En betydande del av världens godstransporter går via containerfartyg. Ett sådant fartyg är konstruerat så att utrymmet ombord utnyttjas optimalt och containrarna stuvas därför på ett sofistikerat sätt.

Fartygets kapacitet mäts i TEU (Twenty-feet Equivalent Units) – en enhet som anger hur många 20-fots containrar fartyget kan lasta. Nuförtiden är emellertid de flesta containrar dubbelt så stora och i sammanhanget används förkortningen FEU (Forty-feet Equivalent Units). De första containerfartygen dök upp på 1950-talet och lastade ett femtiotal containrar. Sedan dess har kapaciteten mångfaldigats och fartygen lastar idag tusentals containrar.

Ett mindre fartyg (under 1000 TEU:s) används framförallt i matartrafik från små hamnar till större hamnar och de större fartygen används till längre transporter. Världens största containerfartyg heter Emma Maersk och har en kapacitet på 14000 TEU:s. Ännu större fartyg lär dyka upp i framtiden. Trenden går alltså mot större och större containerfartyg med syftet att reducera transportkostnaderna per transporterad enhet. Flödet av containrar mellan världsdelarna och mellan olika länder är enormt. Vid vilken tidpunkt som helst är 5 – 6 miljoner containrar på väg någonstans och varje år sker det ungefär 300 miljoner avlastningar av containrar från fartyg. I storleksordningen 20 procent av containrarna transporterar livsmedel.

Förr eller senare i transportkedjan måste containern rengöras och användningen av vatten och olika kemikalier kan vara betydande. Vatten kan vara en bristvara och kemikalieanvändningen kan få negativa konsekvenser på miljö och hälsa. I varma länder kan temperaturen inne i containern bli mycket hög och i kombination med kemiska rengörings- och desinfektionsmedel uppstår en arbetsmiljö med många risker.

Metoden bygger på blästring med torris

Kerstin Eriksson och hennes make Göran började använda blästring med torris som rengöringsmetod för cirka fem år sedan. ”Metoden hade funnits i Sverige sedan 1940-talet men av olika anledningar används den mest i olika specialtillämpningar”, säger Kerstin Eriksson vid IBC Robotics. ”Vi insåg på ett tidigt stadium att isblästring skulle kunna användas där mer traditionella reningsmetoder för närvarande dominerar. Ser man på rengöring av containrar upptäckte vi flera fördelar ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, bland annat så blir vattenförbrukningen minimal och detsamma gäller användningen av kemikalier”, fortsätter Kerstin.

”Under några år arbetade vi helt manuellt med rengöring av alltifrån från industristekpannor till hela järnvägsvagnar. Isblästringen fungerade utmärkt men det var fysiskt tungt för oss. Vid ett jobb på ett industriföretag fick jag syn på en industrirobot och tanken väcktes att en sådan borde väl också kunna jobba för oss”, konstaterar Kerstin. ”Jag tog därför kontakt med folk som var duktiga på innovationer, bland annat KTH, forskare vid Robotdalen och Mälardalens högskola. Vi utgick från en ABB-robot som forskarna och utvecklarna modifierade till en första prototyp för testning Nu är delegationer från hamnar över hela världen på besök i Kombiterminalen i Eskilstuna för att se hur det hela fungerar”, avslutar Kerstin.

Torr rengöringsmetod

Så här går det till när roboten arbetar: Roboten, torrisen och annan kringutrustning förvaras i en container av samma storlek som en traditionell container. Utrustningen dockas samman med containern som ska rengöras och roboten förs in via en balk på hjul. Inne i containern förflyttar den sig runt och sprutar systematiskt torrispellets på alla ytor. När torrisen träffar ytorna uppstår ”mikroexplosioner” som får föroreningarna att krackelera och släppa från underlaget. Torrisen (se faktaruta) är helt torr och rengöringsmetoden blir därigenom vattenfri. Det enda som återstår efter behandlingen är smutsen som blästrats bort från containerns väggar. Smutsen sugs upp med hjälp av dammsugare som är placerad under roboten.

Vid traditionell rengöring med vatten och rengöringsmedel krävs en separationsprocess där smutsen och vattnet skiljs åt, samt tid för vattnet i containern att torka upp. Dessa delmoment är eliminerade vid användning av den robotiserade isblästringen.

IBC Robotics rengöringsrobot är patenterad i Sverige och övriga Europa och ansökan om världspatent är under behandling.

Artikeln publicerad i november 2011