Det finns många spektakulära byggnader i Peking i Kina. CCTV Tower och Grand Millenium Hotel tillhör dessa och har dessutom den gemensamma nämnaren att det svenska företaget AB C.A. Östberg har bidragit med teknik som ger energieffektiv ventilation och bra inneklimat. Östbergs huvudkontor ligger emellertid i Avesta och vägen till Peking kan kanske förefalla lång.

CCTV i Peking är en av de sensationella byggnader som C.A. Östberg har bidragit med teknik till.

CCTV i Peking är en av de sensationella byggnader som C.A. Östberg har bidragit med teknik till.

”Sedan 1980-talet har vi utvecklat olika typar av fläktar och energiåtervinningsaggregat och våra produkter finns över hela världen. Vi tillhör världens ledande tillverkare av fläktar och 85 procent av produkterna exporteras. Vi säljer till ungefär 70 länder och Asien är naturligtvis en viktig marknad för oss”, berättar Stefan Viberg, som är kvalitetschef vid C.A. Östberg.

Bra inneklimat ingen självklarhet

Bolagets historia började för drygt 30 år sedan då grundaren Hans Östberg arbetade med att konstruera nya typer av kanalfläktar. 1981 startade han ett företag för att tillverka och sälja fläktarna och 1986 flyttade verksamheten från Stockholm till Avesta. ”Sedan starten har vi varit inriktade på kanalfläktar och de ständigt ökande kraven från politiker och marknader driver oss att utveckla tekniken vidare. Just nu är motordriften i fläktarna under luppen och vi arbetar med att förbättra styrningen av motorerna, något som minskar energiförbrukningen”, säger Stefan Viberg.

Vad är då bra inneklimat? Inneklimatet påverkar vår hälsa och prestationsförmågan och inverkar samtidigt på fastighetsägarens och arbetsgivarens kostnader. Ett bra inneklimat märks inte men motsatsen märker vi snabbt – exempelvis genom dålig luft eller att det är för varmt eller dragigt. Det som kännetecknar ett bra ventilationssystem är att du egentligen inte märker att luften hela tiden byts, att temperaturen är lagom eller att det inte drar och bullrar. Att utforma ett bra inneklimat är dock inte lätt då det är många faktorer som måste samverka, exempelvis:

  • Klimatet utanför byggnaden och uteluftens kvalitet.
  • Det som händer i byggnaden, exempelvis de aktiviteter och processer som pågår samt antalet personer som vistas där.
  • Byggnadens konstruktion, material och inredning.

”Bra inneklimat är ingen självklarhet och kanalfläktar är viktigare i sammanhanget än vad man kan tro”, konstaterar Stefan. ”Olika typer av fläktar har olika användningsområden, men det som är gemensamt för dem är att de ska sköta intransporten av frisk luft och se till att den begagnade luften lämnar byggnaden. Utmaningen är att få fläkten att arbeta med så lågt buller som möjligt på ett energieffektivt sätt. Vi var faktisk först i Europa att utveckla små energiåtervinningsaggregat med roterande växlare för villor och lägenheter till konkurrenskraftiga priser”, avslutar Stefan Viberg.

Vinnande koncept

Att återvinna energi från den luft som ventilationen drar ut ur huset är ingen nyhet, men för att få fram bättre och effektivare system utlyste Energimyndigheten en tävling. C.A. Östberg fick en delad förstaplats för ett FTX-aggregat (frånluft – tilluft – värmeväxling), som bäst motsvarade kraven från energi- och byggbranschen.

Bolagets energiåtervinningsteknik tillämpas i produkten Heru®. Systemet bygger på att den varma frånluften under den varma årstiden värmer upp ett hjul av korrugerad aluminiumplåt. Vi talar alltså om en roterande värmeväxlare. Den uppvärmda delen av hjulet roterar därefter över till den ”kalla” sidan för att där värma upp uteluften innan den blåses in i byggnaden (se bilden). Temperaturverkningsgraden ligger på upp till 86 procent.

Den varma frånluften värmer upp ett hjul av korrugerad aluminiumplåt under den varma årstiden som sedan roterar över till den ”kalla” sidan för att värma upp uteluften innan den blåses in i byggnaden.

Den varma frånluften värmer upp ett hjul av korrugerad aluminiumplåt under den varma årstiden som sedan roterar över till den ”kalla” sidan för att värma upp uteluften innan den blåses in i byggnaden.

Systemet är försett med ett partikelfilter som hindrar damm, pollen och andra partiklar att följa med in. I praktiken innebär detta att ventilationssystemet pumpar in fräsch tempererad och filtrerad uteluft på flera ställen i huset, utan att den blandas med den utgående luften. Heru® består av ett metallskåp och liknar en kyl eller frys och låter inte mer än en sådan utrustning.

Åtgärder mot radon

Gasen radon kan förekomma i marken under en byggnad och i vissa byggnadsmaterial. Människor som exponeras för höga halter riskerar att utveckla cancer i luftvägar och lungor. Att öka luftväxlingen i byggnaden genom förbättrad ventilation minskar den farliga radonkoncentrationen. I vissa fall är detta inte tillräckligt utan det gäller att hindra radongasen i marken att sugas in i fastigheten. Här finns ett annat användningsområde för C.A Östbergs fläktar.

C.A Östbergs fläktar kan också placeras i en ”radonbrunn” under markytan bredvid en fastighet för att förhindra att radongas sugs in i fastigheten.

C.A Östbergs fläktar kan också placeras i en ”radonbrunn” under markytan bredvid en fastighet för att förhindra att radongas sugs in i fastigheten.

Fläkten placeras i en ”radonbrunn” under markytan bredvid fastigheten. Där suger fläkten bort luften i marken under byggnaden och resultatet blir att lufttrycket i marken sänks. Radongasen förhindras därmed att tränga in byggnaden. En förutsättning för radonbrunnen är naturligtvis att marken kan släppa igenom luft, exempelvis en grusås, samt att radongasen som pumpas bort inte på nytt letar sig in i fastigheten.

Artikeln publicerades i november 2013