Swatabs filter gör vattnet ultrarent innan det pumpas in i tvättmaskinen. Det ultrarena vattnet löser smuts så effektivt att tvätten blir ren utan tvättmedel och uppvärmt vatten. Med tio procent av marknaden kan innovationen spara 21 miljoner ton koldioxid per år.

Scandinavian Water Technology AB (SWATAB) fick nyligen Världsnaturfondens (WWF) utmärkelse som ”Climate Solver 2017”. Företaget har utvecklat ett filtersystem som gör att det varken behövs tvättmedel eller varmvatten för att tvätta kläderna rena – det räcker med att tvätta i ultrarent kallt vatten. Enligt WWF:s beräkningar kan tekniken vid 10 procents marknadsandel minska de globala koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton per år.

Ren tvätt och minskad miljöpåverkan

Per Hanssons intresse för kemi lade grunden till ett patenterat filtersystem för tvätt av kläder. Systemet bidrar till minskad klimatpåverkan och lägre kostnader. Foto: SWATAB.

”Vi är mycket stolta över Climate Solver-priset. Det kommer att hjälpa oss i kontakterna med aktörer i offentlig och privat sektor. Tekniken används redan nu i flerbostadshus, hotell och vårdhem i Sverige och Storbritannien och vi ser en stor marknadspotential. Vår målsättning är att i ett större sammanhang bidra till att kläder kan tvättas på ett mer miljöanpassat sätt”, säger Per Hansson, som är utvecklingschef vid SWATAB.

”Våra patenterade filterlösningar minskar både användningen av kemiska produkter och energi. Filtret DIRO-TM21 gör det möjligt att tvätta utan tvättmedel och sköljmedel och ändå få en ren och mjuk tvätt. Det kopplas in mellan det inkommande vattnet och tvättmaskinen och gör vattnet ultrarent. Filtret tar bort partiklar i vattnet som annars skulle fastna på textilierna. Processen inte är beroende av temperaturen och filtret kan därför användas till tvättmaskinens standardprogram, dvs från 30 till 90 °C. Tvättning kan ske vid 30 °C eller lägre och systemet gör att tvätten torkar snabbare, något som sparar energi i tvättstugan. Vi uppskattar att man kan använda systemet under cirka 15 år innan det behöver bytas”, fortsätter Per.

Idén kom från miljöanpassad fasadtvätt

”Tankarna kring tvätt av kläder uppstod för några år sedan. Vi hade köpte in ett miljöanpassat system för fasadtvätt till vår målerifirma och jag upptäckte hur effektivt alger och smuts tvättades bort. Jag ställde mig därför frågan om liknande teknik även kunde användas i tvättmaskiner. Kemi är kul och jag grävde ner mig i frågeställningen. Det ena ledde till det andra och efter ett par år fick jag innovationen patenterad i Europa”, berättar Per Hansson.

Filtersystemet Diro® renar vanligt kranvatten till ett ultrarent vatten som effektivt tvättar bort smuts från textilier. Illustration: SWATAB.

”Vatten är världens äldsta lösningsmedel och det fungerar utmärkt på många olika typer av föroreningar. Vårt filter tar bort partiklar av olika storlekar från vanligt kranvatten och gör det ultrarent. Genom av att i ett slutsteg avjonisera vattnet får vi bort i stort sent alla partikulära föroreningar. När det sedan pumpas in i tvättmaskinen söker vattnet sig till smutsen och fläckarna. De kemikalier som annars gör tvättjobbet behövs inte och vattnets goda lösningsförmåga fungerar även vid låga temperaturer. Eftersom att det inte finns några partiklar i vattnet som kan binda sig till textilierna blir tvätten mjuk utan sköljmedel. Vi har testat systemet vid det svenska forskningsinstitutet SWEREA IVF. Resultaten visar att tekniken uppnår godkänd rengöringseffekt enligt EU-blomman. Testmetodiken är den samma som används när man testar tvättmedel”.

”En positiv faktor är att kläderna torkar snabbare och tester visar att torkningstiden är cirka en tredjedel snabbare än utan filtret. Detta är naturligtvis bra ur energisynpunkt om man torkar tvätten i en torktumlare eller torkskåp med fuktsensor. Filtersystemet gör också att risken för igenslammade avlopp minskar. Här är det ofta tvättmedlet som skapar avloppsproblemen. En annan fördel är att risken för allergier mot tvättmedel minskar”, konstaterar Per.

Malmö Cleantech City Award

”Climate Solver är en fin utmärkelse, men vi är också mycket glada över att företaget uppmärksammades genom Malmö Cleantech City Award 2016”, konstaterar Katarina Klöfverskjöld, som är VD för SWATAB.

”Vi har genomfört ett antal intressanta projekt i Sverige, Danmark och Storbritannien och fler är på gång. Det rör sig bland annat om system till bostadsbolag, ålderdomshem och förskolor. I ett femårsperspektiv ser jag fortsatt tillverkning i Sverige, men att vi även arbetar vidare med återförsäljning och antagligen licensiering i Europa. Vi utvecklar också med en ny version av filtret som passar konsumentmarknaden”, avslutar Katarina.

Artikeln publicerades i juni 2017.