De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen ”koldioxidneutral”. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör 18 000 mil om året kan spara 60 000 kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör rätt. Detta innebär att ett bränslebesparande körbeteende kombineras med olika tekniska lösningar. Scania har exempelvis introducerat ”Ecocruise” under 2006, som är ett system för bränslesnål körning som kopplas till farthållaren. Systemet utnyttjar fordonets rörelseenergi och undviker onödiga accelerationer.

Scanias hybridbuss ger mindre buller och renare luft

En "dual-fuel"-motor är en av nyheterna hos Volvo.

En "dual-fuel"-motor är en av nyheterna hos Volvo.

Scania producerar ungefär 6 000 bussar per år. Företagets modernaste stadsbuss, Scania Hybrid Concept, har enbränsleförbrukning som är 25 procent lägre än de som idag rullar på våra gator. Bränsle sparas genom en hybridteknik, där den största vinsten uppstår då man återvinner den energi som annars bromsas bort. Med hjälp av superkondensatorer kan lagrad bromsenergi återanvändas när bussen körs ut från hållplatsen. Förbränningsmotorn kopplas på först när bussen är ute i trafiken. Därför minskar också buller från motorn vid hållplatserna. Scanias stadsbuss baseras på ett seriehybridkoncept som innebär att det inte finns någon mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och hjulen. Det är alltid elmotorn som driver fordonet framåt. Denna får sin kraft antingen från superkondensatorerna eller förbränningsmotorn. Miljövinsten ges av att det går att optimera förbränningsmotorns verkningsgrad och att hybriddriften är anpassad för olika typer av bränslen, inklusive biobaserad syntetisk diesel, etanol och gas. Scania, som ser etanol som det mest intressanta bränslet för fordon i stadstrafik, lanserar också tredje generationens etanolmotorer med lika hög verkningsgrad som en dieselmotor. Motorerna klarar också utsläppskraven enligt Euro 5 och EEV.

Volvos nya miljölastbilar drivs med alternativa bränslen

Volvo presenterade under 2007 sju nya lastbilsmodeller som kan köras på de alternativa drivmedlen biodiesel, en blandning av biogas och biodiesel, DME (dimetyleter), etanol/metanol, syntetisk diesel och en blandning av vätgas och biogas. Lastbilarna är av typen FM och innehåller Volvos egna 9-litersmotorer.

Den största nyheten bland de sju motormodellerna är en ”dual-fuel” motor som kan köras både på biogas och biodiesel. Kombinationen bensinmotor (Ottomotor) och gas finns redan, men Volvo visar att också kombinationen gas och dieselmotor fungerar i tunga fordon. Enligt Volvo är dieselmotorn den mest effektiva energiomvandlaren för lastbilar som kommer att finnas tillgänglig de kommande åren.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008