I december 2014 öppnades i Helsingborg en tankstation (kallgasmack) för flytande biogas (LBG) och fordonsgas (CNG). Uttrycker man sig lite dramatiskt kan man konstatera att en revolution har inletts inom transportsektorn. Flytande och förnybar biogas börjar nu konkurrera med fossil diesel som bränsle i tunga lastbilar.

bring

Flytande och förnybar biogas börjar nu konkurrera med fossil diesel som bränsle i tunga lastbilar

Bakom utvecklingen står miljömedvetna transportköpare, åkerier, lastbilstillverkare, samt företag som är villiga att satsa på tillverkning och distribution av flytande biogas. I Helsingborg rör det sig bland annat om ICA, Volvo, Cryo AGA, Processkontroll, Preem och BSS. Bland åkerierna finns HVF, DSV, Viebkes och Tommy Nordberghs.

På biogas genom halva Sverige

”Den nya tankstationen drivs av Öresundskraft och vi har investerat drygt 30 miljoner kronor i anläggningen”, berättar Magnus Extergren, som är projektledare för tankstationen.

”Stationen ligger i industriparken VERA Park i anslutning till det kommunala avfallsbolaget NSR:s anläggning i utkanten av Helsingborg. Tankstationen har separata pumpar för personbilar och tunga fordon. Placeringen nära E6 gör det möjligt för en lastbil att köra på biogas från Sydsverige till Mälardalen, nästan genom halva Sverige”, fortsätter Magnus.

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider av alla drivmedel som finns på marknaden idag. Koldioxidutsläppen kan minska med 90 procent jämfört med diesel.

ICA driver på

Kallgasmacken är en förutsättning för att ICA ska nå sina utsläppsminskningsmål

Kallgasmacken är en förutsättning för att ICA ska nå sina utsläppsminskningsmål

En viktig drivkraft för användningen av flytande biogas är ICA som har en godsterminal i Helsingborg. Terminalen är på väg att bli en av ICA:s största och mellan 400 och 500 lastbilar lastar och lossar varje dygn. Under närmsta åren kommer antalet lastbilar att uppgå till 1 000 per dygn.

”ICA:s miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent i faktiska tal från 2006 till 2020. Här i Helsingborg var vi först med att införa maxgräns för utsläppen i avtalen med våra speditörer. Kallgasmacken är en förutsättning för det arbetet och naturligtvis mycket välkommen”, säger Marcus Gustafsson, verksamhetsutvecklare för ICA Sverige AB.

Flytande gas för fjärrtransporter

Den flytande gasen kräver tankar och motorer som är anpassade till den nya tekniken. Som en del i bolagets affärsstrategi arbetar därför Volvo Lastvagnar med att främja introduktionen av flytande naturgas och biogas som drivmedel för kommersiella tunga lastbilar.

Utgångspunkten ligger i Volvos MetanDiesel-koncept som gör det möjligt att använda flytande gas i dieselmotorer vid fjärrtransporter. Volvo FM MetanDiesel är utrustad med den nya metandieseltekniken och använder flytande gas som huvudsakligt drivmedel. Lastbilen finns redan i Sverige, Nederländerna och Storbritannien och håller på att introduceras på marknaderna i Spanien, Italien, Tyskland, Belgien och Frankrike.

Volvo FM MetanDiesel används i fordonsekipage med en totalvikt på 40-60 ton. För att antända LNG använder motorn diesel. Proportionerna är upp till 75 procent gas och 25 procent diesel, beroende på transporttyp och körcykel. I den trycksatta tanken lagras gasen vid en temperatur mellan -130 och -140 °C. Detta för att den ska kunna hållas i flytande form.

Data från Volvo indikerar minskade utsläpp av koldioxid på 10 000 ton med LNG och 40 000 ton med LBG över 50 lastbilars livscykel.

bring3

Lokal produktion av flytande biogas

I anslutning till den nya tankstationen ligger Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR) och där tillverkas biogas genom rötning av biologiskt avfall från hushåll och företag. Under 2013 byggdes biogasanläggningen ut till dubbel behandlingskapacitet och ungefär 9 miljoner liter fossilt bränsle (bensin) per år kan nu ersättas av biogasen.

Anläggningen är en av landets största för samrötning av matavfall och naturgödsel. Vid biogasanläggningen renas gasen från koldioxid och den energirika metangasen säljs som fordonsbränsle. Liquidgas Biofuel Genesis AB (LBG AB) ansvarar för gasreningen och produktionen av LBG. Bolaget är delägt av NSR.

NSR producerar den vanliga komprimerade biogasen medan den flytande fordonsgasen levereras från Linköping av Fordonsgas Sverige. Bolaget har den för närvarande enda anläggningen i Sverige för produktion av flytande biogas. Öresundskraft har dock ambitionen att tillhandahålla flytande biogas som produceras i Skåne och överväger att investera i en förvätskningsanläggning för att tillverka flytande gas av biogas. Biogasen från NSR är en möjlig råvara men produktion i stor skala kräver flera olika källor. Ett möjligt komplement är flytande biogas som baseras på kogödsel från Skåne.

Omställning till hållbart transportsystem

Anders Östlund är vd för Öresundskraft och han gläds över tankstationen. ”Den representerar ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart transportsystem. Vi ser stort intresse inom handeln att minska sitt koldioxidavtryck från distributionen av varor. Detsamma gäller många andra branscher där en stor del av klimatpåverkan orsakas av transporterna. Här gäller det för åkerierna att hänga med och investera i fordon som kan köra på flytande biogas. Internationella fordonstillverkare som Volvo har redan visat att tekniken finns tillgänglig. Med vår infrastruktur kan vi tillsammans börja ersätta fossila bränslen med förnybara”.

Artikeln publicerad i december 2014