”Vi är ett klimatföretag i dubbel bemärkelse. Våra system för vattenburen värme och kyla skapar ett bra inomhusklimat och bidrar samtidigt till minskad klimatpåverkan genom effektiv energi- och resursanvändning. Våra golvvärmeskivor är en av de tunnaste på marknaden och överför värme och kyla på ett mycket effektivt sätt”, konstaterar Annelie Norrbom, som är vd för Flooré AB.

Golvvärmeföretaget Flooré har drygt hälften av sin försäljning till länder i Europa utanför Sverige. De senaste åren har stora kunder i bland annat Italien och Frankrike funnit nya användningsområden för företagets golvvärmesystem. Där används det i både väggar och tak och Flooré har utvecklats till att bli en leverantör av klimatsystem i stället för bara golvvärme.

Patenterat värmegolv

Det patenterade värmegolvsystemet har sitt ursprung i ett utvecklingsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm redan 1990. Målet var att skapa den bästa golvvärmelösningen på marknaden. Systemet skulle vara enkelt och passa på många olika sorters underlag samt vara lätt att installera.

”Tekniken bygger på tunna och lätta EPS-skivor (frigolit) som är klädda med aluminiumfolie. I skivorna finns frästa spår för rör som leder den vattenburna värmen. Konstruktionen gör det möjligt att lägga golvmaterialet direkt på värmeskivorna. Eftersom avståndet mellan rör och golvyta är mindre avger systemet värme snabbare och effektivare än traditionella ingjutna system, Vårt tunnaste system är bara 13 mm tjockt”, berättar Annelie Norrbom.

”Generellt gäller att ytmonterade golvvärmesystem i nybyggnation är dyrare i inköp än ingjutna system, Men slår man ut installationen på byggnadens ekonomiska livslängd på 60 år får ekonomin och miljöpåverkan stor betydelse. I det perspektivet vinner de ytmonterade systemen”, fortsätter Annelie.

Nya användningsområden

Flooré har alltid betraktats som ett golvvärmeföretag men genom kontakter i olika europeiska länder har företaget fått upp ögonen för att plattorna även kan användas på väggar och tak. Trots att fysikens lagar säger att värmen stiger fungerar det utmärkt med värmeskivor i taket. Luftströmmarna i rummet gör att det ändå blir ett behagligt inomhusklimat. Detta gäller framförallt moderna och välisolerade hus.

”I stället för att värma vattnet som cirkulerar i skivorna kan man kyla det. Här är det våra samarbetspartners i Frankrike och Italien som kommit på att det lätta systemet kan användas både till uppvärmning och kylning. Även i Sverige finns det exempel där vårt system används för kylning. Företaget Aquavilla bygger flytande bostadshus med stora glaspartier. Här fungerar vårt system utmärkt för att sänka inomhustemperaturen under heta sommardagar”, berättar Annelie.

Socialt engagemang

”Vi har valt att engagera oss i nätverket ”Vi Kan” för att hjälpa arbetssökande att få bättre kontakt med arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt och hållbart och det är viktigare än någonsin att bidra till att arbetssökanden får arbetserfarenheter. Vi är stolta över att kunna bidra med detta samtidigt som vi får en bra rekryteringsbas för vår egen tillverkning”, avslutar Annelie Norrbom.

Torpshammarsföretsaget kommer bland annat att bidra med praktikantplatser och studiebesök för att tillsammans med nätverket och projektet ”Hela vägen” hjälpa 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Artikeln publicerades i mars 2016.