Det döljer sig många hemligheter under markytan i en storstad, men fler och fler historiska rum som tidigare varit stängda öppnas nu för allmänheten. Taxi Stockholm introducerar under 2014 möjligheten att på ett ljudlöst och miljöanpassat sätt besöka ett mycket stort och hemligt rum under en av öarna i Stockholm.

taxi

”Eftersom elbilarna är ljudlösa och inte släpper ifrån sig några avgaser, förstärks upplevelsen i bergrummen under Skeppsholmen”, berättar Natalia Santos, Taxi Stockholm.

Underjordstaxi med elbilar

Skeppsholmen var Stockholms örlogsbas under mer än tre århundraden. Flottans verksamhet på ön inleddes kring 1640 och började avvecklas runt 1950. Sedan dess har byggnaderna fått användning för civila ändamål och nuförtiden finns det på Skeppsholmen ett antal kulturella institutioner, exempelvis flera museer och Konsthögskolan. Det som antagligen få av oss vet är att det under byggnaderna och gräsmattorna döljer sig en annan värld. Under Skeppsholmen finns nämligen en militär hemlighet från 1940­talet. Det är en gammal örlogsbas som förr fungerade som ett litet samhälle dolt under ytan och ända fram till 1990-talet pågick det hemlig verksamhet i de underjordiska rummen.

Ett av de mer anmärkningsvärda rummen är ett 4 000 m2 bergrum som sprängdes fram i början av Andra Världskriget och som i händelse av krig skulle skydda marinkommandochefens staber. Här fanns en stridsledningscentral, kontor, matsal, sjukavdelning, logement, mobiliseringsförråd och mycket annat. Man kan konstatera att Sverige på många sätt förberedde sig inför ett tredje världskrig. Under de senaste åren har många hemliga platser i Sverige öppnats för allmänheten och under våren 2014 kommer Taxi Stockholm att köra i den underjordiska örlogsbasen i centrala Stockholm.

”Vi har två nya elbilar och initiativet är en del av vår strävan att minska bolagets påverkan på klimatet. Vi börjar nu med att testa elbilarna i trafiken och det känns spännande att samtidigt visa en hemlig underjordisk plats”, berättar Natalia Santos, som är PR & Pressansvarig vid Taxi Stockholm. Taxikörning under stadens yta är definitivt inte något som vi sysslar med till vardags, men eftersom elbilarna är ljudlösa och inte släpper ifrån sig några avgaser, förstärks upplevelsen i bergrummen under Skeppsholmen”, fortsätter Natalia.

Miljövisionen pekar ut riktningen

Idag är mer än 96 procent av Stockholm Taxis bilar miljöbilar och 80 procent drivs på biogas. ”Vi förstärker nu vår flotta med två elbilar och miljövisionen är att alla Taxi Stockholms transportsätt ska vara helt fria från fossila utsläpp. Biogas och el är energikällor som vi siktar in oss på”, berättar Natalia Santos. ”Som delmål ska vi under perioden 2005 till 2017 minska utsläppen av koldioxid med minst 80 procent. Under 2013 nådde vi 74 procent och delmålet är inom räckhåll. Våra bilar släpper i genomsnitt ut 52 g koldioxid per kilometer, något som är unikt i vår bransch”.

Nataila fortsätter: ”Klimatmålet är naturligtvis mycket viktigt ur ett globalt perspektiv, men vi arbetar också för att förbättra den lokala miljön i Stockholm. Det gör vi bland annat genom att minska buller och partiklar i stadsmiljön genom att köra med dubbfria däck. Våra bilar kör tio varv runt jorden varje dag så visst har vi stora möjligheter att göra miljönytta”.

Artikeln publicerad i juni 2014