Biokleen utvecklar biologiskt nedbrytbara, vattenlösliga och biocidfria produkter för rengöring och ytbehandling – till exempel kiseldioxidbaserat träskydd, som ger ytor som håller länge med minimalt underhåll. Allt bygger på Grön Kemi.

”Med våra produkter vänder vi oss till miljömedvetna villaägare som vill tvätta och skydda sina altaner, husfasader, tak, staket, markiser och mycket annat. Bilvårdssystemen vänder sig både till professionella biltvättar och hemmafixare”, berättar Robert Weber, som är VD för Biokleen AB.

”Det gemensamma för produkterna är konceptet grön kemi och många av dem är miljömärkta enligt Svanen eller Bra miljöval. Vi tillhör numera företaget OrganoClick och bildar där affärsområdet Gröna ytbehandlingar & rengöring. OrganoClick har en mycket tydlig miljöprofil med inriktning på ekologiskt hållbara material – något som mycket väl stämmer överens med Biokleens affärsidé”.

Kiseldioxid skyddar trätrallen

Impregnering av trä med hjälp av kiseldioxid ger långtidsverkan utan användning av biocider. Foto: Biokleen.

”Att kiseldioxid (SiO2) via naturliga processer tränger in i träd och skapar förstenade skogar är känt sedan länge. Vi utnyttjar samma process och kiselteknologin fungerar utmärkt för att skydda altaner och andra konstruktioner som får mycket stryk av väder och vind. Det första steget i träskyddssystemet är rengöring av det tryckimpregnerade altangolvet eller trätrallen. Produkten BIOkleen®Tralltvätten tar bort alger, svartmögel, sot och annan smuts utan att skada virket”, konstaterar Robert Weber.

”I det följande steget utnyttjar vi kiselteknologin och produkten BIOkleen® Trallskydd tränger djupt in i träet och bildar fasta skyddande kiselstrukturer i materialet. Resultatet blir en ljus och ren yta som motverkar rötangrepp och utgör ett effektivt flamskydd. Produkten är vattenbaserad och innehåller inte några biocider”.

”Slutligen appliceras en vattenbaserad organisk kiselemulsion – BIOkleen® Ytförsegling. Behandlingen innebär att ytan förseglas genom en vattenavstötande fysik barriär. Barriären skyddar mot UV-strålning, men släpper igenom fukt som diffunderar från träet. Resultatet blir en ljus silvergrå och vattenavstötande träyta som håller länge och kräver minimalt med underhåll. Så nu är det äntligen slut på att olja altanen varje år”, säger Robert.

Rent hus

”De flesta villaägare får förr eller senare problem med att det växer grön- och svartmögel på husets fasad. Sot, smuts och andra luftföroreningar bidrar dessutom till att ytan efterhand kommer att se mycket tråkig ut. Taken på många hus angrips av alger, lavar och mossor vilket kan förkorta takets livslängd. I stort sett vad som helst som placeras utomhus kommer att smutsas ned. Trädgårdsmöblerna i vit plast blir snart gråa, markiserna och båtkapellet får mögelfläckar och staket eller trädgårdsmuren missfärgas”.

Smuts, alger och svampar skapar problem för många husägare. Foto: Biokleen.

”Det finns många olika typer av kemiska medel för att bekämpa mögel och alger samt för att rengöra ytor utomhus. Tyvärr kan preparaten ha negativa konsekvenser för miljön, användarens hälsa och materialen. Vårt affärskoncept bygger i stället på grön kemi, vilket i praktiken innebär att Biokleens produkter så långt som möjligt ska vara biologiskt nedbrytbara, vattenlösliga och inte innehålla biocider. Även inom proffssegmentet för avfettning och tvätt av tunga fordon erbjuder vi vattenlösliga produkter som är Svanenmärkta, men som ändå löser svår smuts på kaross och chassi”.

”Vi säljer våra produkter via färg- och bygghandeln och har mer 600 återförsäljare i nio länder. Vi har nyligen tecknat ramavtal med både Granngården och Ahlsell. Samgåendet med OrganoClick gör att vi kan flytta produktionen av Biokleens produkter från kontraktstillverkare till OrganoClicks egna produktionsanläggning. Vi ser skalfördelar i produktion, marknadsföring och utveckling, men det viktigaste är att båda företagen delar synsättet att miljönytta skapar affärsnytta”, avslutar Robert Weber.

Läs mer om OrganoClick och OrganoWood i artiklarna ”Grön cellulosakemi ger miljöfördelar” och ”Naturligt träskydd”.

Artikeln publicerades i oktober 2017.