Lätta och höghållfasta stålkonstruktioner spar material både i produktionen och hos slutanvändaren. För transportfordon, lastmaskiner och lyftkranar ger höghållfasta stål ökad livslängd och ofta lägre bränsleförbrukning.

Pastre spar in bränslet för var tjugonde transport med nya trailers i höghållfast stål.

Pastre spar in bränslet för var tjugonde transport med nya trailers i höghållfast stål.

Detta är egenskaper som efterfrågas alltmer i takt med stigande energipriser och ökad miljömedvetenhet. På det sättet är SSABs satsning på höghållfasta stål en satsning på miljön.

Samtidig innebär järnmalmsbaserad ståltillverkning stora utsläpp av koldioxid. Med den teknik som är känd idag går det dock inte att minska dessa utsläpp så mycket mer. SSAB tillhör redan idag de stålföretag som kommit längst i världen med att få ner utsläppen av koldioxid från produktionen och bolaget arbetar ständigt med att trimma produktionen.

SSAB deltar aktivt i internationella forskningsprojekt som på sikt syftar till att halvera koldioxidutsläppen från stålproduktionen. Dessutom deltar SSAB i projekt för att utreda möjligheten att lagra avskild koldioxid från svensk industri.

SSAB stödjer kunder som vill minska sin miljöpåverkan

Den ökande efterfrågan på höghållfasta stål drivs både av starkare miljömedvetenhet och kundernas behov av att öka sina intäkter och begränsa sin energiförbrukning. Eftersom nya materialegenskaper ofta ger möjlighet till (motiverar) andra konstruktionslösningar, samarbetar SSABs kundserviceingenjör nära med kunderna om val av både material och koncept till konstruktion, för att uppnå betydande viktminskningar.

SSAB:s nya lättare stål ger mindre miljöpåverkan.

Hardox slitplåt, som tillverkas av SSAB, väljs ofta till lastbilsflak på grund av sin kombination av slitstyrka och hellre stöttålighet. Domex höghållfasta stål används ofta i släpvagnschassin, där man vill minska vikten. Genom en kombination av stålen Hardox i flaket och Domex i chassit på en 40 tons lastbil kunde släpets egenvikt minskas med 1,3 ton. Lastkapaciteten och livslängden ökade samtidigt som även stöttåligheten blev bättre.

”Det här konkreta kundexemplet visar vilka stora förbättringar som kan uppnås genom samarbete mellan våra kunder och SSABs kundserviceingenjör”, säger Claes Löwgren, Senior Researcher, Market Research and Development, vid SSAB.

SSAB har tagit fram programvara för ekonomisk analys, där kunden kan lägga in olika parametrar i en beräkningsmodell som bygger på ekonomiska villkor och olika omständigheter som kan påverka produktens egenskaper och prestanda.

”I exemplet med lastbilsflaket, om man förutsätter normala svenska villkor, kan man förvänta sig att intäkterna ökar med 10 000-15 000 euro, plus en minskning av bränsleförbrukningen med 5000 liter, under släpets livslängd. Det finns många sätt att göra lättare konstruktioner och samtidigt öka intäkterna, spara bränsle och bidra till en bättre miljö”, konstaterar Gerard Piedra, Business Developer, SSAB.

Lättare konstruktioner med ökad nyttolast är en del av lösningen i strävan efter att minska belastningen på miljön.

Artikeln publicerad i juni 2011