Sun Global Engineerings solkoncentrator är rörlig i två led och kan därmed följa solen från morgon till kväll.

Global Sun Engineerings solkoncentrator är rörlig i två led och kan därmed följa solen från morgon till kväll.

Matarenki Light, så heter en ny revolutionerande produkt som nästa år finns till försäljning på den allt hetare solenergimarknaden. Det är en så kallad solkoncentrator som på ett effektivt sätt tar tillvara på solens energi och omvandlar den till el och värme för bostäder och industrier. Om några år hägrar en miljardindustri för det idag lilla Luleåbolaget som tagit fram den, enligt intresserade amerikanska investerare.

”Det är inte precis för den svenska marknaden man kan presentera solen som det mest ekonomiska alternativet mot slutkund, även om vi har några enstaka lagda beställningar här, säger Björn Eklöv, vd och en av grundarna till Global Sun Engineering.

För två år sedan startade han bolaget tillsammans med ett gäng gamla studiekamrater från Luleå tekniska universitet, då de ville göra någonting för miljön och samtidigt kunna driva det som ett företag med möjlighet att i förlängningen kunna tjäna pengar på det.

Huvudmarknaden finns istället i länder med höga energipriser och många soltimmar. Intresset för produkten är redan stort. Fortlöpande kommer det in beställningar på den ännu inte helt färdiga produkten. I dagsläget finns förhandsorders på runt 500 apparater från exempelvis bostadsbolag i Spanien samt olika projekt i Turkiet, Chile och USA. Även verksamheter såsom tvätterier, bryggerier och processindustrier är tänkbara kunder som annars är beroende av el eller gas för uppvärmning av vatten för sin produktion.

Snabbt lönsam investering

Till skillnad från alternativa produkter, som vanligtvis använder dyra solceller i panelen, ersätter Global Sun Engineering en stor del av solcellsarean med härdat spegelglas. Dessutom är solkoncentratorn rörlig i två led och kan därmed följa solen från morgon till kväll, så att solstrålningen alltid kommer vinkelrätt mot glaset. Produkten har tagits fram i olika storlekar, där modellen Matarenki Light 5.3 är den de kommer att satsa mest på. Den levererar 900 W el och 4 200 W värme och är vald för att täcka en medelstor villa i Kalifornien eller Italien för uppvärmning, varmvatten och el under den tid solen lyser.

Behövs det mer energi är det bara att koppla ihop flera enheter med varandra.

Björn Eklöv, Global Sun Engineerings VD.

Björn Eklöv, Global Sun Engineerings VD.

”Jämfört med fast monterade icke-koncentrerande system kan produkten leverera solgenererad el och värme till halverad kostnad. I solrika länder som Italien eller Kalifornien kan man spara in investeringen redan efter tre till fem år”, säger Björn Eklöv.

Solkoncentratorn tillverkas i lätta högpresterande material och levereras som platta paket, vilket underlättar logistiken. Den är också lättmonterad. Folk med ”tummen mitt i handen” har monterat ihop den på någon timme.

”Varje kilowattimme är producerad energi utan att släppa ut koldioxid. Det produktionsmål som vi gått ut med i USA och på den europeiska marknaden innebär att vi i förlängningen kan bidra till att stänga kolkraftverk”, säger Björn Eklöv.

30 nya miljoner behövs

En prototyp finns nu färdig och produkten håller på att genomgå en nödvändig kvalitetscertifiering. Därefter väntar tillverkningen, men dessförinnan måste bolaget ta in 30 miljoner kronor från externa investerare för att finansiera det hela.

”Vi jobbar med en mäklarfirma i Schweiz. Den har sammanfört oss med tre intresserade fonder i USA som vi snart ska besöka. Där är solenergi riktigt stort med Obamas nya strategi för omställningen av hela energisystemet. Naturligtvis skulle vi gärna vilja ha svenskt kapital, men det är väldigt svårt att få på grund av den låga förståelsen här hemma för solenergins gigantiska tillväxtpotential. Det är synd att bra teknologier försvinner bort från Sverige och istället kommersialiseras i USA”, säger Björn Eklöv.

Om allt går i lås kan han tillsammans med sina gamla teknologkursare leverera premiärexemplaret av Matarenki Light under första kvartalet 2010.

Årlig marknad för solcellsenergi i USA

År 2009 2010 2011 2012 2013
Moderat scenario (MW) 340 1 000 1 200 1 500 2 000
Policydrivet

scenario (MW)

1 200 3 000 3 400 3 900 4 500

Källa: EPIA, European Photovoltaic Industry Association

Artikeln publicerad i augusti 2009