Energistolpen innehåller en värmeväxlare och levererar fjärrvärme till husvagnens eller husbilens uppvärmningssystem.

Energistolpen innehåller en värmeväxlare och levererar fjärrvärme till husvagnens eller husbilens uppvärmningssystem.

Intresset för camping med husbil eller husvagn är stort och det är många som utnyttjar sina fritidsfordon under alla årstider. I Sverige registreras varje år i storleksordningen 8 000 – 9 000 nya husvagnar och husbilar och 2008 registrerades cirka 5 600 husvagnar och 3 500 husbilar. Husvagnarna dominerar men andelen husbilar ökar. Det säljs nya husvagnar och husbilar för 3,5 miljarder kronor om året i Sverige och på den europeiska marknaden registreras närmare 200 000 nya fritidsfordon varje år. I världen finns det ett 70-tal husbils- och husvagnstillverkare och i Sverige står företagen Hobby, Cabe och Adria för cirka 60 procent av försäljningen av husvagnar.

Tillverkarna investerar i nya modeller och modellserier och i förbättringar av befintliga modeller och sortimentet omfattar allt från budgetfordon till fordon i lyxsegmentet. Är du beredd att betala kan du få en husvagn eller husbil med vinkelkök, äkta kakel, genomgående badrum, sängar med höjbar och sänkbar överdel, centraldammsugare, välutrustad barnkammare och vardagsrumskänsla. Utvecklingen går mot mer utrustning i fordonen, häftigare design och starkare färger. Uppenbarligen vill husvagns- eller husbilsägaren ha komfort men undersökningar visar att säkerhet och miljö också värdesätts av campingkonsumenterna.

Energistolpen producerar värme

Vintercamping har blivit allt vanligare och att hålla varmt i husvagnen eller husbilen är naturligtvis en förutsättning för god komfort och trivsel. I stort sett alla fritidsfordon som används under vintertid har värmeanläggningar som drivs med el från campingplatsens elnät. De uppställda fordonen förbrukar betydande mängder energi och det är därför många som letar efter mer kostnadseffektiva och mindre miljöbelastande uppvärmningsmetoder.

Att använda fjärrvärme i husvagnar är kanske inte det första man tänker på, men för några år sedan utvecklades ett system som nu håller på att testas i större skala. Företagaren John Pettersson i Funäsdalen har alltid varit intresserad av nya tekniska lösningar och sedan många år driver han ett företag i fastighets- och energibranschen. Till historien hör också att John driver ett fjärrvärmeverk. Frågan kring uppvärmning av husvagnar och husbilar dök upp på dagordningen då John Pettersson tänkte starta en campingplats för vinterturism. En viktig drivkraft för att prova ny teknik var att undvika anslutningsavgifterna till elbolaget och de fasta kostnaderna under lågsäsong. Johns tekniska system har fått namnet Energistolpen och ser ut som en vanlig elstolpe som används för motorvärmare. Energistolpen innehåller en värmeväxlare och levererar fjärrvärme till husvagnens eller husbilens uppvärmningssystem. Fjärrvärmen kan genereras i ett centralt fjärrvärmeverk, men man kan också tänka sig lokala energikällor på campingplatsen eller i anslutning till den. En uppsättning solfångare eller ett aggregat som utnyttjar biobränslen är exempel på sådana lösningar. Campingägaren kan genom Energistolpen få sin energikostad halverad och de miljömässiga fördelarna är uppenbara.

Värmesystemet i husbilen eller husvagnen måste dock anpassas för att kunna anslutas till Energistolpen. Företaget Alde, som bygger vattenburna värmesystem för fritidsfordon, har testat Energistolpen och anger att det kostar i storleksordningen 3 – 4 000 kr att modifiera ett befintligt vattenburet värmesystem.

…och kyla

Vid sommarcamping i Sverige och nere på kontinenten kan det krävas betydande mängder elenergi för att kyla ner bostadsutrymmena i husbilen eller husvagnen. Här kan systemet med Energistolpen användas för att leverera fjärrkyla till fordonen.

Caravan Club gör försök med energisnål vintercamping

Organisationen Caravan Club deltar under 2009 i en försöksverksamhet där vintercampingen ska göras mer miljöanpassad genom mindre energikrävande uppvärmning av fordon, byggnader och utrustningar. Caravan Clubs campingplatser i Tandådalen i Sverige och Trysil i Norge deltar i försöket som stöttas av Tillväxtverket (fd Nutek). I första steg ska olika energialternativ kartläggas och installation av Energistolpen ingår som ett delprojekt.

Att ansluta fjärrvärme på en campingplats kräver en del grävningsarbeten, men befintliga anslutningsstolpar för el till husvagnar och husbilar kan kompletteras med kontaktdon för fjärrvärmeanslutningen. En prototypanläggning är inkopplad på fjärrvärmenätet i Funäsdalen och erfarenheterna är goda.

John Pettersson räknar med lansering av Energistolpen under 2009. Med tanke på det stora antalet campingplatser, husbilar och husvagnar i Europa, samt att tekniken kan användas både för värme och kyla, ser han marknadspotentialen som mycket stor. Systemet kan också användas i stället för traditionella motorvärmare för bilar och lastbilar. För närvarande pågår ett försök vid ett åkeri i Östersund där ett antal elmotorvärmare konverteras till fjärrvärme.

Artikeln publicerad i augusti 2009