Ibland tänker man sig miljöteknik som exotiska produkter från nya företag startade av excentriska vetenskapsmän. Men den kanske viktigaste miljötekniken är den som vi använder dagligen. Ofta utan att tänka på att det faktiskt är miljöteknik.

I takt med ökat miljömedvetande och högre elpriser blir energieffektiviteten allt viktigare och producenterna jobbar hårt för att möta marknadens behov av bättre produkter som förbrukar mindre energi. Ett exempel är kylskåp. De bästa som säljs idag förbrukar cirka 70% mindre energi än ett kylskåp tillverkat 1992.

I europeiska hushåll finns ungefär 188 miljoner vitvaror som är äldre än tio år. Om dessa apparater skulle bytas ut mot nya skulle samma hushåll spara mycket pengar på sina elräkningar. Det skulle också innebära en signifikant miljövinst i form av minskade koldioxidutsläpp med cirka 20 miljoner ton! Det är mer än vad biltrafiken i hela Sverige släpper ut under ett helt år.

När miljön är viktig för konsumenten är miljön viktig för företagen. Medan en varas låga miljöpåverkan tidigare var en positiv bonus, är det nu ofta det bärande säljargumentet.

Cecilia Gustavsson, ansvarig för dammsugare på Electrolux i Sverige, säger: ”Vi kände att marknaden var mogen för en ’miljödammsugare’. Fram tills nu har det varit väldigt mycket fokus på dammsugarmotorns effekt. Ju fler watt, desto bättre dammsugare.” och fortsätter ”Men det är ju lite som att välja bil utifrån vilken som drar mest bensin. Det är ju faktiskt förmågan att ta upp damm som är det viktiga i en dammsugare.”

Mer än hälften av materialet i Ultrasilencer Green kommer från instrumentpaneler från återvunna bilar

Electrolux har tillverkat dammsugare för hushållsmarknaden sedan 1921 och det är inte mycket som en dammsugare från den tiden har gemensamt med den modell som Cecilia talar om, Ultrasilencer Green.

Mer än hälften av dammsugarkroppen gjord av återvunnet material från bilar och energiförbrukningen är mycket låg. Tack vare en nyutvecklad fläktmotor och en ny typ av munstycke är den lika kraftfull som en vanlig maskin på 2000 W, men med 33% lägre energiåtgång.

Under dammsugarens livslängd sker en energibesparing som motsvarar minskade utsläpp med flera hundra kilo koldioxid, jämfört med en konventionell dammsugare.

Att satsa på miljön är också lönsamt. Electrolux miljöprogram, det s k Green Range-sortimentet, står för 17% av försäljningen 2007 och 22% av vinsten.

Artikeln publicerad i januari 2009