”Tänk dig att du har tillgång till ett energilager i ditt hem. På dagen när solen lyser fyller du på lagret med el som levereras från husets solceller. På natten passar du också på att fylla på energilagret fast då med el från elnätet när elpriset är som lägst”, berättar Björn Jernström, som är vd för Ferroamp Elektronik AB.

Smart Energihubb gör att du kan utnyttja el från solen och elnätet så effektivt som möjligt.

”Energilagret har en mängd smarta funktioner som gör att den lagrade energin sedan kan användas under de timmar på dygnet då den inköpta elen kostar mest. Det senare brukar sammanfalla med när de flesta av oss tvättar, lagar mat, har köksfläkten på, ser på TV eller sitter framför datorn”, fortsätter Björn.

”Vår produkt kallas Smart Energihubb och strömutjämning (Current Equalizing Technology) är en av dess funktioner. Med hjälp av hubben kan du utnyttja elen när du behöver den som mest. Att steka köttbullar och tvätta kläder mitt i natten passar nog inte de flesta människor och här erbjuder vi en intressant och miljöanpassad lösning”, säger Björn Jernström.

Från likström till växelström och tvärtom

För att energin från en solcellsanläggning ska kunna utnyttjas i ett hem behöver likström omvandlas till växelström. Detta sker med hjälp av en växelriktare. Ferroamp ersätter den traditionella växelriktaren med en dubbelriktad växelriktare. Ett sådant system kan omvandla likström från en solpanel till växelström men också omvandla växelström från elnätet till likström. Likströmmen behövs för att ladda ett batteri men för närvarande är gränssnittet mot batteriet inte färdigutvecklat. ”Vi utvecklar nu ett batterihanteringssystem med cellbalansering för att kunna hantera litium-jonbatterier”, säger Björn Jernström. ”Vi gör detta för att det inte finns färdiga lösningar till ett realistiskt pris som klarar så höga höga spänningar. Det rör sig nämligen om att hantera två spänningar på 350 V”.

Bolaget har utvecklat en prototyp som visar att flera funktioner fungerar och flera patentansökningar har lämnats in. En av ansökningarna bygger på strömutjämning. I praktiken innebär detta att energi kan flyttas från en fasledare till en annan och genom detta utnyttjas trefasanslutningen mer effektivt – ”att uppfinna trefasväxelström på nytt”. Huvudsäkringen i ett hem kan därmed sänkas men systemet kan också användas för att öka belastningen på nätet. Det senare blir särskilt intressant om man i framtiden vill ladda en elbil från väggkontakten.

Teknik för att styra och reglera elnätet är föremål för en annan patentansökan. I en del länder har man nämligen fått betydande problem med frekvens- och spänningsreglering i elnätet när man anslutit stora mängder el från solceller. Funktioner i Ferroamps växelriktare gör att balansen i elbolagens nät förbättras när förnybar energi kopplas in.

Smarta funktioner

Enligt Björn kommer energihubben att förses med många finesser:

  • Den ska självständigt och automatiskt styra energiflödena mellan solcellerna, energilagret, elnätet och den lokala förbrukningen. Avsikten är att den ekonomiska nyttan för elkonsumenten ska maximeras.
  • Om det blir strömavbrott så kan exempelvis kylskåpet eller andra viktiga utrustningar fortsätta att få el.
  • Den styrs av information som aktuellt elpris, väder, status på energilagret, lokal förbrukning och andra faktorer. Exempelvis vet elmarknaden ett dygn i förväg vilken elpriset kommer att bli för det kommande dygnet. Den smarta energihubben utnyttjar kunskapen om när elpriset är som lägst och lagrar energi vid dessa tidpunkter.

Energihubben kommer att bestå av ett modulärt system i form av två enheter vars storlek kan jämföras med en mikrovågsugn. Den ena modulen utgörs av växelriktaren och den andra av batteripaketet. Tanken är att tillverkningen inledningsvis ska ske i Sverige men att kostnadseffektiviteten kommer att styra vart tillverkning i full skala kommer att förläggas. Det återstår en hel del utvecklingsarbete och framtagande av prototyper som kan testas i hushåll och av ackrediterade testningsinstitut.

Lönsamt för konsumenten

Björn Jernström, vd för Ferroamp Elektronik AB


Vid soligt väder ger solceller ett överskott av energi. Överskottet kan elkonsumenter idag sälja på elnätet. Med hjälp av energihubben kan överskottet lagras och Ferroamp har räknat på ekonomin för en vanlig villa. ”Enligt våra beräkningar är det en förlustaffär att sälja överskottsenergi eftersom elen från solcellerna motsvarar ca 100 öre per kWh men att man bara får 30-40 öre per kWh när man säljer sitt elöverskott”, konstaterar Björn Jernström.

”Räknar man även in att man kan ta hem och lagra billig el på natten så blir kalkylen ännu bättre. Jämfört med att köpa en traditionell solcellsanläggning idag så skulle man, om anläggningens växelriktare ersattes med vår energihubb, kunna halvera återbetalningstiden för anläggningen. Den största besparingen uppkommer av minskade nätavgifter, så kallad effektavgift, om man är ansluten till elnätbolag som har sådana. Det finns definitivt en ekonomisk framsida i vår produkt”, avslutar Björn.

Inlägget publicerades i december 2012