Svenskt Näringsliv bjuder in till en konferens med fokus på företagens förmåga att skapa ”miljönytta” det vill säga konkurrenskraftiga produkter med hög funktions- och miljöprestanda. Företagens miljönyttor/produkter bidrar till miljönytta där de används i Sverige och världen.

Vår önskan är att bidra till det viktiga samtalet om hur näringslivet bidrar till det viktiga miljöarbetet och hållbar samhällsutveckling.

Rapporten ”Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen” lanseras under seminariet och vi ser mycket fram mot en givande diskussion om näringslivets roll i arbetet  med miljömålen.

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, inleder konferensen tillsammans med bland annat Anders Fröberg, vd  Borealis, Per Engdahl, vvd Höganäs,  Mats Leijon, vd Seabased och med flera näringslivsföreträdare. På konferensen kommer vi i en paneldebatt få lyssna till Johan Kuylenstierna, vd SEI, Maria Ågren, gd Naturvårdsverket och några riksdagspolitiker.

Seminariet är kostnadsfritt och inleds med lunch kl. 12.00. Konferensen avslutas med mingel.

Länk till anmälningsformulär

Programmet den 27 januari

Datum och tid
Tisdag 27 januari 2015, kl. 13:00 – 17:30

Plats
Näringslivet Hus, lokal Wallenbergaren, Stockholm