Med Bioprocess Controls teknologi har operatörer av biogas-anläggningar möjlighet att se in i processen.

Med Bioprocess Controls teknologi har operatörer av biogas-anläggningar möjlighet att se in i processen.

I dessa tider, med oro över den globala uppvärmningen, vilda svängningar i oljepriset och en ovisshet på marknaden vad gäller tillgången på fossila bränslen, erbjuder biogas ett förnyelsebart alternativ som inte påverkar halten av koldioxid i atmosfären. Biogas utvinns genom biologisk nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Biogasen kan tillverkas av avfallsprodukter som gödsel, rötslam, sopor samt energi-grödor.

Problemet är emellertid att dagens biogasförbrännare inte är så effektiva som de skulle kunna vara. Det beror på att de bakterier som odlats fram för att bryta ner det organiska materialet är extremt känsliga för påfrestningar. Om förbrännaren matas på i för snabb takt så kan bakterierna komma att växa till sig så ohämmat i den kontrollerade miljön att de plötsligt lägger av och dör. För att undvika dyra produktionsstopp måste man därför mata in avfallsmaterialet i en takt som ligger långt under den teoretiska tröskeln.

Bioprocess Control, en liten ingenjörsfirma baserad i Lund, erbjuder produkter och tjänster som är utformade så att biogasförbrännare ska kunna öka effekten på ett säkerställt sätt. Firmans flaggskepp är en produkt kallad Biogas Optimizer. Det är ett diagnostiskt övervakningsverktyg som genom en löpande kontroll erbjuder dataövervakning och datamining, det vill säga en slags dataanalys. För första gången kan anläggningspersonalen se in i förbrännaren och noggrant övervaka processen så att ingen överbelastning sker samtidigt som man utnyttjar förbrännarens maximala kapacitet.

Inbyggda sensorer övervakar nyckelfaktorer genom hela proceduren från organiskt material till dess att det omvandlas till gas. Det innebär kontroll av pH-värdet, temperatur och flöde samt av den kemiska sammansättningen för själva gasen. Särskilda datoralgoritmer utvecklade av Bioprocess Control analyserar resultaten i realtid och lämnar exakta rekommendationer för hur mycket material som kan matas in i systemet.

“Biogasförbrännare har alltid varit som svarta lådor för maskinskötarna,” säger kanadensiskfödda Kristofer Cook, delägare och VD för företaget. “Nu öppnar vi lådan.”

Biogas Optimizer ökar vanligen effekten med 10% till 40%, men ända upp till 200% under rätt omständigheter hävdar Cook. “Resultaten kan variera en hel del mellan de olika anläggningarna men vår erfarenhet visar att produktionen ökar för praktiskt taget alla och investeringen tjänas snabbt in,” förklarar han.

Etablering i Kina

Bara några månader efter att Bioprocess Control firade sitt treårs jubileum, är uppstarten överstökad och man är nu igång med ett fullskaligt projekt tillsammans med Svensk Biogas i Norrköping och tre förstudier med bland andra E.ON Gas. Men samtidigt som firman siktar in sig på att vinna fotfäste på den egna hemmamarknaden söker man sig även utomlands för allt större tillväxtmöjligheter “Tyskland och Kina är våra första stora mål”, säger Cook. Bioprocess Control öppnade sitt första utlandskontor i Beijing under oktober 2008, samtidigt som man undertecknade sitt första samarbetsavtal i Kina med Anyang Lipp Silo Engineering Co. Ltd som i sin tur har ingått ett joint venture-samarbete med Lipp Gmbh i Tyskland för att utveckla biogasanläggningar i Kina.

Kristofer Cook, grundare och VD i Bioprocess Control

Kristofer Cook, grundare och VD i Bioprocess Control

“Kina kommer inom de närmaste 15-20 åren att genomgå en formidabel explosion i fråga om tillväxt inom biogasnäringen”, förutspår Cook.

Bioprocess Control tilldelades 2008 det svenska Miljöinnovationspriset, och fick i samband med motiveringen lovord för sin banbrytande teknik, globala ambitioner och potentiellt  lönsamma miljömässiga landvinning. Därutöver har firman samlat på sig en lång rad utmärkelser och nomineringar (se faktaruta).

Även om det i dag finns andra optimeringssätt så finns det inget annat i nuläget som direkt kan konkurrera med företagets teknik för processkontroll, hävdar Cook. Han tror att utmaningen för biogasindustrin ligger i att öka marknadens acceptans för biogas, vilken för närvarande konkurrerar med relativt etablerade etanolbränslen som har starka förespråkare i länder med majs- och sockerrörsodlare.

Artikeln publicerad i juni 2009