En vanlig villa har ett tiotal fönster, ett större flerfamiljshus har ofta flera hundra fönster och den 449 meter höga Empire State Building i New York har 6514 fönster. Syftet med fönstren är naturligtvis att ge ljusinsläpp till rummen men de är också viktiga komponenter i byggnadens utseende och energibalans. Gamla fönster byggdes ofta av det bästa och mest motståndskraftiga virke man kunde hitta och hade råd till och dessutom är många äldre fönster mycket vackra. En uppenbar nackdel är tyvärr att de inte isolerar särskilt bra mot kyla och buller.

Därför borde det kanske vara en självklarhet att efterhand byta ut de gamla fönstren mot nya med bättre prestanda – något som görs i många fastighetsbestånd till betydande kostnader och ibland med mindre bra resultat för byggnadens utseende. Störningarna för hyresgästerna under ombyggnationen kan också bli betydande

Energiförbrukningen blir 15 - 20 procent lägre med isolerglas.

Energiförbrukningen blir 15 – 20 procent lägre med isolerglas.

”Vi har arbetat med att renovera och måla fönster i mer än 25 år och insåg tidigt att det måste finnas bättre lösningar än att kasta ut de gamla fönstren och ersätta med nya”, sä-ger Conny Grundel, som är VD för Grundels Fönstersystem. ”I början av 1990-talet fick vi alltfler uppdrag där det gällde att förbättra fönstrens bullerisolerande förmåga och ungefär samtidigt blev energifrågorna allt viktigare för fastighetsägarna. Vår lösning bygger helt enkelt på att vi monterar isolerglas på insidan av de befintliga fönstren och jag tror att vi är tämligen ensamma i världen om just den här tekniken. Våra isolerglas är patenterade och tillverkas i bolagets fabrik i Oxelösund”, fortsätter Conny. ”Kostnaden för att installera isolerglas är cirka en fjärdedel jämfört med att köpa nya fönster”.

Isolerglasen monteras på plats

”Genom att göra arbetet på plats i byggnaden blir störningarna för hyresgästerna mycket små. Det befintliga innerglaset putsas noga och därefter monteras en stålprofil med energiglas på insidan av fönstret. Det nya innerglaset dubbelförseglas med kiselsilikon och med hjälp av en dekorlist så anpassas isolerglaset så att det smälter in med fönstrets utse-ende” förklarar Conny Grundel. ”Vi räknar med att energiförbrukningen blir 15 – 20 procent lägre och olägenheter från kallras och drag minskar, vilket ger bättre boende-komfort. Dessutom blir det betydligt tystare inomhus. Konstruktionen har 10 års garanti och vi räknar med att investeringen betalar sig inom 7 – 12 år”, konstaterar Conny.

Grundels använder sig av en beprövad projektmodell som innehåller ett antal förberedelsesteg, exempelvis bedömning av kvaliteten på de befintliga fönstren och tätningslisterna samt uppmätning av fönsterytor. Isolerglasen monteras i en trestegsprocess som sker på plats i byggnaden. Processen tar cirka 30 minuter och monteras isolerglaset på ett befintligt 2-glasfönster får det nya 3-glasfönstret ett energivärde på 1,0 – 1,4 °CW/m2. Så här går det till:

  • En ram av förzinkad stålprofil med torkmedel monteras på det befintliga och rentvättade fönstret.
  • Ramen värms upp och isolerglaset vulkas fast.
  • En dekorlist monteras som döljer skarven mellan isolerglasets ram och det gamla fönstret. De tre stegen ger inte upphov till något byggdamm eller rivningsmaterial och lokalen kan snabbt användas igen.

Så här långt har närmare en halv miljon isolerglas installerats i kommersiella och privata fastigheter. En hel del objekt rör historiskt värdefulla byggnader och låt oss därför titta närmare på renoveringen av Årsta slott.

Energiisolering av Årsta slott

Årsta slott på Södertörn i Södermanland är vacker byggnad med en historia som går till-baka till 1600-talet. Byggnaden har under de senaste 400 åren naturligtvis restaurerats några gånger men exteriören har behållits förhållandevis intakt. Slottet inrymmer en restaurang och ett museum men används även i olika film- och TV-produktioner där man vill återskapa historiska miljöer.

Grundels har under hösten installerat sitt isolerglas på samtliga fönster på Årsta Slott.

Grundels har under hösten installerat sitt isolerglas på samtliga fönster på Årsta Slott.

Ett problem för personalen som idag arbetar i den gamla byggnaden är drag och kallras som orsakas av otäta och dåligt isolerade fönster. Slottets komfort och energieffektivitet behövde åtgärdas och i åtgärderna ingick bland annat installation av en bergvärmepump och en fönsterrenovering med hjälp av Grundels isolerglas.

”Årsta slott är en byggnad med ett utseende som är viktigt att bevara och därför var Grundels isolerglas en bra lösning för oss, berättar Kaj Nilsson, energiingenjör på förvaltningsbolaget Tornberget. ”Grundels har under hösten installerat sitt isolerglas på samtliga fönster på slottet, samt på en av flygelbyggnaderna, och jag ser nu fram emot att positiva resultat på såväl inomhusklimat som energiförbrukning på slottet”, avslutar Kaj.

Isolerglasen kan installeras på alla typer av fönster utan att påverka byggnadens utse-ende. Detta är något som upplevs som fördelaktigt för byggnader där behovet av energi-besparing och förbättrat inomhusklimat inte får inkräkta på det klassiska utseendet. Ett annat exempel är Westmanska Palatset på Norrmalm i Stockholm där den tvåhundraåriga byggnadens rustika fönster får behålla sin karaktär genom att de befintliga fönstren kompletterats med isolerglas.

Artikeln publicerades i augusti 2013