Värmekameror registrerar IR-strålning och visar omgivningens temperatur i form av färger. Tekniken kan bland annat användas för att identifiera värmeförluster i byggnader, inspektera sol- och vindkraftverk och upptäcka läckage av miljöskadliga gaser. FLIR, med rötter i svenska AGA, är en stor exportör.

”FLIR utvecklar och tillverkar värmekameror – alltså kameror som omvandlar osynlig infraröd strålning till en tydlig värmebild. Trots att vi har närmare 350 medarbetare i Sverige är vi tämligen okända för den bredare allmänheten. Att vi inte finns på den svenska börsen och exporterar 99 procent av våra produkter bidrar säkert till detta”, berättar Rickard Lindvall, som är General Manager vid FLIR Systems anläggning i Täby.

Med hjälp av en värmekamera kan motorhuvens yttemperatur visas. Foto: FLIR.

Med hjälp av en värmekamera kan motorhuvens yttemperatur visas. Foto: FLIR.

”Vår historia går tillbaka till 1964 då svenska AGA började tillverka värmekameror. Verksamheten var framgångsrik men passade inte riktigt ihop med företagets gasprodukter. Under 1990-talet knoppade därför AGA av värmekameraverksamheten till ett bolag som hette Agema. Företaget var först i världen med att bygga värmekameror med detektorer som inte behövde kylas, en innovation som det amerikanska bolaget FLIR blev så intresserade av att de under 1997 köpte Agema. Sedan dess har utvecklingen av värmekameror gått snabbt framåt och vi utvecklar kameror som bland annat används inom miljöskydd, brandbekämpning och gränsbevakning”, fortsätter Rickard.

Vad är en värmekamera?

”En värmekamera är ett mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning) och omvandlar informationen till en elektronisk signal som processas till en värmebild med temperaturuppgifter. Mätningen sker utan beröring och resultatet blir alltså en bild som visar de olika temperaturerna i form av färger. Kameran kan ge en temperaturbild över ett stort område och det går även att i realtid mäta och följa rörliga objekt”, konstaterar Rickard Lindvall.

”Information om yttemperaturen är viktig för att förstå och styra olika processer och det finns därför otaliga tillämpningsområden för värmekameror. Det finns många exempel där vår teknologi räddar liv, och sparar energi och miljö. En intressant utveckling är att kamerorna har blivit billigare och allt mer tillgängliga för vanliga konsumenter. Du kan exempelvis snabbt kolla att barnets välling har rätt temperatur eller om hunden olovandes vilat sig i den fina soffan. Värmespåren finns ju kvar”.

Energibesparing och förnybar energi

Värmeförluster i byggnader kan stå för upp till hälften av den totala energikonsumtionen och uppstår bland annat genom luftläckage samt dåligt förseglade fönster och dörrar. Energiläckagets väg är ofta komplicerad och värmefotografering (termografi) ger goda möjligheter att identifiera orsakerna och genomföra åtgärder för att minimera energiförlusterna.

”Runt om i världen använder bygginspektörer värmekameror för inspektion av solpaneler på tak eller i solenergiparker. Den kontrastrika värmebilden gör det möjligt att upptäcka felaktigheter i solpanelen innan den monteras och kamerorna kan också användas för att kontrollera redan installerade solpaneler under drift. Ett annat exempel på förnybar energi är vindkraftverk. Sådana installationer innehåller många mekaniska och elektriska komponenter som kan kontrolleras på avstånd med hjälp av en värmekamera”, berättar Rickard.

Spårar farliga gaser

I kamerans display syns gasläckan som rök och det går snabbt att lokalisera källan. Foto: FLIR

I kamerans display syns gasläckan som rök och det går snabbt att lokalisera källan. Foto: FLIR

Miljöfarliga och giftiga gaser kan vara osynliga för det mänskliga ögat. Detta gäller exempelvis många lättflyktiga kolväten och utsläpp av sådana ämnen kan orsaka klimatpåverkan, miljöskador och påverkan på människors hälsa. En del ämnen är dessutom mycket brandfarliga och okontrollerade utsläpp och läckage kan skapa betydande säkerhetsrisker. Exempelvis har naturgasindustrin ett stort behov av att upptäcka metangasläckor. Oljeraffinaderier, kemisk industri och kraftindustri är andra producenter som behöver övervaka sin hantering av miljöfarliga gaser.

”Vi människor har en tendens att underskatta inverkan av sådant vi inte kan se eller ta på”, säger Sara Haack, Global Product Manager på FLIR och ansvarig för gasdetekteringskamerorna. ”Att se en gasläcka med hjälp av kameran gör problemet påtagligt och tydliggör behovet att reducera läckorna”.

Med en gasdetekteringskamera kan man inspektera stora områden snabbt och hitta läckor som annars försvunnit ut i atmosfären. FLIR:s kameror ser bland annat växthusgaserna metan, SF6 och CO2 och både industrin själv liksom övervakande myndigheter ser värdet av att använda gasdetekteringskameror för att begränsa läckande gaser och reducera miljöpåverkan.

Som exempel har FN-organet CCAC, Climate and Clean Air Coalition, tagit fram ett initiativ, CCAC Oil & Gas Methane Partnership, för att reducera metangasutsläpp från industrin. Till CCAC Oil & Gas Methane Partnership ansluter sig företag frivilligt och förbinder sig att följa ett antal inspektionspunkter där läcksökning med hjälp av en gasdetekteringskamera är en av punkterna. Många stora oljebolag och naturgasproducenter har redan anslutit sig till initiativet.

”Våra gasdetekteringskameror är en specialvariant av en värmekamera där ett filter har satts framför detektorn. Filtret gör att bara vissa våglängder kommer igenom, och eftersom olika gaser absorberar IR-strålning på olika våglängder kan vi på så sätt visualisera gaserna. I kameran ser gasen, som annars är osynlig, ut ungefär som ett rökmoln”, förklarar Sara Haack.

Termisk övervakning av biobränslelager

Med ett värmekamerasystem har energibolaget Söderenergi säkrat sitt stora biobränslelager mot självantändning och intrång. Åtgärden bidrar till att minimera driftstopp och produktionsbortfall. Söderenergi utnyttjar värmekameror på flera olika sätt, exempelvis:

  • Ett värmekamerasystem har installerats för att detektera temperaturhöjningar och brand vid bränsleterminalen i Nykvarn.
  • Värmekamerafotografering görs av de elektriska ställverken för att upptäcka varmgång och överbelastning.
  • Driftpersonalen har handhållna värmekameror för att upptäcka rökgasläckor och se temperaturen på heta ytor runt pannorna.

Upptäcka sjukdomar som kan orsaka pandemier

Ett växande internationellt utbyte där resenärer rör sig över hela världen ökar risken för spridning av virussjukdomar. Förhöjd kroppstemperatur är en tillförlitlig indikator på de flesta virusinfektioner som drabbar människor. Efter utbrotten av SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) och fågelinfluensa (H5N1) har hälsomyndigheterna världen över letat efter en snabb, enkel, beröringsfri och tillförlitlig metod för att mäta kroppstemperaturen hos människor.

”En värmekamera kan upptäcka temperaturskillnader på 0,08 °C och med termografi skapas en visuell karta av hudtemperaturen i realtid. Sådana kameror används nu vid större flygplatser i Sydostasien för att undersöka alla som anländer till eller lämnar landet. Konsekvent övervakning av resenärers kroppstemperatur med värmekamera har visat sig fungera för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede”, konstaterar Rickard Lindvall.flir3

FLIR ONE

”För en tid sedan lanserade vi FLIR ONE som används som ett tillbehör till en smartphone eller surfplatta. Med hjälp av produkten kan du utforska din omvärld på ett helt nytt sätt. Leta energi- och vattenläckor, hitta överbelastade elanslutningar, hitta husdjur som gömmer sig i mörkret, upptäcka inkräktare i trädgården, kolla barnmatens temperatur och mycket annat. En guldgruva för tekniknörden och hemmafixaren”, avslutar Rickard Lindvall.

Artikeln publicerades i oktober 2016.