Energieffektiva ljuskällor ger även bättre inomhusklimat.

Energieffektiva ljuskällor ger även bättre inomhusklimat.

Belysningen svarar för mellan 30 och 45 procent av energiåtgången i en kontorsfastighet. Med en modern belysningsanläggning kan energianvändningen dock halveras.

Då behövs en kombination av energieffektiva ljuskällor och reflektorer liksom system för att styra ljuset. En bieffekt är att energieffektiva armaturer också producerar mindre värme vilket minskar behovet av luftkonditionering och förbättrar inomhusklimatet i en kontorsfastighet. Liknande åtgärder kan genomföras i bostäder.

Företaget Fagerhult som utvecklar, tillverkar och säljer belysningssystem föreslår följande:

  • Armaturer med energieffektiva ljuskällor och effektiva reflektorer minskar energianvändningen.
  • Nya lysrör med HF-drift (hög frekvens) ger längre livslängd, mindre flimmer och färre byten. T5-rör som ingår i armaturer från Fagerhult innehåller lägre mängd kvicksilver än andra rör och förbrukar mindre mängd energi.
  • Närvarostyrning som drivs av rörelsedetektorer släcker belysningen automatiskt efter högst 15 minuter när sista personen lämnar rummet eller somnar vid skrivbordet. I sällan utnyttjade utrymmen kan istället närvarodämpning användas. Detta innebär en grundnivå på 10 procent för att rummet inte ska uppfattas som helt släckt. När någon går in i rummet går ljusstyrkan omedelbart upp till 100 procent.
  • Genom ett effektivt utnyttjande av dagsljuset kan ytterligare energi sparas. Genom att använda teknik för dagsljusstyrning, ljussensorer, anpassas belysningen efter hur mycket dagsljus som når olika delar av ett rum eller kontorslandskap. Armaturer i ljusa områden nära fönster lyser inte med samma ljusstyrka som armaturer i de mörkare zonerna längre in i byggnaden eller rummet.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.