Hybrix är ett unikt lättviktsmaterial av tunna metallplåtar laminerade med mikrofibrer. Det kan användas till fasader, inredningar och mycket annat. Jämfört med metall sparas halva vikten, och miljöbelastningen minskar avsevärt.

”Kraven på lättare produkter ökar inom många branscher och låg vikt spelar en avgörande roll för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Det är därför viktigt för svensk industri ligga långt framme inom lättviktsutvecklingen för att skapa konkurrensfördelar på en global marknad”, berättar Bengt Nilsson, som är VD på Lamera AB.

Revolutionerande sandwichmaterial

Produkten Hybrix™ består av ett sandwichmaterial där ett lager av mikrofibrer ger minskad vikt och hög formbarhet. Illustration: Lamera AB.

”Under de senaste tio åren har vi vidareutvecklat en idé som ursprungligen kommer från Volvo. Det rör sig om ett lättviktsmaterial som bygger på den senaste tekniken inom laminering och som kan komma att revolutionera metallplåtsindustrin. Ungefär som när spånplattorna revolutionerade träförädlingsindustrin”, konstaterar Bengt Nilsson.

”Produkten är en unik, patenterad och formbar komposit i ett sandwichmaterial som kallas Hybrix™. Materialet klarar höga krav på styvhet, hållfasthet, precision och bidrar samtidigt till lägre miljöpåverkan”

”Inom modern byggnadsteknik är en representativ fasad en självklarhet. Här erbjuder Hybrix samma fördelar som en traditionell metallfasad men utan vissa av nackdelarna. Med vårt material kan fasadens vikt minskas till hälften samtidigt som funktionen, utseendet och designfriheten förbättras. Detta till samma eller lägre totalkostnad. Undersökningar vid Chalmers Tekniska Högskola visar dessutom att miljöbelastningen i ett livscykelperspektiv kan reduceras med 15 – 50 procent jämfört med rostfritt stål, aluminium och koppar”, fortsätter Bengt.

Hybrixteknologin är patenterad och minskningen av materialets vikt bygger på att sandwichkonstruktionen består av plåtar av metall med luft och mikrofibrer mellan plåtarna. Plåten är 1-2 millimeter tjock och fibrerna ger både styrka och hög formbarhet. Inom byggbranschen kan Hybrix exempelvis användas till fasader, innertak och innerväggar i hissar. Inom elektronik, hälsovård och fordon finns det många olika tillämpningar, exempelvis transportlådor, serveringsvagnar för sjukhus och flygplan, samt paneler och inredningsdetaljer till flygplan och bilar.

Simulering ger kortare utvecklingstider

Fasader på byggnader som består av lättviktsmaterialet Hybrix™ har i ett livscykelperspektiv lägre miljöpåverkan än traditionella metallfasader. Foto: Lamera AB.

”Med simuleringsverktyg kan man fastställa materialets möjligheter och begränsningar på samma sätt som för ett traditionellt plåtmaterial. Kundernas ställer höga krav och det är därför viktigt för Lamera att kunna demonstrera konstruktionsmöjligheterna med Hybrix. I ett projekt inom lättviktsarenan LIGHTer utvärderade vi ett dator­stött konstruktionsverktyg för form­ningssimulering. Resultatet blev att vi kan leverera en ny produkt till kund på 6–7 veckor istället för på 6–7 månader. Vi har nu kunskaper som garanterar hög precision i materialegenskaperna och kan leverera produktionsvolymer på upp till 300 000 kvm per år”.

Lamera är en av deltagarna i arenan LIGHTer som bildar ett nav för svensk kompetens- och teknikutveckling inom lättvikt. Den totala svenska lättviktsexporten uppskattas till mer än 50 procent av Sveriges totala export och lättviktsaffären, i form av forskning och utveckling, beräknas till närmare 10 miljarder kronor per år. Totalt har över 300 organisationer engagerat sig i lättviktsutvecklingen sedan LIGHTer startade hösten 2013. Swerea är värd för verksamheten.

”Projektet inom LIGHTer har haft en stor betydelse för oss genom att bana vägen mot en kortare time-to-market strategi för våra produkter. Då materialet är en sandwichkonstruktion, som är sammansatt av flera olika slags material, kan resultaten hjälpa andra mindre aktörer som levererar nya lättviktsmaterial. Vi har nyligen tagit i bruk en helt ny produktionsanläggning som kallas ALFA-line. Lamera kan nu i stor skala producera material till bygg-, elektronik- och fordonsindustrin”, avslutar Bengt Nilsson.

Artikeln publicerades i augusti 2018.