fbpx

Besöksnäringen – den nya basnäringen

Besöksnäringen – den nya basnäringen

Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen i Sverige. Branschen omfattar bland annat restauranger, cateringföretag, caféer, hotell, stugbyar, campingplatser, skidanläggningar, nöjesparker, destinationsbolag och nattklubbar. Näringen spelar stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden och de delar av Sverige där den industriella verksamheten är låg. Besöksnäringen betyder också mycket för storstäderna som utgör attraktiva besöksmål och fungerar som viktiga portar in i landet.

Svensk besöksnäring har utvecklats starkt under de senaste tio åren. Turismen i Sverige omsatte 275 miljarder kronor under 2012, en ökning med 85 procent sedan år 2000. Exportvärdet har ökat med över 160 procent under samma tidsperiod och uppgår idag till drygt 106 miljarder kronor. På helårsbasis arbetar cirka 160 000 personer – många unga och många som är utlandsfödda.

Sverige har en mycket stor potential att fortsätta att utvecklas som besöksland, men i ett globalt perspektiv möter besöksnäringen hård konkurrens. Alla prognoser pekar på ett ökat resande under de kommande decennierna, men det finns stora utmaningar för branschen att hantera, exempelvis frågor som rör hållbar utveckling, politisk instabilitet och mindre gynnsam ekonomisk utveckling.

Hållbarhetsfrågorna är viktiga för besöksnäringen och kan exempelvis gälla ekologisk mat, miljöanpassade transporter, eller restauranger, hotell och campingplatser med en tydlig miljöprofil. Andra viktiga hållbarhetsaspekter rör regional utveckling inom jordbruk, skogsbruk, fiske, boende, transporter, bebyggelse, aktiviteter och upplevelser.

Ett konkret exempel på branschens miljöpåverkan är själva resandet. Den globala turismen bidrar med ungefär fem procent av utsläppen av växthusgaser och motsvarande siffra för Sverige är ungefär tio procent. Sedan 1990-talet har resandet dubblerats och fram till år 2020 tros det öka med ytterligare 70 procent.

Tjänster och miljö

älg

”Naturens Bästa” är en kvalitetsmärkning av turismarrangemang med naturupplevelser.

Många svenska företag inom besöksnäringen är aktiva med sitt arbete för hållbar utveckling. Här följer några exempel:

  • Redan 1993 började hotellkedjan Scandic utveckla det som idag är ett av branschens ledande hållbarhetsprogram, bland annat genom Svanenmärkning av hotellen. Arbetet har både varit miljömässigt och ekonomiskt framgångsrikt och nått ut till konsumenterna. Detta kan illustreras med att Scandic för tredje året i rad röstats fram till den mest hållbara hotellkedjan i Sustainable Brands årliga undersökning av hur företag arbetar med miljöansvar och socialt ansvarstagande.
  • Nordic Choice Hotels visar ett brett miljö- och samhällsengagemang och har bland annat certifierat sina hotell enligt ISO 14001.
  • Skistar, som bland annat driver med liftanläggningar i de svenska fjällen, satsar på energieffektivisering och förnybar energi.
  • Ett femtiotal svenska restauranger och konferensanläggningar uppfyller miljömärket ”Svanen”. Att miljömärka en restaurang innebär att företaget tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet. Detta kräver engagerad personal, ett långsiktigt miljötänkande och minskad miljöpåverkan i det dagliga arbetet. Här hittar vi bland annat Sveriges första Svanenmärkta bad och idrottsrestaurang, Fyrishov i Uppsala, som erbjuder både dopp i poolen och ekologiska pannkakor. Nobelpristagarna åt årets bankettmiddag i Stockholms Stadshus där Svanenmärkta Stadshusrestauranger fanns bakom kulisserna. På Stadsteatern i Göteborg kan man njuta av mat och kultur med gott miljösamvete då restaurangen är Svanenmärkt.
  • ”Naturens Bästa” är en kvalitetsmärkning av turismarrangemang med naturupplevelser. Det kan röra sig om turer, utfärder, expeditioner, viltsafaris, företagsarrangemang, möten med aktiviteter, boende med aktiviteter på egen hand, fiske, ridning, jakt och mycket annat. Arrangemang som märks med Naturens Bästa ska helt eller till största delen genomföras i Sverige. Det finns fler än 80 företag som uppfyller kraven och som erbjuder det mesta i naturväg från björnskådning och forsränning till hjortronplockning vid polcirkeln.
besoksnaringen3

Göteborgsoperan

  • Göteborgsoperan är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och som andra operahus i Europa registrerat enligt EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Som några av de första museerna i världen är Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Musikfestivalen Way Out West är certifierad enligt standarden ISO 20121. ISO 20121 är en internationell kravstandard för hållbarhet vid evenemang. Den är utformad att passa såväl en mindre konferens som ett OS. För att uppfylla kraven ska miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter genomsyra hela evenemanget.
  • Hamburgerkedjan MAX ligger långt framme i frågor som rör klimatpåverkan, mångfald och innanförskap, dvs att erbjuda arbete åt ungdomar och personer födda utanför Sverige.

De företag som ingår i branschorganisationen Visita har förbundit sig att genom ett etikprogram arbeta för att en god affärssed ska råda i branschen. På miljöområdet gäller att ”man ska arbeta för att verksamheten drivs på ett miljömedvetet sätt”. Visita har lanserat ”Spela roll – Vägen till en hållbar svensk besöksnäring”, en bok som täcker in de flesta stegen för att driva arbetet om en hållbar svensk besöksnäring framåt.

Framsteg, utmaningar och vision

Caroline Strindmar

Caroline Strindmar. Hållbarhets- och livsmedelsstrateg. Ansvarig för hållbarhets- och livsmedelsfrågor.

Vilka är de viktigaste framstegen under de senaste 20 åren?
”Inom besöksnäringen har hållbarhetsfrågorna alltid varit viktiga, men de olika miljömärkningarna har varit det som gjort störst skillnad för att driva utvecklingen framåt”, berättar Sara Sundqvist, som livsmedels- och miljöstrateg vid branschorganisationen Visita.

Vilka utmaningar ser branschen inför framtiden?
”Ett ökat resande och en besöksnäring för hela landet ställer krav på bra infrastruktur och hög teknikutveckling. Klimatförändringarna kommer att påverka oss på flera sätt. Ökade råvarupriser, osäkrare snötillgång och ett i övrigt instabilt väder är det som kommer att synas först”, fortsätter Sara.

Vilka faktorer är viktigast som drivkrafter i branschens hållbarhetsarbete?
”Viljan att göra rätt i kombination med affärsnyttan. Det är lönsamt att arbeta hållbart.”

Vilka är de vanligaste hållbarhetsmålen för besöksnäringen?
”Mål inom energiområdet och ekologisk produktion är vanliga för företagen i branschen”, avslutar Sara Sundqvist.

Vision för framtiden

Vision för branschen år 2020 är ”Besöksnäringen: Sveriges nya basnäring”. Sverige ett av Europas mest attraktiva resmål med starka varumärken på nationell och destinationsnivå. Sverige är känt som ett modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser. Att resa till Sverige när man klarat av ”måsten” som Europas storstäder står mycket högt i kurs hos den globala resenären, den globala företagaren och hos svenskarna själva.

Exempel på varor och tjänster från denna bransch som gör miljönytta

Stockholm Taxi avslöjar hemligheter

Det döljer sig många hemligheter under markytan i en storstad, men fler och fler historiska rum som tidigare varit stängda öppnas nu för allmänheten. Taxi Stockholm introducerar under 2014 möjligheten att på ett ljudlöst och miljöanpassat sätt besöka ett mycket stort och hemligt rum under en av öarna i Stockholm. Underjordstaxi med elbilar Skeppsholmen var Stockholms örlogsbas under mer...

Läs mer

Glaskonstnärer med miljöprofil

”Man behöver inte ta bort färg och andra roligheter bara för att glaset är mer miljöanpassat”, konstaterar Lena Måwe och Carl Ryd vid Ramnäs Glashytta. Carl och Lena har valt att arbeta med återvunnet glas i sina produkter och råvaran kan exempelvis utgöras av glas från uttjänta bordvattenflaskor och syltburkar. Lena konstaterar att sådant glas är tillverkat för massproduktion...

Läs mer

Älgjakt på naturens villkor

Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år arrangerar företaget Naturupplevelser i Lappland just detta i form av älgjakt tillsammans med Smilalidens jaktlag i Blaikens jaktområde i Sorsele kommun. ”Jakten sker på naturliga bestånd där kunskap om vilt och natur är en förutsättning för...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.