Rubriken låter kanske lite underlig och kräver naturligtvis sin förklaring. Vi har här att göra med företaget Välinge Innovation AB, vars affärskoncept bygger på forskning och utveckling av golvmaterial. Historien börjar på 1970-talet då det svenska företaget Perstorp AB utvecklade världens första laminatgolv, i praktiken en träfiberskiva med en papper/hartsbaserad dekorativ yta.

Klick!

Det nya golvmaterialet kunde designas att efterlikna ett traditionellt trägolv, något som uppfattades som en mindre revolution i branschen. Darko Perván var då chef för Perstops laminatdivision och bidrog till utvecklingen av laminatgolvet och bildandet av golvbolaget Pergo. Darko startade med sin son Tony under början av 1990-talet utvecklingsbolaget Välinge Innovation. Bolaget kompletterades efter hand med kollegor från Perstorp och Pergo.

Tidigare lades parkettgolv huvudsakligen limmade mot undergolvet, eller ”flytande” där endast golvbrädornas fogar förbundits med lim. Ett av de första genombrotten, och patenten för Välinge Innovation, var utvecklingen av världens första mekaniska låssystem (systemet kallas för ”klickfog”) för trä och laminatgolv. Klickgolven använder ett mekaniskt låssystem som får de individuella golvbrädorna att passa ihop som pusselbitar – och ett litet klickljud uppstår när de låser till varandra. År 1996 blev Välinge, tillsammans med licenstagaren Alloc AS, först i världen med att lansera ett helt limfritt laminatgolv. Uppskattningsvis medförde innovationen att cirka 100 miljoner flaskor om året med lim inte behövdes längre. Lite trist för limtillverkarna – men med många fördelar för golvläggarnas arbetsmiljö och miljön i stort.

Utöver att ha hjälpt världen att säga adjö till miljontals ton lim har Välinge Innovation utvecklat ett antal andra koncept med bäring på att skapa miljönytta.

Patent på återvinning av laminatgolv

Under de senaste 30 åren har åtskilliga miljarder kvadratmeter laminatgolv lagts i bostäder och offentliga lokaler över hela världen. Golven slits efterhand och synen på golvdesign och funktionalitet ändras över tiden. Välinge uppskattar därför att under de kommande åren är det många kvadratmeter golv som kommer att bytas ut. År 2006 inledde bolaget därför ett forskningsprojekt för att ta fram metoder för att återvinna laminatgolv på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Metoden, som presenterades 2007, bygger på att uttjänta golv sönderdelas mekaniskt och blandas med ett bindemedel. Resultatet blir ett material som kan användas som ett pulver eller pressas och formas till skivor.

Det återvunna materialet kan användas som en kärna i ett traditionellt laminatgolv, eller ingå som ytskikt i pulverbaserade golv (WFF; se nedan). I ett livscykelperspektiv minskas golvens miljöbelastning på flera olika sätt, bland annat genom lägre energiförbrukning och därmed lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser. Återvinningsmetoden är patenterad i USA.

Pulverbaserade golv

Ett pulverbaserat golv (Wood Fibre Floor; WFF) har en yta som består av en blandning av träfibrer, bindemedel, pigment och aluminiumoxid. Resultatet blir en mycket hård och slitstark yta som kan mönsterpräglas. Sammansättningen av pulvret påverkar både golvets utseende och slitstyrka. Exempelvis kan man få bättre slitstyrka genom att mer aluminiumoxid tillsätts, något som för ett traditionellt laminatgolv negativt påverkar ytans utseende.

Den torra pulverblandningen appliceras med hjälp av en speciell ströningsmaskin och blandningen pressas därefter i en konventionell direktlaminatpress.
Genom att lägga pulver i flera lager kan man få olika utseenden och egenskaper. Tekniken gör det möjligt, att med bland annat egen unik ”digital printing teknologi” på pulver, åstadkomma helt nya avancerade dekorer som liknar granit, sten och trä. I princip kan nästan vad som helst avbildas i golvets yta.

För att möta efterfrågan från licenstagarna av den nya tekniken kommer Välinge att utöka produktionskapaciteten av pulvret från cirka 3 miljoner kvadratmeter golvyta/år till 30 miljoner kvadratmeter/år. Produktionen av de färdiga golven kan komma att ske hos bolagets licenstagare över hela världen. Idag finns två licenstagare, Tarkett och MeisterWerke, som båda investerar i produktionsutrustning för WFF. Inledningsvis siktar man in sig på premiumsegmentet för laminatgolv, men även på marknaden för keramiska golv. På sikt ser bolaget en mycket stor marknad.

”Vi tror att pulverbaserade golv i framtiden kommer att ersätta papper som ytskikt i de flesta laminatgolv i alla prisklasser, på samma sätt som DPL (Direct Pressure Laminate) ersatte HPL (High Pressure Laminate)”, konstaterar Darko Perván, idag koncernchef för Välinge Flooring Technologies.

Nanoteknologi ger bättre miljö

Tillsammans med det danska cleantech-företaget Photocat AS har Välinge utvecklat en metod för att blanda titandioxidpartiklar i nanostorlek i olika golvmaterial, inklusive det nya pulverbaserade golvet. I närvaro av ljus sker en fotokatalyserad process, vilken tillsammans med luftfuktigheten bildar OH-radikaler. Radikalerna bryter ner organiska flyktiga föreningar (VOC) och gör golvytan hydrofil. Den senare egenskapen gör golvet mer lättstädat genom att vattnet sprids ut till ett tunt skikt som torkar snabbt och inte lämnar några spår efter sig. Det nya golvmaterialet har patenterats under namnet ActiFloor.

Fotokatalytiska nanopartiklar har i andra applikationer visat sig ge material antibakteriella egenskaper. Här pågår tester på de nya golvmaterialen. Fotokatalysen bryter ner det allergiframkallande och irriterande ämnet formaldehyd, som ofta ingår i själva golvmaterialet, men också formaldehyd som kommer från andra källor i omgivningen. Ett aktuellt exempel är en dansk butik som installerat golvet för att minska exponeringen för VOC och lukt som avges från de plastprodukter man säljer, exempelvis plastkajaker. Målgrupperna för ActiFloor är bland annat daghem, skolor, vårdinstitutioner och kontorsmiljöer.

Artikeln publicerad i Oktober 2011