Efterfrågan på stål ökar och många miljövänliga applikationer, exempelvis vindkraftverk och järnväg, förutsätter stål. Svensk järnframställning ligger i framkant både när det gäller gruvbrytning och återvinning.

Miljönytta besöker Hofors, där företaget ScanArc Plasma Technologies står för ett tekniksprång inom järnframställning som på sikt kan halvera utsläppen av koldioxid. Idag används främst stålindustrins restprodukter som råvara, men tekniken kan utvecklas för att istället använda järnmalmsprodukter som exempelvis LKABs Green pellets som tack vare utsläppsminskningar och resurseffektivitet har markant bättre miljöprestanda jämfört med konkurrenterna.

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, lägre kvalitet, 80Mb)

ladda-ner-film Ladda ned denna film (mp4-format, högre kvalitet, 368Mb)