fd

Solen kan värma hus, även i kallare länder.

Man kan säga att nästan all energi på jorden ursprungligen kommer från solen någon gång. Det är solen som driver växternas fotosyntes. Det är solen som sätter fart på vinden som blåser på vindkraftverken. Det är solen som värmer upp havens vatten som kondenseras till moln och som regnar ner till gagn för såväl växtlighet som vattenkraftsmagasinen.

På senare tid har det hänt en hel del med tekniken för att tillvarata solenergin. Solceller för elproduktion är ännu så länge inte så effektiva, men det finns exempel på hushåll runt om i världen som producerar sin egen el hemma på hustaken och i trädgårdarna med hjälp av solceller.

Luften värms och flödar in i huset

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN. Bild: Arctic Sunlight Innovation

Uppvärmning och drift av bostäder, kontor och andra offentliga lokaler står för hela 40% av energikonsumtionen i Sverige, så det finns enorma vinster att hämta i att hitta effektivare uppvärmningsmetoder för våra hus.

På många hustak ser man numera solpaneler för att värma vatten för vattenburen värme och sanitet, men för alla hus utan vattenburna värmesystem har det tidigare saknats möjligheter att ta tillvara den rena och kostnadsfria energi som solen bjuder på.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN. Bild: Arctic Sunlight Innovation

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN. Bild: Arctic Sunlight Innovation

Just det var utmaningen som Niclas Ericsson antog när han utvecklade de luftsolvärmepaneler som hans företag ASI tillverkar och säljer. Med bakgrund som elektronikingenjör och med ett genuint miljöintresse drog Niclas Ericsson igång verksamheten 2005.

Niclas Ericsson säger: ”Vår modell ASI- Maxi lämnar lika mycket värmeeffekt som ett normalstort element, ca 1 kW, men helt utan att behöva någon strömtillförsel. Så länge solen är uppe och belyser solpanelen kommer det varmluft.”

En panel som absorberar solvärme värmer luft som trycks in i byggnaden med hjälp av en solcellsdriven fläkt. Systemet är helt oberoende från extern strömkälla och kan installeras i princip överallt där solen kan lysa på panelen.

Panelen monteras vanligtvis på väggen. Takmontage förekommer, men är mindre vanligt. Systemet är mycket driftsäkert. Niclas Ericsson fortsätter: ”En stor fördel är att det knappt finns några delar som kan gå sönder, inte heller någon vätska som kan frysa eller läcka ut”.

Även om många villor och till och med flerfamiljshus har luftsolvärmare, är det hittills vanligaste användningsområdet fritidshus. Dels eftersom luftsolvärmen även kan installeras där det inte finns indragen el, men även för att hålla fukten borta utan att behöva ”elda för kråkorna” när huset står tomt. Ett torrt hus går fortare att värma upp och drabbas inte av fuktskador.

Solvärme ska ses som ett komplement till andra värmekällor – det behövs ju uppvärmning även nattetid – men genom att använda luftsolvärme minskar energibehovet signifikant. ASI räknar med att en normal installation kan spara 500 – 1000 Kwh per år.

I och med ökade energipriser och ett ökat intresse för miljön finns det anledning för Niclas Ericsson och ASI att se framtiden an med tillförsikt. Försäljningen ökar kontinuerligt och under nästa år räknar man med att sälja 1000 enheter.

Artikeln publicerad i mars 2009