Tågcharter har blivit ett fullvärdigt alternativ till flyget i Europa.

För de flesta européer är nog “charterresa” synonymt med flyg. Sedan 60-talet har flera miljoner turister utnyttjat möjligheten att resa till ett överkomligt pris för att lapa sol på mer sydliga breddgrader. Och trots att chartertrafiken har vidgats till jordens alla hörn från ett otal länder, så har grundtanken för researrangörerna alltid varit att hålla priserna nere, med chartrat direktflyg till utvalda hotell och semesteranläggningar.

Men det finns ingenting som säger att flyg skulle vara den uteslutande möjligheten för den som önskar sig en chartersemester. Sedan “Blue Train” startade för mindre än tre år sedan har den svenska researrangören Fritidsresor upptäckt att en stor mängd resenärer finner nöje i att resa i det lugnare tempo som en tågresa erbjuder. Från  försökssäsongens 800 platser år 2007, förväntar sig Fritidsresor i år en försäljning om 8.000 tågresor.

Fritidsresor har valt att inte poängtera några uttalade miljöfördelar i marknadsföringen av Blue Train, men Jim Hofverberg, miljösamordnare för företaget tror att konsumenterna gör den kopplingen oavsett om det uttryckligt skrivs ut eller ej. “Folk vet att det är energieffektivt att resa med tåg,” säger han. “Vår utgångspunkt är istället att erbjuda så mycket information som möjligt i vår årliga rapport om miljö- och socialt ansvarstagande och låta våra kunder dra sina egna slutsatser. Det är svårt att veta i vilken utsträckning våra kunder tar hänsyn till miljöpåverkan men tillväxten som vi har noterat när det gäller bokningar med Blue Train talar för att det är en viktig faktor i ekvationen.”

Reducerat koldioxid-utsläpp

Med klimathotet som den allvarligaste av världens utmaningar på miljöområdet har koldioxidutsläpp i samband med resande kommit att utgöra ett hot mot hela resesektorn. Men det är inte helt lätt att räkna ut utsläppsnivåerna. Fritidsresor noterar att den klimatpåverkan som tågresor utgör varierar radikalt beroende på om elektriciteten som förser loken härrör från fossila bränslen, vattenkraft eller kärnkraft.

Jim Hofverberg, miljösamordnare hos Fritidsresor.

Jim Hofverberg, miljösamordnare hos Fritidsresor.

“En tågresa kan innefatta resor med flera olika bolag,” säger Hofverberg. “Här i Sverige utvinner vi mest el från vatten- och kärnkraftverk men så snart vi kommer ner på kontinenten så är det kol- eller oljeeldade kraftverk som står för merparten”

Med utgångspunkt från den osäkerhet gällande varifrån kraftförsörjningen till Blue Train kommer, har Fritidsresor valt att inte göra några jämförelser mellan tåg- och flygresor i fråga om koldioxidutsläpp. Istället lyfter man fram den brittiska researrangören Virgin Trains studie som visar att en tågresa mellan Manchester och London släpper ut 75 procent mindre koldioxid jämfört med motsvarande flygresa.

De första Blue Train-resorna tog resenärer från Skandinavien till Gardasjön och Verona i Italien. I takt med den ökade efterfrågan erbjuder nu Fritidsresor flera destinationer som Alsace och Champagne-distrikten i Frankrike och Berlin, Bratislava och Prag i Centraleuropa.

Artikeln publicerad i maj 2009