Ett femårigt forskningsprojekt av Volvo Lastvagnar har utmynnat i konceptfordonet Volvo Concept Truck, med 30 procent lägre bränsleförbrukning. Fordonet, anpassat för optimal aerodynamik, har ny hybriddrivlina – en av de första i sitt slag för tunga fjärrtransporter.

”Nuförtiden står fjärrtransporterna för en väsentlig del av den totala energiförbrukningen inom transportsektorn. Med hybridteknik kan bränsleförbrukningen och utsläppen till miljön minskas betydligt. Tekniken är ett viktigt steg på vägen mot både Volvo Lastvagnars och samhällets mål för hållbar utveckling”, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar (Volvo Trucks).

Konceptlastbil minskar bränsleförbrukningen

Med stöd från Energimyndigheten har Volvo Lastvagnar arbetat fram en ny konceptbil – Volvo Concept Truck. Bilen är resultatet av ett fem år långt forskningsprojekt med målet att ta fram mer energieffektiva fordon. Fordonet, som presenterades under sommaren 2016, minskar bränsleförbrukningen med mer än 30 procent.

Volvo Lastvagnars hybridfordon för långtransporter minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid med ungefär 30 procent. Foto: Volvo Lastvagnar.

”Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla mer energieffektiva fordon, det är en prioriterad fråga både när det gäller miljö och att minska kostnaderna för våra kunder. Vi är stolta över att kunna vara med och driva den utvecklingen. Konceptlastbilen visar vilken otrolig kraft det finns i den tekniska utvecklingen”, konstaterar Claes Nilsson, VD på Volvo Lastvagnar.

”En av nyckelfaktorerna bakom den låga bränsleförbrukningen är de aerodynamiska förbättringarna på hela 40 procent som gjorts på både dragbil och trailer. Vi har anpassat hela fordonet och optimerat det för att förbättra aerodynamiken så mycket som möjligt, exempelvis använder vi oss av kameror i stället för backspeglar.  Luftmotståndet minskar, vilket gör att det krävs mindre energi för att köra lastbilen”, berättar Åke Othzén, Chief Project Manager på Volvo Lastvagnar.

Förutom förbättringarna vad gäller luftmotståndet är konceptbilen utrustad med nyutvecklade däck med lägre rullmotstånd. Fordonets trailer väger två ton mindre än referenstrailern, vilket innebär minskad bränsleförbrukning eller möjlighet till en högre lastvikt. I projektet ingår även en förbättrad drivlina.

Arbetet med Volvo Concept Truck har pågått sedan 2011 och målet är att öka transporteffektiviteten med 50 procent för fordon som kör fjärrtransport. Konceptfordonet är en del av ett forskningsprojekt och kommer därför inte att finnas kommersiellt tillgänglig på marknaden. Redan i dag är emellertid en del av fordonets aerodynamiska nyheter införda på Volvo Lastvagnars serietillverkade bilar och fler lösningar kan komma i framtiden. Forskningsprojektet är ett bilateralt samarbete mellan Sverige och USA med stöd från den svenska Energimyndigheten och U.S. Department of Energy. Det amerikanska SuperTruck-projektet har som mål att öka transporteffektiviteten för fjärrtransporter inom den nordamerikanska marknaden.

Hybriddrivlina ger mindre klimatpåverkan

Volvo Lastvagnar har nyligen utvecklat sitt första hybridfordon för fjärrtransporter. Hybriddrivlinan är en av de första i sitt slag för tunga fjärrtransporter och kombinerat med de övriga förbättringarna av konceptfordonet blir resultatet en minskning av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med omkring 30 procent.

”Vi vill leda utvecklingen inom elektromobilitet och tänja på gränserna när det gäller att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. De kommande åren kommer vi att övergå mer och mer till förnybar energi i samhället. I den utvecklingen är vi övertygade om att elektromobilitet och hybridteknik kommer att spela en allt viktigare roll. Drivlinan i vår konceptlastbil har utvecklats för att öka transporteffektiviteten och visa vägen mot mer hållbara transporter. Lastbilen kommer att ge oss värdefull kunskap och erfarenhet som kan hjälpa oss att utveckla tekniken ytterligare”, berättar Claes Nilsson.

Volvos konceptlastbilar är viktiga plattformar för utveckling av ny miljöanpassad teknik, säger Åke Othzén som är Chief Project Manager på Volvo Lastvagnar. Foto: Volvo Lastvagnar.

Hybriddrivlinan återvinner energin vid körning i nedförsbackar som är brantare än en procent och vid bromsning. Energin lagras i batterierna och används för att driva lastbilen i elläge på plana körsträckor och i mindre branta backar. En förbättrad version av Volvo Lastvagnars körstödsystem ”I See” har utvecklats speciellt för hybriddrivlinan. Den analyserar den kommande topografin och beräknar den mest ekonomiska och effektiva användningen av dieselmotorn och elmotorn samt den mest fördelaktiga tiden att använda den återvunna energin.

Vid fjärrtransporter kan hybriddrivlinan bidra till att förbränningsmotorn kan vara avstängd i upp till 30 procent av körtiden. Det sparar mellan fem och tio procent bränsle, beroende på fordonstyp, specifikation och körcykel. Den gör det dessutom möjligt att köra enbart på el i upp till tio kilometer – en sträcka då fordonet förflyttas helt utsläppsfritt och mycket tystgående.

”Det här är en viktig plattform för verifiering av flera nya tekniker för ökad transporteffektivitet. Vissa av utvecklingarna har redan introducerats i våra lastbilar och några kommer inom en nära framtid. Hybriddrivlinan bygger delvis på kunskapen och erfarenheterna från Volvo Bussars hybrid- och elbussar, avslutar Åke Othzén.

Artikeln publicerades i mars 2017.