut det blyhaltiga stålet med det nya borde vara goda. ”Vår förhoppning är att vi kan visa att det nu finns ett blyfritt och miljövänligare alternativ och att fler och fler nu kan byta ut det stål de har. Vi ser en trend i att fler och fler stålverk tar aktiv ställning och säger nej till att smälta blylegerade stål”, avslutar Pär.

Artikeln publicerad i oktober 2011.