A-plast tillverkar produkter av sågspån, risskal och vegetabilisk olja. Materialet, som kallas WPC eller träplastkompositer, har plastens lätthet och tålighet – men består till 70 procent av återvunnet trä som ger träkänsla.

”Alla i plastbranschen påverkas av debatten kring plasterna i haven och nedskräpningen i naturen. Problemen orsakas framförallt av engångsartiklar av plast men sådana förekommer inte i vårt produktsortiment. Vi vill att våra produkter och kundrelationer ska vara länge”, säger Alexander Blad som är vd för A-plast AB.

”Att öka användningen av biobaserade råvaror och återvunna material i plastprodukterna är något som vi tror mycket på. Vi har goda erfarenheter av att tillverka miljöanpassade kompositplaster och ser framför oss en marknad som växer snabbt”.

Sågspån, risskal, salt och vegetabilisk olja

”Begreppet WPC står för Wood Plastic Composite och huvudbeståndsdelarna är plaster och vegetabiliska fibrer. På svenska brukar man kalla materialet träplast eller träplastkomposit. Fibrerna fungerar både som fyllnadsmaterial och förstärkning. Man kan använda träfibrer från sågspån eller andra restprodukter från den trätekniska industrin. Det finns också många andra material från växtriket som har liknande egenskaper, exempelvis risskal, lin och hampa”, berättar Alexander Bard. ”Satsningen på WPC inleddes för ett par år sedan och i dag har vi en hel produktionslinje med specialbyggda maskiner där vi tillverkar produkter av WPC”.

”Vi ser en växande marknad för våra miljösmarta träplaster, säger Alexander Blad vid A-plast. Foto: A-plast.

”Sågspån, risskal, salt, vegetabilisk olja och plast låter kanske som ett något udda matrecept, men kombinationen av dessa material utgör grunden för en av de plastprodukter vi utvecklat. Ungefär 70 procent av materialet består av återvunnet trä och det har egenskaper som många konsumenter uppskattar. Materialet ger känslan av trä men det ruttnar inte och du behöver inte lägga tid på målning och annat underhåll. Det är lätt, har hög brandklassning och tar upp fukt i begränsad omfattning. Bygger du en brygga av WPC kommer den att vara länge”, fortsätter Alexander.

Växande marknad

Oron för den pågående klimatförändringen – och målsättningen att minska användningen av fossilbaserade råvaror – har resulterat i ett ökat intresse för biobaserade och återvunna råvaror. Många industrier vill dessutom effektivisera användningen av sina resurser och minska mängden restprodukter. Intresset sig för utveckling av resurseffektiva material ökar därför. Detta gäller inte minst skogsindustrin där man ser en minskad avsättning för traditionella produkter som tryckpapper. Biokompositer och träplastkompositer är av intresse för skogsindustrin då de kan innehålla restprodukter från sågverk och massaindustri.

Enligt en några år gammal studie från nova-Institut für Ökologi und Innovation i Tyskland har den årliga globala produktionen av träplastkompositer ökat från cirka 50 000 ton (1997) till nästan 2,5 miljoner ton (2012). Att produktutvecklingen för biokompositer fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium kan göra det lättare för nya företag att etablera sig på marknaden.

”Marknaden är bred för den här typen av produkter och några exempel där WPC är ett utmärkt alternativ är golv, trätrall, parkbänkar, väggar och blomlådor. Vi arbetar också med miljöanpassning av våra traditionella produkter. Varje år tillverkar A-plast ungefär 50 000 snökäppar, alltså de röda käppar som placeras längs vägarna och som hjälper plogbilen att följa vägen när det snöat. Genom att ge käpparna UV-skydd har vi fördubblat deras livslängd från två till fyra år. Bra för kunden och miljön”, avslutar Alexander Blad.

Artikeln publicerades i maj 2018.