Venture Cup är en tävling som vill stimulera nya affärsidéer och i klassen Miljö & Energi var det forskningsbolaget Cyclicor som 2013 plockade hem förstapriset i regionfinalen i södra Sverige. Bolagets affärsidé är att utveckla miljöanpassade polykarbonat- och polyuretanplaster och bakom Cyclicor ligger lundaforskarna Kristofer Cook och Sang-Hyun Pyo.

”Tillsammans med ett antal forskare inom kemi och bioteknik har vi utvecklat metoder som gör det möjligt att framställa polykarbonatplast utan Bisfenol A och polyuretanplast utan användning av fosgen och isocyanater”, konstaterar Kristofer. ”Vi talar här om kemiska substanser som är toxiska för människor och miljö, men där vi genom grön kemi kan tillverka polymerer med samma egenskaper som de traditionella produkterna. Det rör sig helt enkelt om kemisk syntes som på nya vägar leder fram till slutprodukten”, fortsätter Kristofer Cook. ”Vi ser en mycket stor marknadspotential för de nya metoderna för tillverkning av plast”.

Polykarbonater utan Bisfenol A

Polykarbonatplast har många användningsområden och den är vanligen genomskinlig och ”okrossbar”. Den används exempelvis för att täcka över livsmedel men också i medicinsk utrustning, flygplansfönster och säkerhetshjälmar. Alltså tillämpningar där säkerhet, hygien och mekanisk hållbarhet har särskild betydelse. Den globala efterfrågan på polykarbonatplast är större än 4 miljoner ton per år, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 7 miljarder amerikanska dollar. Efterfrågan kommer att öka och kan komma att uppgå till 6 miljoner per år 2020.

Den kemiska produkten bisfenol A (BPA) används som råvara vid tillverkning av polykarbonatplast och i den färdiga produkten blir det kvar låga halter av ämnet. Bisfenol A är en världens vanligaste plastkemikalier och används förutom i polykarbonatplast även i epoxyplast. Substansen kan ge upphov till irritationer och allergier, påverka inre organ och är klassat som ett reproduktionstoxiskt ämne. Riskerna för människor med bisfenol A har diskuterats i samband med användning av polykarbonatplast i exempelvis nappflaskor, vattenflaskor, förvaringskärl för livsmedel samt förvaringskärl som används vid uppvärmning av mat i mikrovågsugnar.

Inom något år finns förmodligen bisfenol A-fria produkter av CYCLI-CLEARTM på marknaden.

Inom något år finns förmodligen bisfenol A-fria produkter av CYCLI-CLEARTM på marknaden.

”Undersökningar har visat att över 90 procent av befolkningen i många länder har påvisbara mängder av bisfenoler i sin urin. Plastbranschen är naturligtvis uppmärksam på riskerna och har bland annat försökt ersätta bisfenol A med andra bisfenoler. Så här långt har man dock inte varit särskilt framgångsrik med att minska riskerna”, säger Kristofer Cook.

”Vår tillverkningsmetod är fri från bisfenol A och vi är nu nästan framme med den första kommersiella polykarbonatprodukten som kallas CYCLI-CLEARTM. Plasten har samma tekniska egenskaper som de traditionella produkterna och vi ser framför oss storskalig användning i förpackningar som har direkt kontakt med livsmedel, exempelvis plastflaskor. Den bör kunna finnas på marknaden inom något år”, berättar Kristofer.

Polyuretan utan fosgen och isocyanater

Polyuretanplast används i tusentals produkter över hela världen. Isolering, bäddmadrasser, lack och hjul är bara några få exempel på tillämpningar där polyuretan ingår. Vid tillverkningen av isocyanater – som är en av byggstenarna i polyuretanplast – används den mycket giftiga gasen fosgen. Isocyanaterna i sig själva är också skadliga för människor bland annat genom påverkan på lungfunktionen och genom överkänslighetsreaktioner.

CYCLO-CLEAR polykarbonat resin/pellet.

CYCLO-CLEAR polykarbonat resin/pellet.

”Både vid tillverkningen av polykarbonatplast och polyuretanplast kan man utnyttja kemiska syntesmetoder som helt lämnar fosgen, isocyanater och Bisfenol A kvar i historiens mörker. Synteserna bygger på en ringöppnande polymerisation av cykliska karbonater och här har du en förklaring till varför vårt bolag heter Cyclicor”, fortsätter Kristofer.

”Jag ska inte gå in på detaljer i de kemiska processerna, men kan bara konstatera att det nu går att framställa plasternas byggstenar på ett sätt som är klart bättre för både människors hälsa och miljön än de metoder som nu används över hela världen. I samband med att Cyclicor vann priset i Venture Cup talade man faktiskt en om en revolution i plastindustrin. Vi är inte där ännu och jag ser framför mig en intressant period där vi utvecklar affärsidén och knyter viktiga kontakter, avslutar Kristofer Cook.

Artikeln publicerades i december 2013