Glasblåsning är ett konstnärligt hantverksyrke med långa traditioner.

”Man behöver inte ta bort färg och andra roligheter bara för att glaset är mer miljöanpassat”, konstaterar Lena Måwe och Carl Ryd vid Ramnäs Glashytta. Carl och Lena har valt att arbeta med återvunnet glas i sina produkter och råvaran kan exempelvis utgöras av glas från uttjänta bordvattenflaskor och syltburkar.

Lena konstaterar att sådant glas är tillverkat för massproduktion och stelnar därför mycket snabbt efter upphettning. ”Jämfört med vanligt kristallglas har vi därför bara en tredjedel av tiden på oss att blåsa glaset”, berättar hon. Glasråvarans sammansättning påverkar de färdiga produkterna på olika sätt och när man vid glashyttan framställer blått glas kan gamla blåa vinflaskor utgöra en användbar råvara.

Ett problem är att det tidigare har varit svårt att färga in återvunnet glas. En mindre revolution har dock inträffat och nu finns det möjlighet att utnyttja nya färger vid tillverkning från återvunnet glas. Här ligger Ramnäs Glashytta i frontlinjen.

Miljöanpassning av traditionsbunden tillverkning

För närvarande finns det ett femtontal tappfärger för återvunnet glas.

Glasblåsning är ett konstnärligt hantverksyrke med långa traditioner. I stort sett samma råvaror, metoder och redskap har använts i tusentals år. Visst har ugnarna blivit mer energieffektiva och det går att miljöanpassa flera steg i produktionen. Vid Ramnäs Glashytta använder man exempelvis inte det fossila bränslet gasol för att värma upp ugnarna och minskar därför utsläppen av klimatpåverkande gaser. Energikällan utgörs av grön el. Vidare förpackar man de färdiga produkterna i återvinningsbart förpackningsmaterial.

Råvarorna för Ramnäs Glasbruk utgörs av återvunnet sodaglas. Sodaglas är en blandning av kvartssand, kalksten och kalcinerad soda och innehåller färre kemiska produkter än det traditionella kristallglaset. Tidigare har det bara varit möjligt att färga glaset genom att rulla det i färgpulver och färgkross. Detta har en hel del konstnärliga kvalitéer, men färgen blir inte jämn och krossen lägger sig som yta utanpå glaset.

En av de viktigaste färgteknikerna inom manuell glasframställning är användningen av tappfärg och för vanligt kristallglas finns det tusentals färger att välja på. Problemet är dock att dessa färger inte är kompatibla med återvunnet sodaglas. Bristande kompatibilitet innebär att glaset och färger inte krymper på samma sätt under avkylningsprocessen. Resultatet kan bli att färgen spricker. Under de senaste två åren har Ramnäs Glashytta, tillsammans med det tyska glasföretaget Optul, tagit fram och testat tappfärg som är förenlig med återvunnen glasråvara. Med tappfärg blir glasytan jämn vilket ökar glasets användningsområden.

Samarbetet mellan Ramnäs Glasbruk och Optul har resulterat i att det för närvarande finns det ett femtontal tappfärger för återvunnet glas. Tappfärgerna är blyfria. ”Detta är ett stort genombrott för glasbruken i världen. Kanske framförallt för glastillverkning i utvecklingsländerna där återvunnet glas är en viktig råvara”, konstaterar Lena Måwe. Den nya färgningsmetoden är också en förbättring av det återvunna glasets status inom konst och design.

Artikeln publicerad i November 2010