Dunderons ekosystem av smarta, digitala lösningar reglerar energibalansen i byggnader. Genom att mäta och analysera inomhusklimatet kan 35 procent av energin sparas – utan att värmesystemen behöver byggas om.

Varför mäta på utsidan av fastigheten när det är inomhusklimatet som ska regleras? Vårt DyCon-system håller koll på inomhustemperaturen och sparar energi och miljö”, säger Robert Kviberg vid Dunderon AB. Foto: Dunderon.

”Det finns fortfarande en generation av rörmokare som vet det mesta om hur man ställer in och skruvar på gamla värmesystem. De spar både energi och miljö och gör hyresgästerna nöjda, men kunskaperna försvinner i snabb takt efterhand som rörmokarna går i pension. Visst utbildas det nya värmetekniker men den yngre generationen tänker digitalt och vill jobba med mer automatiserade system. Vi ser digitaliseringen som en nyckelfaktor till effektivare energianvändning, men tekniken måste vara smart och användarvänlig”, berättar Robert Kviberg, som är teknisk chef vid Dunderon AB.

Rätt energitillskott till fastigheten

”Idag bygger man energieffektiva hus med tjocka väggar och tak som ser till att behålla värmen inomhus. Det är naturligtvis bra men man missar några viktiga saker. Vad hjälper det om huset är energismart om du ändå måste öppna fönstret för att vädra ut överskottsvärmen när vårsolen börjar skina?”.

Dunderon har specialiserat sig på att reglera värmeflöden inomhus. Företaget har utvecklat ett ekosystem av digitala lösningar som på ett intelligent sätt reglerar energibalansen i en byggnad. Tekniken består av standardkomponenter, men nyckeln ligger i mjukvaran som övervakar inomhustemperaturen och kommunicerar i realtid med en molntjänst.

”Vår digitala teknik – som kallas DyCon – håller koll på inomhustemperaturen och håller den på en mycket jämn nivå. Systemet arbetar snabbt och det är möjligt att bromsa värmesystemet i ett hus från full effekt till noll på tio minuter. Traditionellt reglerar man värmesystemet på utomhusklimatet, men DyCon Optimizer utgår i stället från temperaturen inne i fastigheten. Tekniken kan genom detta hantera byggnadens klimatskal på ett korrekt sätt. Resultatet blir optimala driftsförhållanden och effektivare användning av den tillförda energin”, konstaterar Robert Kviberg.

”En uppenbar fördel är att värmesystemen i husen – som i delar av fastighetsbeståndet kan vara mycket gamla – inte behöver bytas ut eller byggas om. Det krävs alltså ingen investering utan fastighetsägaren betalar för en löpande tjänst. Tekniken blir därför lönsam från dag ett och vi tar helt enkelt över styrningen av pumpar och shuntar. Vår lösning kan sänka energitillskottet med uppemot 35 procent”.

Självlärande teknik

Dunderons teknik används vid Flens Bostads AB med mycket goda resultat vad det gäller energieffektivitet och jämn inomhustemperatur. Foto: Dunderon.

”En byggnad har både tillförd och bortförd energi i form av värme. Den tillförda värmen utgörs av uppvärmningssystemet, men också av värmekällor som kan vara svåra att styra. Det kan röra sig om antalet människor i en lägenhet och deras aktiviteter, solstrålning genom fönstren och värme från hushållsmaskiner och hemelektronik. En del av värmeenergin bortförs genom ventilation, dörrar, tak och fönster, men för att hålla önskad temperatur i en lägenhet måste den tillförda och bortförd energin vara i balans. Här har vi utvecklat en fullt automatiserad och självlärande lösning som reglerar den vattenburna värmen – man kan faktiskt tala om Artificiell Intelligens (AI) ”, säger Robert.

”Man kan se DyCon som en rörmokare eller värmetekniker – eller kanske en autopilot – som finns på plats 24 timmar per dag året runt för att se till att de boende är nöjda med inomhusklimatet. Precis som en rörmokare, som erfarenhetsmässigt lär sig att optimera fastighetens värmesystem och lagrar informationen i sin hjärna, analyserar och lär sig lär sig DyCon att hitta de bästa lösningarna. Det svänger själv in värmesystemet för att verka optimalt. Gör fastighetsägaren kalibreringar eller justeringar av värmesystemet lär sig DyCon Optimizer detta. Skulle något problem uppstå skickar DyCon ett meddelande om vad som är fel och vilka åtgärder som krävs”.

”Våra system använder inte väderdata eller data som bygger på prognoser. DyCon Optimizer mäter inomhustemperaturen genom registrering av temperaturdata från trådlösa temperaturgivare i ett antal lägenheter i en fastighet. Informationen överförs till en molntjänst som tolkar data och snabbt gör de justeringar av volymflödet och framledningstemperaturen. Fastighetsägaren kan nå det internetbaserade gränssnittet från en webbläsare och online övervaka sin fastighet.

Nytt sätt att reglera värmen i fastigheter

Flens Bostads AB genomförde nyligen en jämförande utvärdering av DyCon. Tekniken installerades i två fastigheter och två likvärdiga byggnader användes som referensobjekt. Fastigheterna uppfördes under mitten av 1960-talet och tilläggsisolerades under 1980-talet. Under en tremånadersperiod hade fastigheterna som var utrustade med DyCon i genomsnitt 32 procent lägre energianvändning för uppvärmning jämfört med referensobjekten. Inomhustemperaturen var mycket jämn med en standardavvikelse på 0,13 °C. Installationen betalade sig på tre månader.

”Vi kommer från en tradition där det är viktigt att investera i utrustningar. Vi går nu mot en ny situation där bostadsföretagen blir alltmer intresserade av att i stället abonnera på funktioner. Dunderon har tagit fasta på detta och erbjuder DyCon som en tjänst. Systemet är inte bara en förbättring av existerande teknologi. Det är ett nytt sätt att reglera värmen i fastigheter. Varför mäta något på utsidan när det är insidan som skall regleras?”, avslutar Robert Kviberg.

Artikeln publicerades i januari 2018.