Climeons modulsystem utvinner el ur geotermiska källor och ur restvärme från råvaruindustri och fartygsmotorer, vid unikt låga temperaturer. Nu kommer genombrottsordrarna – men ambitionerna stannar inte där.

”Climeons mål är att bli världens främsta klimaträddare, genom att sälja, producera och leverera Heat Power-moduler”, berättar Thomas Öström, vd för Climeon. ”Från idag och fram till 2040 måste vi öka energiproduktionen med ungefär 30 procent. Det motsvarar att lägga till ett till Kina och ett till Indien till världen – det är svårt att begripa hur mycket det är”.

Hälften av all producerad energi försvinner som spillvärme. Climeons värmekraftsystem kan kopplas in till många olika typer av låggradiga värmekällor och utvinna ren el ur energi som annars skulle gå till spillo. Illustration: Climeon.

En Climeon Heat Power-modul är en låda på 2x2x2 meter, som genom en patenterad vacuum-baserad process utvinner el från varmt vatten och kan generera 1 314 000 kWh grön el varje år. De kan byggas ihop som byggklossar, till skalbara och anpassningsbara system.

”Varje modul levererar tillräckligt med el för 250 villor – och systemen är fullpackade med innovation som ger dem en extremt hög verkningsgrad. De kan både massproduceras och anpassas efter kundens specifika behov. Vi är mycket nöjda med den här produkten”, säger Öström.

Disruptiv energiteknik för restvärme

Kompakt, fundamentalt billig, och med oemotsvarat hög verkningsgrad – det här är en energiteknik som har alla ingredienser för att bli disruptiv, menar Öström – och han är inte ensam i sin tillförsikt: svenska Energimyndigheten har kallat det ”den största energiinnovationen på 100 år”. När WWF gav Climeon utmärkelsen Climate Solver 2016, beräknade man att en marknadsandel på tio procent av marin och industriell restvärme skulle motsvara en utsläppsbesparing på 22 miljoner ton koldioxid varje år. På ett enda fartyg kan systemet spara 7 000 ton koldioxidutsläpp, eller fem procent av bränsleförbrukningen.

”Vindkraft och solkraft känner alla till. Värmekraft är mindre känt – men det är ett område som trendar väldigt, väldigt fort”, förklarar Thomas Öström. ”Vi har spillvärme, antingen från industriprocesser som i vårt samarbete med SSAB, eller från transporter som de fartygsinstallationer vi gjort åt Viking Line, Virgin Voyages och på senare tid även Maersk. Det är här och nu. Sedan har vi framtidens energikälla: att skörda den geotermiska energin som finns under oss är bara en fråga om teknologi – och det är den vi erbjuder. Bara senaste månaden har vi fått beställningar inom geotermisk energi från USA, Island, Tyskland och Kanada.”

Tekniken öppnar en jätteresurs

Omkring hälften av all producerad energi går förlorad som spillvärme. Återvinning av restvärme som idag slängs bort, i motorer, kraftverk eller industriella processer, är en potentiell jättemarknad. Ändå är den låggradiga värme som Climeons teknik kan utnyttja, vid temperaturer mellan 70 och 120 grader, en i stort sett outnyttjad resurs idag.

Den traditionella tekniken inom värmekraftområdet är den organiska rankinecykeln, ORC, där ett organiskt arbetsmedium cirkuleras mot värmekällan i en värmeväxlare så att det förångas. Gasen driver sedan en turbin som producerar el via en generator. Problemet är att vanliga ORC-system behöver temperaturer mellan cirka 120 och 300 °C för att fungera bra.

I den variant som Climeon har utvecklat, håller arbetsmediet lägre tryck än i traditionella system – 2.5 bar istället för över 10. Det sparar material – och gör det samtidigt möjligt att använda mer effektiva arbetsmedier. Över 3 600 olika testades innan man hittade rätt – men nu når Heat Power-systemet en verkningsgrad på tio procent under normal drift, dubbelt så mycket som vanliga ORC-system i samma temperaturområde, och över hälften av den teoretiskt maximala.

”I fartygsindustrin tar vi kylvattnet från de här jättelika motorerna och gör det till el istället för att bara skicka ut det i havet. Vi har valt några industrisegment: stål och cement, och valda kunder i valda länder. Det tredje segmentet är gensets, generatorer och motorer som också finns i kraftverk. Där finns en kylslinga som kyler motorn, med kylvatten som är 80-100 grader som vi kan göra till el”, säger Christoffer Andersson, operativ chef på Climeon. ”Alla de segmenten är restvärme. Geotermisk energi är något helt annat. Vi möjliggör geotermisk energi mellan 70 och 120 grader.”

Pålitlig baskraft istället för fossil energi

”Geotermi finns idag, och det är många spelare som tjänar bra med pengar – men då är det på höga temperaturer som man hittar på vissa ställen i världen. Med det vi kommer med kan man göra geotermi överallt, som billig baskraft”, säger Thomas Öström, och inskärper vad det betyder: ”Fossilt behövs inte mer.”

Climeons modul på Viking Grace. I boxen värmeväxlas fartygets restvärme med en cirkulerande bärarvätska, som förgasas och driver en turbin. Vacuumtryck på ena sidan av turbinen ger hög effekt. Foto: Climeon.

Tekniken och den kommersiella gångbarheten börjar vara beprövad. Till Climeons första kunder hörde Viking Line, med en pilotinstallation på fartyget Viking Grace 2015, och SSAB. Pilotanläggningarna har körts i flera år med goda resultat, och båda kunderna har sedan dess gjort upprepade beställningar – Viking Line avser att införa systemet på alla nya fartyg.

Men det är det senaste året som utvecklingen verkligen accelererat. Virgin Voyages/Fincantieri har beställt tre system med 18 moduler till sina kryssningsfartyg. I det större fraktsegmentet blir Maersk Line först med en pilotinstallation, planerad att levereras under 2018 – och i augusti 2017 kom den första ordern inom det geotermiska segmentet, från det isländska bolaget Varmaorka, som i juni 2018 utökades till att omfatta hela 197 Heat Power-moduler.

”När 2017 startade så hade vi en bevisad teknik och en bra känsla att konkurrenskraften var hög”, berättar Thomas Öström. ”Huvudfokus för försäljningen låg på överskottsvärme från fartyg och industriell värmekraft, medan den geotermiska delen fanns som en spännande framtidsvision. Under sommaren och hösten hände sedan allt i en tät följd.”

Systemen byggs av det småländska tillverkningsföretaget Mastec, som lär hålla sig sysselsatta den närmaste tiden med den orderstock som byggts upp. Men trots företagets expansiva mål – att kontrollera en av världens största och nästintill oanvända energiresurser, och samtidigt utmana hela den fossilbaserade ekonomin – vill Climeon ändå försöka behålla bolaget så svenskt som möjligt:

”Det är roligt att bygga ett industribolag i Sverige!”

Artikeln publicerades i juni 2018.