Under sommaren 2016 återpubliceras några äldre artiklar. Denna publicerades första gången i november 2014.

Användningen av textilier i världen är idag omkring 73 miljoner ton per år och förväntas öka med med 3 procent varje år. Bara i Sverige rör det sig om cirka 130 000 ton textilier per år och din garderob innehåller säkert ett och annat plagg som sett sina bästa dagar.

renewcell

Miljöpåverkan av textilproduktionen är välkänd och ett av flera problem är att det saknas fungerande processer för återvinning av textilfibrer. Stora mängder avlagda kläder förbränns därför eller hamnar på deponi. Den enda återanvändning man kan tala om är de kläder som skänks till olika välgörenhetsorganisationer och därigenom får nytt liv någon annanstans i världen.

Det svenska bolaget re:newcell har utvecklat och patenterat återvinningsteknik för textilier. ”Med hjälp av vår process kan vi omvandla både cellulosafibrer från bomull och träd (viskos) till en massa som man kan tillverka ny viskos av. Tekniken är unik men bygger delvis på metoder från massaindustrin”, konstaterar Gunnar Henriksson, som är professor i träkemi och delägare i re:newcell.

Samma fiber men med olika ursprung

Cellulosafibern är den gemensamma faktorn för en tröja som är tillverkad av bomull eller av viskos. ”Återvinningen av cellulosafibrerna sker i flera steg. Först rivs textilierna sönder mekaniskt och knappar, blixtlås och syntetiska material avskiljs. I det följande steget gäller det att lösa cellulosan. Vi har dessutom utvecklat en kemisk metod som ytterligare finfördelar textilierna”, fortsätter Gunnar Henriksson.

”De fibrer som framställs med vår metod är lika starka och har lika hög kvalitet som fibrerna i de ursprungliga textilierna. En annan fördel är att de återvunna fibrerna kan – om man så vill – blandas med nyproducerad textilmassa, något som minskar behovet av jungfruliga råvaror inom textilindustrin. Kunderna hittar vi bland företag som producerar textilfibrer såsom viskos och lyocell eller producenter av dissolvingmassa. Vidare är materialet utmärkt för tillverkare av icke vävda textilprodukter, exempelvis blöjor och medicinska kläder”, berättar Gunnar.

Återvinningsprocessen skalas upp

Metoden för återvinning av textil vidareutvecklas nu vid Greenhouse Labs på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. I nästa steg vill man bygga en demonstrationsanläggning som kan återvinna textilier från hela Skandinavien. Här talar man om betydande investeringar och förutsättningen för affärsmodellen är att det finns tillgång till insamlade kläder till lågt pris. Vidare måste det naturligtvis finnas en marknad får återvunna fibrer.

Unik gul klänning

renewcell3Den gula klänningen på bilden är mycket speciell. Den presenterades under sommaren 2014 och är den första i världen som är tillverkad av återvunnen bomull. Klänningen är tillverkad av återvunna blå jeans genom ett samarbete mellan re:newcell, KTH, Svenskt Konstsilke AB, Textilhögskolan i Borås och Wargön Innovation.

Henrik Norlin, som är affärsutvecklingsansvarig på re:newcell, anser att återvunnen textil är en nödvändighet i framtiden för att kunna fylla efterfrågan på textilier och samtidigt minska miljöpåverkan.

”Jag tror att vi kommer att se en utveckling som påminner om den som vi sett vid återvinning av papper. Framtida textilier kommer att bestå av olika kombinationer av återvunna textilfibrer och nya cellulosafibrer. De nya fibrerna kan komma både från bomullsbusken och från skogen”.

Artikeln publicerad november 2014