Vid svenskfinska Stora Ensos pappersbruk Hylte bruk i Småland har Europas största anläggning för biokompositer satt igång produktionen. Produkten DuraSense kombinerar träfibrer med polymerer eller biopolymerer i en råvara som kan ersätta fossil plast och minska miljöpåverkan upp till 80 procent.

”Stora Ensos biokomposit är ett nytt och innovativt råmaterial som kan ge produkterna de egenskaper man önskar. Träinnehållet kommer från massatillverkningens sidoströmmar, vilket optimerar resursutnyttjandet”, berättar Patricia Oddshammar, Chef för biokompositverksamheten på Stora Enso: ”Kostnaden för biokompositer var tidigare ett problem, men vi har lyckats utveckla en teknik som ger en bra kostnadsnivå och gör produktionen lönsam”.

De träbaserade biokompositerna DuraSense tillverkas vid småländska Hylte Bruk, där Stora Enso har investerat 12 miljoner euro i en ny granulatproduktionsanläggning vid pappersbruket. Foto: Stora Enso.

Hylte Bruk är sedan länge ett av Sveriges största tidningspappersbruk. Allt eftersom behovet av tidningspapper minskat har skogsindustrikoncernen sökt nya möjligheter att ta fram förnybara material och utveckla nya produkter och tjänster till den framväxande bioekonomin. Efter några års pilotförsök tillkännagav företaget 2017 investeringar på drygt 120 miljoner kronor för att bygga den nya produktionsanläggningen – Europas största i sitt slag. I juni 2018 stod den klar för invigning.

”Prisvärd hållbarhet och miljöfrågor blir allt viktigare för konsumenterna . DuraSense kan minska konsumtionen av plastmaterial med upp till 60 procent, medförande att mindre mikroplast hamnar i naturen. Stora Ensos biokompositer kan återanvändas som material upp till sju gånger eller återvinnas tillsammans med andra plastmaterial, alternativt energiåtervinnas i slutet av produktens livslängd”, säger Patricia Oddshammar.

Pappersmassa blir granulat

Anläggningen vid Hylte Bruk ska kunna producera 15 000 ton biokomposit om året. Processen är integrerad i massaproduktionen. Torkad och pressad pappersmassa från bruket blandas med polymerer och tillsatser i en compounderingsmaskin. Slutprodukten är ett granulat som kan formsprutas i plasttillverkarnas vanliga maskiner. Materialet får plastens formbarhet men utnyttjar träfiberns naturliga styrka, och blir hållbart och lättbearbetat som trä. Andelen träfiber varierar beroende på tillämpningen, och produktinnehållet kan justeras efter kundens behov. Huvudråvaran är svensk gran.

Ökad miljönytta steg för steg

DuraSense-granulaten är en kombination av naturliga träfibrer, polymerer och tillsatser, som gör produkterna lika formbara som plast men samtidigt lika hållbara och bearbetningsbara som trä. I GastroMax Bio-produkterna kombineras träfibrerna med sockerrörsbaserad bioplast. Foto: Orthex Group.

Biokompositen är lättare än plast, och fiberinnehållet minskar behovet av fossil råvara i sig. Men för att göra miljönyttan ännu större kan också polymererna som träfibrerna kombineras med tas från återvunnen eller biobaserad plast. I en ny produktserie som det nordiska hushållsföretaget Orthex lanserar under sitt varumärke GastroMax, med tillverkning i småländska Kulltorp, används sockerrörsbaserad plast:

”De nya produkterna av träbaserat material har samma fördelar som plastredskap: de är tåliga, hygieniska och kan diskas i diskmaskin. Träinnehållet gör dem starkare och hårdare. Nu lanserar vi nio GastroMax-produkter av biokomposit, med 98 procent biomaterial – unikt innovativt på konsumentmarknaden”, säger Alexaner Rosenlew, vd för Orthex.

Stora Enso ser kompositer som ett första steg på vägen mot helt oljefri plastersättning, och menar att mer och mer av plasten kommer att kunna ersättas när tekniken utvecklas.

”Att minska mängden plast och ersätta den med förnybara och spårbara material är en process som sker gradvis. Med DuraSense kan vi erbjuda kunderna träfiberbaserade alternativ som ger högre hållbarhet och, beroende på produkten, en minskad miljöpåverkan på upp till 80 procent”, berättar Jari Suominen, Chef för divisionen Wood Products inom Stora Enso.

Stor efterfrågan och nya investeringar

Efter positiv respons på produkten har man utökat investeringarna med 7 miljoner euro ytterligare för att skapa ett kompetenscenter för biomaterial, med laboratorium, pilotanläggningar och verkstad för prestandatester. Det kommer också nya maskiner för att kunna bearbeta grövre fibrer och ta fram fler varianter av produkten med olika egenskaper.

“Det nya kompetenscentret ger oss möjlighet att utbyta kunskap med kunderna och hjälpa dem med testkörningar och steg-för-steg-utvärderingar av produkterna”, säger Oddshammar. ”Med de nya maskinerna kan vi erbjuda fler alternativ till kunderna vad gäller både tekniska egenskaper och innehållet av fibrer, och priset blir attraktivt jämfört med traditionell plast. Det gör det lättare för kunderna att ställa om från plast till biokompositmaterial”.

Produktionen med grövre fibrer beräknas starta 2019. I framtiden kan det bli aktuellt att tillverka vissa produkter som plankor även på plats. Företaget hoppas på sikt kunna bygga ut sju eller åtta produktionslinjer till och anställa många fler än de 20 som arbetar på anläggningen idag.

“Biokompositerna låter Stora Enso ta steget till nya marknader och industrier som traditionellt varit dominerade av plast. DuraSense är ett perfekt material för möbler, lastpallar, verktyg och bilkomponenter, liksom för konsumentprodukter – allt från leksaker och tandborstar till köksredskap, engångsbestick och flaskkorkar”, avslutar Oddshammar.

Artikeln publicerades i augusti 2018.