led

”Antalet Lux per Watt ökar och elförbrukningen minskar till nästan hälften”

Kostnaden för belysning är betydande för företag som har stora upplysta anläggningar. Det kan röra sig om parkeringshus, lagerhallar, industrier, stationer, flygplatser, växthus eller andra lokaler där lysrören är tända större delen av dygnet.

”Energipriserna blir allt högre, miljömedvetandet ökar och det är många företag som letar efter smarta belysningslösningar för att spara pengar och minska sitt koldioxidavtryck. LED-lampor fungerar i många sammanhang, men sitter belysningen på över fyra meters höjd är det lysrör eller andra typer av lampor som gäller. Trots att vi då rör oss med konventionell teknik finns det okonventionella metoder att spara el”, berättar Mats Karlsson, som är VD för det Malmöbaserade företaget Wattguard.

Elektroniskt reglerinstrument i ”grön låda”

”Vår ’gröna låda’ är ett elektroniskt reglerinstrument som gör att man kan spara stora mängder elenergi i belysningsintensiva miljöer. Wattguard sänker spänningen och ökar verkningsgraden för att driva belysningen. Antalet Lux per Watt ökar och elförbrukningen minskar till nästan hälften. Ändå behövs inga kostsamma investeringar eller förändringar i armaturen. Tekniken kan appliceras på befintliga lysrör. Genom att vi erbjuder systemet som leasing krävs ing-en initial investering av kunden”, fortsätter Mats.

Tekniken bygger på forskning vid ett universitet i Budapest och har sitt ursprung i ett delvis misslyckat plasmaprojekt. Till glädje för den forskande professorn visade det sig att tekniken i stället gick att använda för att energioptimera bland annat lysrörsbelysning, något som senare kommersialiserades av Wattguard. De ungerska uppfinnarna hade med sin speciella förkopplingsenhet lyckats effektivisera urladdningen så att fler UV-fotoner produceras per wattenhet. Genom detta producerar lysröret mer ljus.

Det naturliga förhållandet mellan ljus- och värmeutveckling i ett lysrör med vanlig nätkraft är 25 procent ljus och resten värme. Med hjälp av Wattguards teknik blir förhållandet istället 40 procent ljus och 60 procent värme. Ljusökningen utnyttjas genom en sänkning av effekten och detta ger cirka 40 procentig besparing på elförbrukningen.

Miljötekniken i de ”gröna lådorna” – som egentligen består ett eller flera elskåp – fungerar bäst på lysrör i miljöer med omfattande och intensiv belysning. Systemet är mest effektivt när det förkopplas i anläggningar med T8 lysrör och konventionella magnetiska drivdon. Utöver den typen av tillämpningar finns det även en marknad för belysning med metalhalogen och högtrycksnatrium.

led2

”Trädgårdskedjan Plantagen uppskattar energibesparingen till 1 000 MWh per år”

Minskad elräkning och minskad klimatpåverkan

Som en del i miljöarbetet har Trädgårdskedjan Plantagen – med fler än 105 butiker i Norden – installerat Wattguard i åtta butiker. Man uppskattar energibesparingen till 1 000 MWh per år och utsläppen av koldioxid kommer att minska med 100 ton per år. Positiva sidoeffekter är att behovet av service av belysningsutrustningen minskar. Lysrören behöver nämligen inte bytas i samma omfattning som tidigare.

Andra goda exempel finns bland annat butikskedjan City Gross, industriföretaget Lindab och Fair Play tennisstadion i Malmö. I tennishallarna sjönk exempelvis elräkningen med runt 120 000 kronor per år.

”Tekniken kommer att användas i Portugal där vi nyligen vunnit en statlig upphandling och 2014 körde vi igång i Norge och Portugal. Under 2015 startar vi i Tyskland, Holland, Spanien, Baltikum USA och Malaysia. Planen är att vi under 2016 ska finnas i tjugofyra länder. Tillsammans med bland annat samarbetspartnern Invest in Skåne arbetar vi nu fram en plan för hur Wattguard bäst ska kunna introduceras på nya marknader”, avslutar Mats Karlsson.

Artikeln publicerad i december 2014