HH Ferries konverterar de över hundra meter långa färjorna Aurora och Tycho Brahe till eldrift. Färjorna trafikerar linjen Helsingborg – Helsingör. Specialbyggda system och banbrytande laddningsteknik gör världsnyheten möjlig, och utgör företagets största projektinvestering någonsin.

”Med våra färjor transporterar vi varje dag upp till 50 000 passagerare och 9 000 fordon över Öresund. Det går dock åt mycket energi för att förflytta fartyg som är mer än hundra meter långa och som väger mer än åtta tusen ton. Så här långt har dieselmotorer varit den enda realistiska lösningen, men nu satsar vi stort på att göra färjorna batteridrivna”, berättar Henrik Rørbæk, som är VD för HH Ferries.

”Att utnyttja ren batteridrift på en högintensiv färjelinje som Helsingborg – Helsingör är en världsnyhet. Konverteringen av färjorna Aurora och Tycho Brahe till eldrift är en del av vår miljöstrategi och goda nyheter för fisk, fåglar och människor kring Öresund. Utsläppen till atmosfären kommer att halveras. Dessutom kan våra passagerare vara lugna – vi ändrar inte på tidtabellen”, konstaterar Henrik Rørbæk.

640 batterier levererar energi

HH Ferries transporterar varje år mer än 7,4 miljoner passagerare, 1,4 miljoner bilar och 410 000 lastbilar och bussar över Öresund mellan Sverige och Danmark.

Färjan M/F Tycho Brahe är 111 meter lång och har ett vikt på 8 414 ton. Den drivs för närvarande av fyra dieselmotorer och det behövs 640 litiumbatterier som levererar 100 volt och 6,5 kWh var för att ersätta dieseln. Det gäller ju att med god marginal förflytta skeppet över Öresund – både i lugnt väder och i storm.

Kapaciteten är 4 160 kWh och motsvarar batterierna i 70 eldrivna Teslabilar eller 10 700 vanliga bilbatterier. Batterierna väger 80 ton och installeras i fyra 32-fots containrar som placeras på skeppets översta däck mellan de båda skorstenarna. I anslutningen till containrarna finns två däckhus som innehåller transformatorer, konverterare och system för kylning av batterierna. Anslutningarna till de landbaserade laddningsstationerna finns i färjans båda ändar.

Varje batteri består av 24 celler som är inkapslade i vattenkylt system. Med hjälp av en extern kylmaskin pumpas 20-gradigt vatten in i en spiral som omsluter varje battericell. Systemet kallas CellCool och förhindrar överhettning och förlänger batteriernas livslängd.

”I hamnen kommer vi att plugga in färjan för uppladdning med hjälp en helautomatisk laserstyrd robotarm. Eftersom båtarna ligger i hamn bara under 5 – 10 minuter krävs banbrytande laddningsteknologi. Det gäller ju att under några minuter få ombord 1 200 kWh elenergi. När färjan närmar sig färjeläget öppnas automatiskt en dörr i skeppssidan och laddningskabeln blir synlig. När färjan är ungefär en halv meter från kajen griper robotarmen på kajen tag i kabeln och förbinder båten med laddningsstationen. Roboten orienterar sig med hjälp av 3D-scanning och när skeppet är förtöjt startar laddningen. Kabelanslutningen är magnetisk och bryts automatiskt omedelbart då färjan lämnar kajen”, fortsätter Henrik Rørbæk.

ABB bidrar med teknik

M/F Tycho Brahe och systerfartyget MS Aurora, som trafikerar rutten Helsingborg – Helsingör, konverteras under 2017 till batteridrift. Bra för miljön och för HH Ferries affärer.

HH Ferries valde att låta ABB Marine and Ports i Finland stå för konverteringen av färjorna till eldrift. Det rör sig bland annat om installationen av de specialbyggda batterierna, kylsystemen och elsystemet (DC-nätet) ombord. En viktig komponent är de automatiserade laddningsrobotarna som utgörs av en av ABB:s industrirobotar (ABB IRB 7600) och laddningsarmarna konstrueras av ABB. Bolaget använder sig av ett antal underleverantörer och det är PBES i Trondheim som utvecklat systemen som kyler ned batterierna.

Elen till färjorna levereras av Öresundskraft på den svenska sidan och av Forsyning Helsingør på den danska. Eftersom strömmen överförs till skeppet med 10 000 volt högspänning och en effekt på 10 MW krävs det nya elinstallationer på land. Ombord på båten transformeras strömmen till 800 volt likström innan den når batterierna.

EU stödjer projektet

”Ombyggnaden är den största enskilda projektinvesteringen i HH Ferries historia. Sammanlagt ligger kostnaden på nästan 300 miljoner kronor. INEA som är EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk har valt att stötta projektet med cirka 120 miljoner kronor. Tillskottet från EU har varit en avgörande förutsättning för vårt beslut att investera i den nya tekniken”.

”De första ändringarna av fartygen gjordes under hösten 2016 och installationen av batterierna utförs under 2017. Vi kommer efterhand utvärdera erfarenheterna av batteridriften på de två första färjorna för att avgöra om även våra tre övriga färjor kan få en grönare profil. Jag är övertygad om att projektet kommer att få efterföljare hos andra rederier över hela världen och utgöra ett pilotprojekt”, avslutar Henrik Rørbæk.

Artikeln publicerades i januari 2017.