sssss

Ludvig Svenssons gardinfabrik har sedan slutet av 1800-talet hållit sig till den ursprungliga affärsidén att tillverka textilier av hög kvalitet för inredning. Hundra år senare tillverkar företaget fortfarande inredningstextilier både som metervara och som färdigsydda gardiner, men sådana produkter är inte längre företagets huvudprodukt. I samband med tekokrisen på 1970-talet insåg man att det inte gick att konkurrera med låglöneländer utan bestämde sig för att satsa på tekniskt avancerade produkter.

 
Lyckodraget blev olika typer av avskärmande textilier för växthus och nu lever Ludvig Svenssons till 70 procent på sådana produkter. Det hela började på 1970-talet då det visade sig att textilindustrin kunde åstadkomma tekniska lösningar för klimatkontroll i växthus.

Att tämja växthuseffekten

I ett växthus omvandlas kortvågig strålning från solen till långvågig värmeenergi. Det är det som själva grundidén med växthuset. Problemet för både amatörodlare och de som odlar i industriell skala är att det kan bli stekhett på dagen men att det kan vara svårt att hålla värmen på nätterna. De kalla nätterna är naturligvis ett problem på nordliga breddgrader, längre söderut är det framförallt värmen som är problemet. Finns växthuset i ett ökenklimat gäller det att hantera båda problemen. Inte nog med detta, olika växtarter behöver olika temperatur- och ljusförhållanden för att trivas. I ett växthus finns alltså behoven att under året och dygnet kontrollera värme, ljus och kyla på ett flexibelt sätt. Det gäller även att kunna hantera olika fukthalter för att undvika kondens som kan ge svampangrepp och andra problem.

I Ludvig Svensson fall handlar det om att tillhandahålla styrsystem där avancerade textilier utgör kärnan. Textilierna utgörs av gardiner som kan rullas upp och ned med elmotorer. Det hela styrs av en termostat, tidur eller mer avancerade styrsystem. Materialet i gardinerna kan bestå av remsor av aluminiumfolie som altererar med remsor ljusgenomsläpplig polyesterplast. Aluminiumfolien reflekterar solljuset under dagtid vilket kyler ner växthuset. Samtidigt släpper polyestermaterialet genom det mesta av ljuset som behövs för växternas tillväxt. Genom styrsystemen kan lagom mängd skugga åstadkommas vid olika tider på dagen. Vanligtvis vill man släppa in morgonljuset i växthuset men under den varmaste tiden avskärma ljuset. Mot slutet av eftermiddagen vill man på nytt öka insläppet av ljus. Allt detta sköter styrsystemen om.

Under natten gäller det att minska värmeförlusterna och då reflekterar aluminiumfolien värmestrålningen tillbaks till växthuset. Även polyestern minskar värmeförlusterna fast i mindre utsträckning. Ludvig Svensson tillverkar även system som består av aluminiumremsor som skiljs åt av ett öppet utrymme. Detta ökar naturligtvis ventilationen och är mer effektivt än att öppna växthusets takfönster.

xxxxxx

Med gardiner i växthuset blir temperaturen jämnare över dygnet

Det handlar om att spara energi och pengar

Ludvig Svenssons kunder är tillverkarna av växthus för industriell odling. Här är frågor som rör energieffektivitet viktiga. När växthusgardinen stängs under natten och stänger värmen inne kan detta resultera i att energikostnaderna sjunker med mellan 43 och 75 procent. Detta kan även innebära att anläggningen för uppvärmning kan göras mindre vilket också är en besparing. Även i växthus som inte har någon uppvärmning kan gardinen bidra till en nattemperatur som är 3 – 5 °C högre. Detta minskar risken för frostskador och ökar växternas tillväxt.

I växthus där man har fläktar och olika typer av ventilationssystem för att hålla temperaturen nere bidrar gardinerna till att sådana utrustningar behöver vara igång färre timmar. Även detta sparar energi och pengar.

Nuförtiden har även inredningsarkitekterna börjat intressera sig för gardiner med tekniska funktioner. Kontorskomplex med stora glasytor är vanliga och det har därför blivit allt viktigare att kunna reglera inomhusklimatet. Här visar sig växthusgardiner vara användbara och ger möjligheten att ha bra ljusinsläpp och samtidigt begränsa instrålningsvärmen. Här finns energivinster för fastighetsägarna och de funktionella gardinerna kan utformas på ett estetiskt sätt. Det senare ses naturligtvis som positivt av arkitekterna.

Artikeln publicerad i februari 2009