Transportsektorn står för en betydande miljöpåverkan, både när det kommer till utsläpp av växthusgaser och ämnen som svavel. Samtidigt är behovet av välfungerande transporter omfattande i en alltmer globaliserad värld. Lyckligtvis finns tekniska lösningar som påtagligt kan minska transportsektorns miljöpåverkan runtom världen. Nya lättviktsmaterial har redan börjat göra energimässigt smartare resor möjliga och kan bidra ännu mer i takt med att tekniken förbättras.

Låg vikt men goda mekaniska egenskaper

Materialtekniken har utvecklats snabbt under senare tid. Nya kompositmaterial tas fram som kombinerar styrka med betydligt lättare vikt än exempelvis stål. Kompositmaterialen består av en blandning av olika material och involverar vanligtvis starka men lätta element som titan, aluminium, glasfiber och kolfiber. Kostnaden för att tillverka de nya materialen är i regel betydligt högre jämfört med vanligt förekommande metallegeringar eller plaster. Däremot har flertal kompositmaterial fördelen av att kombinera låg vikt med hög strukturell styrka. Därför passar de inte bara till skidstavar och cyklar, utan också för att producera framtidens bränsledrivna fordon.

    Citybilen T.27 har en energiåtgång motsvarande 0,1 liter per mil.

Möjliggör mer miljövänligt flyg

Olika kompositmaterial, ofta involverande kolfiber, har under senare år utnyttjats för flygplanskonstruktion. Eftersom flygbränsle är ovanligt dyrt finns en stor ekonomisk fördel med lättare flygplan. Självklart finns också en tydlig miljömässig vinst med materialen, som kombinerar säkerhet med låg bränsleförbrukning. Boeing menar exempelvis att planet Boeing 787 Dreamliner tack vare kompositmaterial konsumerar 20 procent mindre bränsle än Boeing 767, som har liknande storlek. I takt med att tekniken utvecklats vänder alltfler företag blickarna mot dess potential. Franska flygplanstillverkaren Lisa Airplanes har nyligen lanserat ett tvåsitsigt flygplan som består enbart av lättviktiga kompositer.

Båtar och skepp av kompositer

Även inom skeppsnäringen växer intresset för kompositmaterial som kan erbjuda både låg vikt och strukturell styrka. Magasinet Azom, som berör framsteg i materialteknik, lyfte för redan tio år sedan fram det faktum att kompositmaterial möjliggör snabbare och energimässigt smartare transporter. Många moderna skepp som byggs av stål utnyttjar barlast, det vill säga last som ofta placeras i fartygets botten, för att öka stabiliteten. När kompositmaterial utnyttjas vid konstruktionen minskar dock behovet av att balansera fartygen med barlast och därmed minskar vikten både på skrovet och barlasten.

Framtidens bilar?

Redan i slutet av 1950-talet byggdes den brittiska sporbilen Lotus Elite med en glasfiberkaross. Under senare år har också andra tillverkare som Mercedes, Ferrari och Lamborghini utnyttjat lättviktiga och styrketåliga kompositer i sina sportbilar. Tekniken för att tillverka bilar av kompositer är fortfarande relativt dyr men under senare år har dock de första satsningarna på massproduktion av kompositbilar börjat komma igång. Nyligen lanserade till exempel McLaren F1-designern Gordon Murray citybilen T.27. Bilen vann det gröna rallyt RAC Future Car Challenge med en energiåtgång motsvarande 0,1 liter per mil, vilket innebär utsläpp på 37 gram koldioxid per kilometer. T.27 är ännu inte till salu, och det är möjligt att dess utseende och utformning inte är den mest tilltalande, men onekligen visar bilen på möjligheten att utnyttja kompositmaterial för att minska transportsektorns energipåverkan.

Inlägget publicerades i december 2012