Med hjälp av fiberoptik kan man skapa hälsosammare inomhusmiljöer och spara energi.

Naturligt ljus är både hälsosamt och miljövänligt.

Naturligt ljus är både hälsosamt och miljövänligt.

I det gamla bondesamhället följde arbetet av praktiska skäl tillgången på dagsljus. Fortfarande skulle nog de flesta av oss föredra att arbeta i naturligt ljus jämfört med konstgjort. Studier belägger denna känsla och hälsa och produktiviteten ökar i lokaler med tillgång till naturligt ljus. Men denna tillgång är begränsad i många arbetslokaler.

IKEA i Bilbao och röntgenkliniken vid Södertälje sjukhus har gjort något åt problemet. Man har installerat en ny teknik som utvecklats av Parans Solar Lighting AB och som dessutom sparar energi. Företaget tillverkar en panel som fångar in solljus. Panelen monteras på tak eller fasad och ljuset leds via en tunn fiberoptisk kabel till armaturer inne i byggnaden. Rum som ligger högst 20 meter eller tre våningar från panelen kan på så sätt få naturligt ljus. Resultatet blir en hälsosammare inomhusmiljö, energibesparingar samt möjlighet att utnyttja större delar av fastigheter kommersiellt.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.